Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2019 

Työeläkevakuutusyhtiöiden tilinpäätöslukuja vuodelta 2019

Työeläkevakuutusyhtiöiden tilinpäätöslukuja vuodelta 2019

 

Varma

Ilmarinen

Elo

Veritas

Yhteensä

 

2019

muutos,

% 3)

2019

muutos,

% 3)

2019

muutos,

% 3)

2019

muutos,

% 3)

2019

muutos,

% 3)

VAKUUTETUT (lkm)

                   

TyEL

504 131

-3,7 %

609 862

-2,4 %

410 232

-6,8 %

62 263

-12,2 %

1 586 488

-4,4 %

YEL (-vakuutuksia)

37 800

3,0 %

76 063

2,2 %

83 345

-0,5 %

12 940

6,7 %

210 148

1,5 %

Yhteensä

541 931

-3,2 %

685 925

-1,9 %

493 577

-5,8 %

75 203

-9,4 %

1 796 636

-3,7 %

                     

ELÄKKEENSAAJAT (lkm)

                   

Yhteensä

343 700

0,1 %

459 932

0,0 %

240 942

1,3 %

37 118

2,2 %

1 081 692

0,4 %

                     

TULOT (milj. €)

Vakuutusmaksutulo

                   

TyEL-maksutulo

5 100,9

3,3 %

5 387,7

6,7 %

3 558,1

10,4 %

525,2

0,2 %

14 571,9

6,1 %

YEL-maksutulo

186,7

1,8 %

393,8

2,5 %

410,4

-1,3 %

67,5

4,5 %

1 058,4

1,0 %

Siirtymämaksut ja jälleenvakuutus

-2,0

20,0 %

-23,2

6,4 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

-25,2

7,6 %

Vakuutusmaksutulo yhteensä

5 285,6

3,3 %

5 758,3

6,4 %

3 968,5

9,0 %

592,7

0,7 %

15 605,0

5,8 %

Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa

2 530,1

914,9 %

2 054,5

283,6 %

1 508,3

271,7 %

154,0

84,4 %

6 246,9

390,3 %

Yhteensä

7 815,7

45,6 %

7 812,7

31,4 %

5 476,8

35,4 %

746,7

11,1 %

21 851,9

36,3 %

                     

LUOTTOTAPPIOT (milj. €)

12,4

-21,5 %

10,5

-44,6 %

21,4

-16,4 %

6,8

98,5 %

51,0

-19,9 %

                     

MAKSETUT ELÄKKEET (milj. €)

                   

TyEL

5 563,9

3,4 %

6 098,1

5,3 %

2 986,3

4,5 %

450,0

5,3 %

15 098,3

4,4 %

YEL

292,3

2,6 %

478,1

19,0 %

426,8

4,6 %

80,7

-0,4 %

1 277,9

8,7 %

Yhteensä

5 856,1

3,3 %

6 576,2

6,2 %

3 413,0

4,5 %

530,7

5,2 %

16 376,1

4,8 %

Kustannusten jako

-233,1

11,8 %

-498,4

-4,0 %

502,2

36,0 %

58,8

-7,5 %

-170,5

45,1 %

Yhteensä

5 623,0

4,1 %

6 077,8

6,4 %

3 915,3

7,7 %

589,5

3,8 %

16 205,6

5,8 %

                     

KOKONAISLIIKEKULUT (milj. €)

                   

Vakuutusten hankintamenot

8,8

-1,1 %

17,1

-0,2 %

23,2

10,9 %

3,6

4,4 %

52,8

4,6 %

Vakuutusten hoitokulut

32,9

8,2 %

52,8

-1,7 %

36,6

2,4 %

6,5

2,5 %

128,9

2,1 %

Lakisääteiset maksut

11,0

0,9 %

12,0

2,5 %

8,0

6,3 %

0,6

-49,0 %

31,7

0,8 %

Muut hallintokulut

17,3

-3,9 %

17,3

-18,5 %

14,2

-1,8 %

3,5

-22,8 %

52,3

-10,2 %

Liikekulut yhteensä

70,0

2,6 %

99,3

-4,5 %

82,1

4,3 %

14,3

-8,5 %

265,7

-0,3 %

Korvaustoiminnon hoitokulut

27,1

-3,6 %

43,0

-24,2 %

23,1

-2,6 %

5,2

-0,5 %

98,3

-13,5 %

Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut

6,4

1,6 %

6,4

12,4 %

2,6

-9,0 %

0,7

51,5 %

16,1

5,1 %

Sijoitustoiminnan hoitokulut

20,6

-7,6 %

26,5

-6,5 %

30,3

7,9 %

8,8

-2,2 %

86,2

-1,7 %

Muut kulut

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Kokonaisliikekulut yhteensä

124,0

-0,6 %

175,2

-10,0 %

138,0

3,5 %

29,0

-4,4 %

466,2

-3,5 %

                     

