Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2017

 

Varma

Ilmarinen

Elo

Etera

Veritas

Eläkevakuutus

Pensions-Alandia

Yhteensä

 

2017

muutos, % 3)

2017

muutos, % 3)

2017

muutos, % 3)

2017

muutos, % 3)

2017

muutos, % 3)

2017

muutos, % 3)

2017

muutos, % 3)

VAKUUTETUT (lkm)

                           

TyEL

501 320

1,5 %

503 800

0,4 %

424 461

4,1 %

112 000

8,7 %

54 960

-2,7 %

11 787

4,7 %

1 608 328

2,2 %

YEL (-vakuutuksia)

35 900

-0,3 %

63 052

2,5 %

83 978

-0,7 %

9 870

2,6 %

10 265

-1,8 %

1 251

2,0 %

204 316

0,5 %

Yhteensä

537 220

1,4 %

566 852

0,6 %

508 439

3,3 %

121 870

8,2 %

65 225

-2,6 %

13 038

4,4 %

1 812 644

2,0 %

                             

ELÄKKEENSAAJAT (lkm)

                           

Yhteensä

342 600

0,7 %

336 654

2,2 %

227 212

3,4 %

132 877

-1,8 %

31 206

2,8 %

4 508

2,7 %

1 075 057

1,5 %

                             

TULOT (milj. €)

Vakuutusmaksutulo

                           

TyEL-maksutulo

4 686,3

4,4 %

4 004,5

-0,1 %

3 087,1

6,5 %

752,2

11,5 %

460,6

3,0 %

42,1

6,7 %

13 032,7

3,8 %

YEL-maksutulo

184,3

-1,5 %

343,0

2,6 %

423,7

0,3 %

41,8

8,9 %

60,3

-2,0 %

4,1

2,9 %

1 057,2

0,9 %

Siirtymämaksut ja jälleenvakuutus

-3,1

-6,9 %

-36,8

9,2 %

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

-39,9

8,1 %

Vakuutusmaksutulo yhteensä

4 867,4

4,1 %

4 311,6

0,2 %

3 510,8

5,7 %

794,0

11,3 %

520,9

2,4 %

46,2

6,3 %

14 050,9

3,6 %

Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa

3 827,8

82,5 %

2 483,2

97,2 %

1 647,1

111,9 %

540,7

96,4 %

226,4

120,6 %

23,3

232,9 %

8 748,5

93,6 %

Yhteensä

8 695,2

28,4 %

6 794,8

22,2 %

5 157,9

25,8 %

1 334,7

35,0 %

747,3

22,2 %

69,5

37,8 %

22 799,4

26,1 %

                             

LUOTTOTAPPIOT (milj. €)

12,4

-38,3 %

9,8

-13,1 %

23,2

5,3 %

0,3

-94,7 %

2,9

-17,5 %

0,1

15,5 %

48,7

-21,8 %

                             

ELÄKEMENO (milj. €)

                           

TyEL

5 265,2

3,7 %

4 456,7

4,5 %

2 742,0

5,0 %

1 142,6

1,0 %

379,0

5,9 %

28,2

7,3 %

14 013,7

4,0 %

YEL

278,8

3,8 %

399,3

5,2 %

392,5

5,7 %

11,9

27,4 %

69,6

5,6 %

4,7

3,7 %

1 156,8

5,2 %

Yhteensä

5 544,0

3,7 %

4 856,0

4,5 %

3 134,6

5,1 %

1 154,5

1,2 %

448,6

5,9 %

32,9

6,8 %

15 170,5

4,1 %

Kustannusten jako

-296,2

13,0 %

-134,2

-159,4 %

309,6

-5,8 %

-340,6

2,1 %

41,3

-34,0 %

11,0

-7,0 %

-409,1

-21,4 %

Yhteensä

5 247,8

4,9 %

4 721,8

2,8 %

3 444,2

4,0 %

813,9

2,7 %

489,9

0,8 %

43,9

3,0 %

14 761,4

3,7 %

                             

