Eläkkeelle siirtyneiden työuran pituus

 

Keskiarvo

Mediaani

Kaikki vuonna 2014 eläkkeelle siirtyneet

   

Miehet

33,5

37,8

Naiset

32,1

36,2

Kaikki

32,8

37,0

Vuonna 2014 vanhuuseläkkeelle siirtyneet

   

Miehet

36,6

39,5

Naiset

35,0

38,2

Kaikki

35,8

38,9

Vuonna 2014 eläkkeelle siirtyneiden työuran pituus vuosina

Työuran pituudella tarkoitetaan tässä työssäoloajan pituutta kuukausina tai vuosina siten kuin se on työeläkerekistereistä saatavissa. Tällöin työurassa otetaan huomioon vain työeläkevakuutettu työ tai yrittäjätoiminta. Työ-uran katsotaan alkavan aikaisintaan 18 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, koska siitä alkaa nykyisin eläkkeen karttuminen.

Vuonna 2014 työeläkkeelle siirtyneiden työuran pituus ennen eläkkeelle siirtymistä oli keskimäärin 32,8 vuotta. Työuran pituus on parissa vuodessa kasvanut likimain vuodella, miehillä hieman vähemmän kuin naisilla.

Koska työuran pituuden jakauma on voimakkaasti vino, keskiarvoa paremmin työssäoloajan pituutta kuvaa mediaani. Sen mukaan vuonna 2014 työeläkkeelle siirtyneistä puolet oli työskennellyt vähintään 37,0 vuotta ennen eläkkeelle jäämistään.

Koska osa eläkkeelle siirtyneistä on jättänyt työelämän työkyvyttömyyden perusteella, mikä lyhentää työuraa, on luontevaa tarkastella erikseen vanhuuseläkkeelle siirtyneitä ja heidän työuraansa. Vuonna 2014 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden työura oli keskimäärin 35,8 vuotta ja mediaani 38,9 vuotta. Toisin sanoen puolet vanhuuseläkkeelle siirtyneistä teki töitä lähes 39 vuotta ennen eläkeaikaa.

Miesten työhistoria on 1,5 vuotta pitempi kuin naisten. Lastenhoito lienee keskeinen syy miesten ja naisten väliseen eroon. Sen sijaan eläkkeellesiirtymisikä ei eroa selitä, sillä miehet ja naiset siirtyvät eläkkeelle keskimäärin samassa iässä. Vuonna 2014 eläkkeellesiirtymisiän keskiarvo oli 60,5 vuotta ja mediaani 63,1 vuotta.