Työeläkevakuutusyhtiöiden tilinpäätöslukuja vuodelta 2016

 

Varma

Ilmarinen

Elo

Etera

Veritas

Eläkevakuutus

Pensions-Alandia

Yhteensä

 

2016

muutos, % 3)

2016

muutos, % 3)

2016

muutos, % 3)

2016

muutos, % 3)

2016

muutos, % 3)

2016

muutos, % 3)

2016

muutos, % 3)

VAKUUTETUT (lkm)

                           

TyEL

493 890

1,4 %

502 000

0,3 %

407 622

2,4 %

103 000

0,0 %

56 503

5,6 %

11 263

2,0 %

1 574 278

1,4 %

YEL (-vakuutuksia)

36 000

-3,7 %

61 486

-0,6 %

84 578

-0,6 %

9 620

7,3 %

10 457

-2,6 %

1 227

-2,0 %

203 368

-0,9 %

Yhteensä

529 890

1,1 %

563 486

0,2 %

492 200

1,8 %

112 620

0,6 %

66 960

4,2 %

12 490

1,6 %

1 777 646

1,1 %

                             

ELÄKKEENSAAJAT (lkm)

                           

Yhteensä

340 100

0,9 %

329 323

1,9 %

219 725

1,4 %

135 337

-2,0 %

30 351

2,7 %

4 391

3,0 %

1 059 227

1,0 %

                             

TULOT (milj. €)

Vakuutusmaksutulo

                           

TyEL-maksutulo

4 490,9

2,5 %

4 007,9

0,9 %

2 898,9

6,2 %

674,9

4,6 %

447,3

4,8 %

39,5

0,1 %

12 559,4

3,0 %

YEL-maksutulo

187,1

-4,5 %

334,5

-1,5 %

422,6

-1,3 %

38,4

10,8 %

61,5

-1,7 %

4,0

-2,8 %

1 048,1

-1,6 %

Siirtymämaksut ja jälleenvakuutus

-2,9

-2800,0 %

-40,5

7,2 %

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

-43,4

0,8 %

Vakuutusmaksutulo yhteensä

4 675,1

2,2 %

4 301,8

0,8 %

3 321,5

5,2 %

713,3

4,9 %

508,9

4,0 %

43,4

-0,2 %

13 564,0

2,6 %

Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa

2 097,9

1255,2 %

1 259,5

-51,6 %

777,2

-10,3 %

275,4

113,4 %

102,6

-45,7 %

7,0

-62,7 %

4 519,6

14,1 %

Yhteensä

6 773,0

43,2 %

5 561,3

-19,1 %

4 098,7

1,9 %

988,6

22,2 %

611,5

-9,9 %

50,4

-19,0 %

18 083,7

5,3 %

                             

LUOTTOTAPPIOT (milj. €)

20,1

16,9 %

11,2

-17,1 %

22,0

14,0 %

5,3

-34,5 %

3,5

-28,6 %

0,1

0,0 %

62,2

-1,4 %

                             

ELÄKEMENO (milj. €)

                           

TyEL

5 076,5

3,1 %

4 267,0

3,3 %

2 610,9

4,7 %

1 131,0

0,3 %

357,7

4,7 %

26,3

5,9 %

13 469,3

3,3 %

YEL

268,7

3,6 %

379,5

3,8 %

371,2

2,2 %

9,3

27,9 %

65,9

4,5 %

4,6

4,0 %

1 099,2

3,4 %

Yhteensä

5 345,3

3,1 %

4 646,5

3,3 %

2 982,0

4,4 %

1 140,3

0,5 %

423,6

4,7 %

30,8

5,6 %

14 568,6

3,3 %

Kustannusten jako

-340,5

2,3 %

-51,7

5,5 %

328,6

13,6 %

-347,7

6,9 %

62,5

5,6 %

11,8

-1,4 %

-337,0

19,0 %

Yhteensä

5 004,8

3,5 %

4 594,8

3,4 %

3 310,7

5,2 %

792,6

4,0 %

486,1

4,8 %

42,6

3,6 %

14 231,6

4,0 %

                             

KOKONAISLIIKEKULUT (milj. €)

                           