KOKONAISLIIKEKULUT (milj. €)

                           

Vakuutusten hankintamenot

7,9

-2,5 %

14,4

9,8 %

20,8

4,6 %

4,9

-5,1 %

3,0

-22,8 %

0,2

-19,2 %

51,1

1,7 %

Vakuutusten hoitokulut

32,3

-16,8 %

41,2

-2,9 %

38,4

-0,8 %

11,0

0,3 %

5,9

10,9 %

0,1

-8,0 %

129,0

-5,4 %

Lakisääteiset maksut

11,4

3,6 %

10,3

0,0 %

8,0

3,9 %

1,8

3,5 %

1,2

1,3 %

0,1

-2,8 %

32,9

2,4 %

Muut hallintokulut

18,1

-8,6 %

18,2

10,8 %

11,6

7,2 %

6,1

13,9 %

3,7

-7,9 %

0,9

4,8 %

58,7

2,3 %

Liikekulut yhteensä

69,6

-10,4 %

84,2

2,2 %

78,8

2,2 %

23,8

2,6 %

13,7

-4,1 %

1,4

0,4 %

271,5

-1,6 %

Korvaustoiminnon hoitokulut

31,2

-8,0 %

35,0

-1,5 %

27,9

6,5 %

12,3

24,7 %

5,3

5,6 %

0,2

-27,3 %

111,9

1,0 %

Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut

5,9

3,5 %

5,0

5,1 %

2,1

-19,0 %

0,8

12,8 %

0,5

-10,2 %

0,0

0,0 %

14,3

-0,2 %

Sijoitustoiminnan hoitokulut

22,6

9,7 %

26,2

6,8 %

25,8

7,3 %

12,4

22,8 %

7,5

11,9 %

0,9

10,6 %

95,3

9,9 %

Muut kulut

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Kokonaisliikekulut yhteensä

129,3

-6,2 %

150,3

2,1 %

134,6

3,6 %

49,3

12,4 %

27,1

1,6 %

2,5

0,5 %

493,0

1,0 %

                             

Kokonaisliikekulut % vakuutusmaksutulosta

2,7

-0,3

3,5

0,1

3,8

-0,1

6,2

0,1

5,2

0,0

5,4

-0,3

3,5

-0,1

Liikekulut % hoitokustannustulosta 1)

67,0

-5,0

81,1

6,2

81,0

4,3

84,9

10,3

96,3

4,6

88,0

-3,2

77,8

2,5

                             

KOKONAISLIIKEKULUJEN JAKAUMA (%)

                           

Vakuutusten hankintamenot

6,1

0,2

9,6

0,7

15,4

0,2

9,9

-1,8

10,9

-3,4

8,0

-2,0

10,4

0,1

Vakuutusten hoitokulut

25,0

-3,2

27,4

-1,4

28,5

-1,3

22,4

-2,7

21,8

1,8

5,8

-0,5

26,2

-1,8

Lakisääteiset maksut

8,8

0,8

6,9

-0,1

5,9

0,0

3,7

-0,3

4,4

0,0

4,0

-0,1

6,7

0,1

Muut hallintokulut

14,0

-0,4

12,1

0,9

8,6

0,3

12,4

0,2

13,6

-1,4

36,2

1,5

11,9

0,1

Liikekulut yhteensä

53,8

-2,5

56,0

0,1

58,6

-0,8

48,4

-4,6

50,7

-3,0

55,1

0,0

55,1

-1,5

Korvaustoiminnon hoitokulut

24,1

-0,5

23,3

-0,9

20,7

0,6

24,9

2,5

19,6

0,7

8,2

-3,2

22,7

0,0

Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut

4,6

0,4

3,3

0,1

1,6

-0,4

1,5

0,0

2,0

-0,3

0,5

-0,1

2,9

0,0

Sijoitustoiminnan hoitokulut

17,5

2,5

17,4

0,8

19,2

0,7

25,2

2,1

27,7

2,6

36,2

3,3

19,3

1,6

Muut kulut

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kokonaisliikekulut yhteensä

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 
                             

VASTUUVELKA (milj. €)

