Eläkkeellesiirtymisiän odote

Eläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 2002–2014, kaikki työeläkkeelle siirtyneet

Eläkkeellesiirtymisiän odote kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, joka muodostuu tietynikäisille vakuutetuille, kun oletetaan, että ikäluokittainen eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla. Osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä ei oteta mukaan odotetta laskettaessa.

Eläkkeellesiirtymisiän odote voidaan laskea minkä ikäiselle henkilölle tahansa. Perusindikaattoriksi on valittu 25-vuotiaan odote.

25-vuotiaan odote on viimeisen 12 vuoden aikana noussut 2,4 vuotta. Vuonna 2014 odotteen arvo 25-vuotiaalle oli 61,2 vuotta, joka on 0,3 vuotta korkeampi kuin edellisenä vuonna. Jos henkilö on vielä 50-vuotiaana työeläkevakuutettuna eikä ole eläkkeellä, hänen eläkkeellesiirtymisiän odotteensa vuonna 2014 oli 1,6 vuotta korkeampi eli 62,8 vuotta. Tämä 50-vuotiaan odote nousi 0,2 vuodella edellisestä vuodesta.

Lisätietoa: Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä. Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 03/2015.

Eläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 1996–2050: toteuma, tavoite ja ennuste

Vuonna 2009 hallitus ja keskeiset työmarkkinajärjestöt asettivat tavoitteeksi, että 25-vuotiaan eläkkeellesiirtymisiän odotteen tulisi nousta 62,4 vuoteen 2025 mennessä. Tavoite on todettu myös pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa 2011, työmarkkinajärjestöjen työurasopimuksessa 2012, hallituksen vuoden 2013 rakennepoliittisessa ohjelmassa sekä kesäkuussa 2014 aloittaneen pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelmassa.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa 2015 todetaan, että hallitus antaa esityksen työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Esitys tähtää eläkkeellesiirtymisikää koskevan tavoitteen toteuttamiseen.

Odote nousi 1996–2004 välisenä aikana maltillisesti. Vuoden 2005 jälkeen odote on noussut selvästi. Nopeaan muutokseen erityisesti vuoden 2009 jälkeen on osaltaan vaikuttanut työttömyyseläkkeen poistuminen. Asetetun tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että odote jatkaa nousuaan vuoden 2014 tasolta 1,3 vuotta vuoteen 2025 mennessä.

Eläketurvakeskuksen tekemässä vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutusarviossa on laskettu, että uudistuksen seurauksena eläkkeellesiirtymisiän odote nousisi tavoitellulle tasolle vuoden 2025 tietämissä (Laskelmia vuo-den 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista. Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2015).