Vakuutusten hankintamenot

8,1

-15,6 %

13,1

3,9 %

19,9

5,0 %

5,1

-5,7 %

3,8

-0,4 %

0,2

-7,5 %

50,3

-0,8 %

Vakuutusten hoitokulut

38,8

-13,6 %

42,4

-3,4 %

38,7

10,7 %

11,0

-2,0 %

5,3

-2,1 %

0,2

-30,4 %

136,4

-3,0 %

Lakisääteiset maksut

11,0

-6,8 %

10,3

-6,9 %

7,7

-4,2 %

1,8

1,1 %

1,2

-4,1 %

0,1

-10,5 %

32,1

-5,7 %

Muut hallintokulut

19,8

32,9 %

16,5

-16,7 %

10,8

0,6 %

5,4

5,3 %

4,0

8,5 %

0,9

10,1 %

57,3

4,2 %

Liikekulut yhteensä

77,7

-4,4 %

82,3

-5,8 %

77,1

6,0 %

23,2

-1,1 %

14,3

0,9 %

1,4

-1,5 %

276,0

-1,6 %

Korvaustoiminnon hoitokulut

33,9

-0,9 %

35,6

8,5 %

26,2

1,9 %

9,8

9,9 %

5,0

3,2 %

0,3

45,1 %

110,8

3,8 %

Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut

5,7

-6,6 %

4,7

-7,8 %

2,6

-52,9 %

0,7

-24,9 %

0,6

8,0 %

0,0

 

14,3

-21,4 %

Sijoitustoiminnan hoitokulut

20,6

-10,8 %

24,5

-3,2 %

24,0

7,1 %

10,1

15,5 %

6,7

5,8 %

0,8

10,0 %

86,7

0,1 %

Muut kulut

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0 %

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0 %

Kokonaisliikekulut yhteensä

137,9

-4,6 %

147,2

-2,3 %

129,9

2,8 %

43,8

4,2 %

26,7

2,8 %

2,5

6,6 %

488,0

-0,8 %

                             

Kokonaisliikekulut % vakuutusmaksutulosta

2,9

-0,2

3,4

-0,1

3,9

-0,1

6,1

0,0

5,2

-0,1

5,7

0,4

3,6

-0,1

Liikekulut % hoitokustannustulosta 1)

72,0

-2,0

74,9

-0,6

76,7

5,3

74,6

-3,3

91,7

-1,2

91,2

6,6

75,3

0,3

                             

KOKONAISLIIKEKULUJEN JAKAUMA (%)

                           

Vakuutusten hankintamenot

5,9

-0,8

8,9

0,5

15,3

0,3

11,7

-1,2

14,4

-0,5

10,0

-1,5

10,3

0,0

Vakuutusten hoitokulut

28,1

-2,9

28,8

-0,3

29,8

2,1

25,1

-1,6

19,9

-1,0

6,3

-3,3

27,9

-0,6

Lakisääteiset maksut

8,0

-0,2

7,0

-0,4

5,9

-0,4

4,0

-0,1

4,4

-0,3

4,2

-0,8

6,6

-0,3

Muut hallintokulut

14,4

4,1

11,2

-1,9

8,3

-0,2

12,3

0,1

15,0

0,8

34,7

1,1

11,7

0,6

Liikekulut yhteensä

56,3

0,1

55,9

-2,1

59,4

1,8

53,0

-2,8

53,7

-1,0

55,1

-4,6

56,6

-0,5

Korvaustoiminnon hoitokulut

24,6

0,9

24,2

2,4

20,2

-0,2

22,5

1,2

18,9

0,1

11,4

3,0

22,7

1,0

Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut

4,1

-0,1

3,2

-0,2

2,0

-2,4

1,5

-0,6

2,2

0,1

0,6

0,5

2,9

-0,8

Sijoitustoiminnan hoitokulut

14,9

-1,0

16,6

-0,2

18,5

0,7

23,0

2,3

25,1

0,7

32,9

1,0

17,8

0,2

Muut kulut

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kokonaisliikekulut yhteensä

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 
                             

VASTUUVELKA (milj. €)

33 501,3

5,1 %

31 458,7

2,7 %

18 527,4

3,8 %

5 365,5

3,0 %

2 493,4

4,4 %

268,6

2,3 %

91 614,8

3,9 %

SIJOITUSJAKAUMA (perusjakauma käyvin arvoin, milj. €)