Kokonaisliikekulut % vakuutusmaksutulosta

2,3

-0,1

3,0

-0,6

3,5

-0,2

4,9

-0,3

3,0

-0,3

Liikekulut % hoitokustannustulosta 1)

62,0

1,6

70,5

-12,7

73,4

-1,5

88,3

-93,7

69,6

-4,9

                     

KOKONAISLIIKEKULUJEN JAKAUMA (%)

                   

Vakuutusten hankintamenot

7,1

0,0

9,8

1,0

16,8

1,1

12,5

1,1

11,3

0,9

Vakuutusten hoitokulut

26,5

2,2

30,2

2,5

26,5

-0,3

22,5

1,5

27,6

1,5

Lakisääteiset maksut

8,9

0,1

6,9

0,8

5,8

0,1

2,2

-1,9

6,8

0,3

Muut hallintokulut

14,0

-0,5

9,9

-1,0

10,3

-0,6

12,2

-2,9

11,2

-0,8

Liikekulut yhteensä

56,5

1,8

56,7

3,3

59,5

0,4

49,5

-2,2

57,0

1,8

Korvaustoiminnon hoitokulut

21,9

-0,7

24,5

-4,6

16,7

-1,1

17,9

0,7

21,1

-2,4

Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut

5,2

0,1

3,7

0,7

1,9

-0,3

2,3

0,8

3,4

0,3

Sijoitustoiminnan hoitokulut

16,6

-1,3

15,1

0,6

21,9

0,9

30,4

0,7

18,5

0,3

Muut kulut

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kokonaisliikekulut yhteensä

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 
                     

VASTUUVELKA (milj. €)

38 608,0

5,7 %

42 150,1

3,8 %

21 876,6

7,1 %

3 241,3

4,4 %

105 876,0

5,2 %

                     

SIJOITUSJAKAUMA (perusjakauma käyvin arvoin, milj. €)

Korkosijoitukset

12 957,1

-4,2 %

17 014,6

-2,0 %

8 178,7

-3,1 %

1 350,8

-3,8 %

39 501,2

-3,0 %

Osakesijoitukset

22 485,8

25,5 %

23 736,1

20,5 %

12 264,4

32,6 %

1 477,6

25,0 %

59 963,9

24,8 %

Kiinteistösijoitukset

4 413,2

13,8 %

6 385,7

4,7 %

3 097,2

3,1 %

557,2

6,2 %

14 453,3

7,0 %

Muut sijoitukset

8 852,8

1,8 %

3 391,3

18,0 %

1 793,5

-5,6 %

333,0

1,8 %

14 370,6

4,1 %

Yhteensä

48 708,9

10,7 %

50 527,8

9,8 %

25 333,8

12,1 %

3 718,6

8,2 %

128 289,1

10,5 %

                     

SIJOITUSJAKAUMA (perusjakauma käyvin arvoin, %)

Korkosijoitukset

26,6

-4,1

33,7

-4,0

32,3

-5,1

36,3

-4,5

30,8

-4,3

Osakesijoitukset

46,2

5,5

47,0

4,2

48,4

7,5

39,7

5,4

46,7

5,4

Kiinteistösijoitukset

9,1

0,2

12,6

-0,6

12,2

-1,1

15,0

-0,3

11,3

-0,4

Muut sijoitukset

18,2

-1,6

6,7

0,5

7,1

-1,3

9,0

-0,6

11,2

-0,7

Yhteensä¨

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 
                     

SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN (%)

Tuotto sitoutuneelle pääomalle

12,0

14,0

11,8

13,2

13,0

14,4

9,9

12,5

12,1

13,7

                     

TILIKAUDEN TULOS (milj. €)

                   

Vakuutusliikkeen tulos

-1,9

-108,3 %

-50,3

-24,2 %

-17,8

-25,4 %

-4,3

-158,4 %

-74,3

-204,0 %

Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin

2 138,7

217,8 %

2 062,6

229,6 %

1 207,0

245,9 %

85,6

168,1 %

5 493,9

226,0 %

Hoitokustannustulos

52,9

-5,4 %

54,5

82,3 %

35,2

10,7 %

2,5

67,8 %

145,1

21,8 %

Muu tulos

7,9

292,7 %

-27,1

-225,5 %

5,5

52,8 %

1,5

53,1 %

-12,2

-155,3 %

Kokonaistulos

2 197,5

226,2 %

2 039,7

229,0 %

1 229,9

252,6 %

85,2

173,6 %

5 552,3

230,8 %

                     