Korkosijoitukset

13 695,1

2,0 %

15 720,7

1,0 %

8 352,2

0,3 %

2 686,0

2,7 %

1 300,7

1,0 %

131,9

-3,5 %

41 886,6

1,3 %

Osakesijoitukset

18 332,5

5,7 %

15 321,8

6,4 %

7 435,5

11,7 %

1 718,0

-0,8 %

942,4

-2,3 %

114,4

15,6 %

43 864,6

6,5 %

Kiinteistösijoitukset

3 642,9

-6,7 %

4 199,6

6,7 %

2 855,9

1,7 %

1 145,0

13,8 %

377,5

24,1 %

37,7

6,3 %

12 258,6

2,2 %

Muut sijoitukset

7 181,7

8,7 %

1 972,2

1,5 %

2 863,7

5,2 %

535,0

-3,6 %

307,5

54,4 %

18,1

-14,9 %

12 878,2

6,9 %

Yhteensä

42 852,2

3,8 %

37 214,4

3,8 %

21 507,3

4,8 %

6 084,0

3,0 %

2 928,1

6,3 %

302,1

3,3 %

110 888,1

4,0 %

                             

SIJOITUSJAKAUMA (perusjakauma käyvin arvoin, %)

Korkosijoitukset

32,0

-0,6

42,2

-1,2

38,8

-1,8

44,1

-0,1

44,4

-2,3

43,7

-3,1

37,8

-1,0

Osakesijoitukset

42,8

0,8

41,2

1,0

34,6

2,1

28,2

-1,1

32,2

-2,8

37,9

4,0

39,6

0,9

Kiinteistösijoitukset

8,5

-1,0

11,3

0,3

13,3

-0,4

18,8

1,8

12,9

1,9

12,5

0,3

11,1

-0,2

Muut sijoitukset

16,8

0,8

5,3

-0,1

13,3

0,1

8,8

-0,6

10,5

3,3

6,0

-1,3

11,6

0,3

Yhteensä

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 
                             

SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN (%)

Tuotto sitoutuneelle pääomalle

4,7

0,5

4,8

-1,2

5,6

0,6

6,6

2,9

6,6

0,8

4,6

-0,1

5,1

0,1

                             

TILIKAUDEN TULOS (milj. €)

                           

Vakuutusliikkeen tulos

-37,8

-265,1 %

-35,5

-210,2 %

-47,7

-3080,0 %

18,9

-0,8 %

1,7

-79,5 %

0,6

-64,7 %

-99,8

-220,9 %

Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin

441,5

300,7 %

410,5

0,9 %

349,3

7377,1 %

135,9

240,1 %

75,6

283,8 %

3,1

287,5 %

1 415,9

1242,1 %

Hoitokustannustulos

39,0

8,0 %

36,1

2,0 %

29,1

-19,6 %

10,6

18,2 %

1,6

14,3 %

0,1

-66,7 %

116,5

-1,6 %

Muu tulos

14,3

650,0 %

-5,9

0,0 %

3,2

0,0 %

1,6

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

13,2

607,2 %

Kokonaistulos

456,9

379,3 %

405,2

-14,6 %

333,8

1016,4 %

167,0

342,0 %

79,0

169,6 %

3,9

44,4 %

1 445,8

376,2 %

                             

% TyEL-vakuutusmaksutulosta

10,2

13,9

10,1

-1,8

11,5

10,4

24,7

35,4

17,7

10,8

9,9

3,0

11,5

9,0

% vastuuvelasta

1,4

1,9

1,3

-0,3

1,8

1,6

3,1

4,4

3,2

1,9

1,5

0,4

1,6

1,2

                             

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin

1 952,7

16,3 %

1 743,3

-15,8 %

1 147,4

15,9 %

382,1

81,1 %

184,2

21,7 %

13,3

0,8 %

5 423,0

6,0 %

Vastuuvelan tuottovaatimus

-1 511,2

20,5 %

-1 332,7

19,9 %

-798,1

19,8 %

-246,2

20,1 %

-108,6

17,5 %

-10,2

17,7 %

-4 007,0

20,1 %

Yhteensä eli sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin

441,5

300,7 %

410,5

0,9 %

349,3

7531,9 %

135,9

240,1 %

75,6

283,8 %

3,1

287,5 %

1 415,9

1 240,8 %

                             