% TyEL-vakuutusmaksutulosta

43,1

78,3

37,9

69,2

34,6

59,6

16,2

38,3

38,1

69,0

% vastuuvelasta

5,7

10,5

4,8

8,7

5,6

9,6

2,6

6,4

5,2

9,5

                     

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin

5 240,6

680,8 %

5 375,4

937,8 %

2 915,7

978,5 %

332,6

749,7 %

13 864,3

819,5 %

Vastuuvelan tuottovaatimus

-3 101,9

-239,6 %

-3 312,8

-248,5 %

-1 708,7

-244,8 %

-247,0

-231,5 %

-8 370,4

-243,9 %

Yhteensä eli sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin

2 138,7

217,8 %

2 062,6

229,6 %

1 207,0

245,9 %

85,6

168,1 %

5 493,9

226,0 %

                     

SIIRTO ASIAKASHYVITYKSIIN 2)

                   

Siirto asiakashyvityksiin (milj. €)

171,0

11,8 %

164,0

36,7 %

86,9

20,9 %

10,8

1,9 %

432,7

21,7 %

% TyEL-palkkasummasta

0,8

0,1

0,8

0,2

0,6

0,1

0,5

-0,6

0,7

0,1

% TyEL-vakuutusmaksutulosta

3,4

0,3

3,0

0,7

2,4

0,2

2,1

0,0

3,0

0,4

                     

VAKAVARAISUUSPÄÄOMA (milj. €)

                   

Oma pääoma (ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen)

136,5

4,6 %

182,9

5,1 %

101,4

0,0 %

16,5

-7,3 %

437,2

3,2 %

Tilinpäätössiirtojen kertymä

-0,6

14,3 %

5,3

-6,0 %

0,8

-4,7 %

1,5

-6,6 %

7,0

-5,2 %

Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero

10 721,5

33,9 %

9 084,2

58,0 %

3 954,0

55,8 %

583,4

43,8 %

24 343,1

45,8 %

Osittamaton lisävakuutusvastuu

790,3

-46,8 %

1 572,9

-48,3 %

1 037,4

-20,9 %

224,3

-32,2 %

3 624,9

-41,2 %

Taseen ulkopuoliset sitoumukset

-1,3

-8,3 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

-1,3

-8,3 %

Muut

-0,2

50,0 %

-53,5

-0,4 %

-11,7

27,8 %

-5,2

-14,5 %

-70,6

5,2 %

Vakavaraisuuspääoma yhteensä

11 646,3

21,1 %

10 791,8

21,0 %

5 081,8

29,1 %

820,5

9,2 %

28 340,4

22,0 %

Vakavaraisuusraja €

6 633,5

11,1 %

6 615,0

18,3 %

3 233,4

33,0 %

415,6

31,0 %

16 897,5

18,1 %

Vakavaraisuuspääoma / vakavaraisuusraja

1,8

12,5 %

1,6

2,5 %

1,6

0,0 %

2,0

-63,6 %

1,7

5,5 %

Vakavaraisuusaste %

130,8

3,3

126,6

2,9

124,4

3,8

127,2

-136,0

127,7

3,1

Eläkevarat

49 444,7

10,8 %

51 342,1

10,5 %

25 886,0

12,5 %

3 833,5

8,9 %

130 506,3

10,9 %

                     

HENKILÖSTÖ (keskimäärin)

537

0,9 %

651

-5,0 %

487

4,5 %

154

0,7 %

1 829

-0,4 %

Lukujen desimaalien pyöristyksistä johtuen kaikki luvut eivät välttämättä summaudu tasan.
1) Ilman sijoitustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnan liikekuluja sekä lakisääteisiä maksuja.
2) Veritaksen asiakashyvityssiirtoon sisältyy muista poiketen myös siirtoa vakuutusliikkeestä (VA2).
3) Muutos % -sarakkeessa muutos on ilmoitettu prosentteina, mikäli 2018-sarakkeessa luku on ilmaistu euroina. Mikäli 2018-sarakkeessa on esitetty prosenttilukuja, on muutos %-sarakkeessa esitetty muutos. 
4) Veritaksen muutossarakkeen luvut on laskettu käyttämällä vertailuvuoden 2018 osalta Veritaksen ja Pensions-Alandian yhteenlaskettuja lukuja.