SIIRTO ASIAKASHYVITYKSIIN 2)

                           

Siirto asiakashyvityksiin (milj. €)

121,0

5,2 %

102,0

4,1 %

58,3

0,2 %

12,4

21,7 %

7,1

16,4 %

1,1

-74,4 %

301,9

3,5 %

% TyEL-palkkasummasta

0,6

0,0

0,6

0,0

0,5

0,0

0,5

0,1

0,4

0,0

0,3

-1,0

0,6

0,0

% TyEL-vakuutusmaksutulosta

2,7

0,1

2,5

0,1

2,0

-0,1

1,8

0,3

1,6

0,2

2,8

-8,1

2,4

0,0

                             

VAKAVARAISUUSPÄÄOMA (milj. €)

                           

Oma pääoma (ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen)

118,9

4,7 %

103,9

4,4 %

101,3

0,0 %

56,4

4,4 %

17,0

-6,9 %

1,2

5,5 %

398,7

2,8 %

Tilinpäätössiirtojen kertymä

-0,7

12,5 %

5,1

5,2 %

0,7

2,9 %

0,8

60,0 %

1,8

-1,7 %

0,0

 

7,7

9,1 %

Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero

9 626,0

-1,4 %

5 964,2

9,1 %

3 298,0

12,9 %

898,3

13,6 %

490,7

19,9 %

38,5

19,8 %

20 315,6

4,8 %

Osittamaton lisävakuutusvastuu

-578,3

46,6 %

1 522,6

-9,6 %

545,2

-8,8 %

-297,0

3,7 %

51,4

-17,0 %

38,4

-9,5 %

1 282,3

28,9 %

Tasoitusmäärä

1 034,5

-11,6 %

927,6

-11,5 %

353,0

-21,7 %

213,4

-8,3 %

124,5

-3,5 %

11,5

-0,6 %

2 664,6

-12,5 %

Taseen ulkopuoliset sitoumukset

0,0

0,0 %

-22,1

-14,4 %

0,0

0,0 %

-4,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

-26,1

-35,2 %

Muut

-1,0

87,2 %

-41,4

0,9 %

-27,4

11,3 %

-22,3

-21,9 %

-3,6

4,6 %

0,0

0,0 %

-95,6

6,7 %

Vakavaraisuuspääoma yhteensä

10 199,5

2,4 %

8 460,0

2,6 %

4 270,9

5,7 %

845,5

12,6 %

681,6

10,5 %

89,6

2,6 %

24 547,1

3,6 %

Vakavaraisuusaste, %

30,9

-0,5

29,2

-0,4

24,3

0,2

15,5

1,3

29,5

1,4

41,0

-0,9

28,0

-0,2

Vakavaraisuuspääoma / vakavaraisuusraja

1,9

0,0 %

2,0

-2,0 %

1,8

-10,0 %

1,4

0,0 %

2,6

18,2 %

3,1

-11,4 %

1,9

-2,0 %

Vakavaraisuusraja %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta

16,5

-0,3

14,6

0,1

13,5

1,5

11,1

1,0

11,3

-1,3

12,0

0,0

14,6

0,2

Ositettu lisävakuutusvastuu

122,0

6,1 %

102,0

3,4 %

58,5

0,3 %

12,5

21,8 %

7,1

15,8 %

1,0

0,0 %

303,0

4,8 %

                             

HENKILÖSTÖ (keskimäärin)

540

-1,6 %

538

0,6 %

451

-1,5 %

231

1,8 %

149

4,2 %

2

0,0 %

1 911

-0,2 %

1) Ilman sijoitustoiminnan & työkyvyn ylläpitotoiminnan liikekuluja & lakisääteisiä maksuja.

2) Pensions-Alandian asiakashyvityssiirtoon sisältyy muista poiketen myös siirtoa vakuutusliikkeestä (VA2).

3) Muutos % -sarakkeessa muutos on ilmoitettu prosentteina, mikäli 2016-sarakkeessa luku on ilmaistu euroina. Mikäli 2016-sarakkeessa on esitetty prosenttilukuja, on muutos % -sarakkeessa esitetty muutos prosenttiyksikköinä.

Lukujen desimaalien pyöristyksistä johtuen kaikki luvut eivät välttämättä summaudu tasan