36 696,2

9,5 %

33 390,9

6,1 %

20 134,5

8,7 %

5 845,6

8,9 %

2 730,1

9,5 %

292,6

8,9 %

99 089,8

8,2 %

                             

SIJOITUSJAKAUMA (perusjakauma käyvin arvoin, milj. €)

Korkosijoitukset

13 480,7

-1,6 %

15 158,4

-3,6 %

8 834,2

5,8 %

2 875,0

7,0 %

1 313,0

0,9 %

144,2

9,4 %

41 805,5

-0,2 %

Osakesijoitukset

20 426,6

11,4 %

17 755,9

15,9 %

9 142,8

23,0 %

1 812,0

5,5 %

1 188,9

26,2 %

101,7

-11,1 %

50 427,9

15,0 %

Kiinteistösijoitukset

3 602,0

-1,1 %

4 682,9

11,5 %

2 811,8

-1,5 %

1 267,0

10,7 %

384,5

1,9 %

44,5

18,0 %

12 792,7

4,4 %

Muut sijoitukset

7 900,0

10,0 %

1 757,9

-10,9 %

2 263,9

-20,9 %

516,0

-3,6 %

288,8

-6,1 %

36,0

99,1 %

12 762,6

-0,9 %

Yhteensä

45 409,4

6,0 %

39 355,1

5,8 %

23 052,8

7,2 %

6 470,0

6,3 %

3 175,2

8,4 %

326,3

8,0 %

117 788,8

6,2 %

                             

SIJOITUSJAKAUMA (perusjakauma käyvin arvoin, %)

Korkosijoitukset

29,7

-2,3

38,5

-3,7

38,3

-0,5

44,4

0,3

41,4

-3,1

45,2

1,5

35,5

-2,3

Osakesijoitukset

45,0

2,2

45,1

3,9

39,7

5,1

28,0

-0,2

37,4

5,3

35,7

-2,2

42,8

3,3

Kiinteistösijoitukset

7,9

-0,6

11,9

0,6

12,2

-1,1

19,6

0,8

12,1

-0,8

12,9

0,5

10,9

-0,2

Muut sijoitukset

17,4

0,6

4,5

-0,8

9,8

-3,5

8,0

-0,8

9,1

-1,4

6,2

0,2

10,8

-0,8

Yhteensä

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 
                             

SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN (%)

Tuotto sitoutuneelle pääomalle

7,8

3,1

7,2

2,4

7,4

1,8

6,0

-0,6

8,0

1,4

8,2

3,6

7,4

2,4

                             

TILIKAUDEN TULOS (milj. €)

                           

Vakuutusliikkeen tulos

33,8

189,4 %

13,3

137,5 %

-13,3

72,1 %

17,2

-9,0 %

3,5

105,9 %

0,3

-50,0 %

54,8

154,8 %

Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin

1 453,2

229,2 %

1 038,8

153,1 %

592,7

69,7 %

63,6

-53,2 %

103,2

36,5 %

12,3

296,8 %

3 263,8

130,5 %

Hoitokustannustulos

44,7

14,6 %

25,4

-29,6 %

23,3

-19,9 %

6,1

-42,7 %

0,7

-56,3 %

0,2

100,0 %

100,4

-13,9 %

Muu tulos

-7,9

-155,2 %

0,9

115,3 %

5,8

81,3 %

1,9

18,8 %

0,4

0,0 %

0,1

0,0 %

1,2

-90,9 %

Kokonaistulos

1 523,8

233,5 %

1 078,4

166,1 %

608,5

82,3 %

88,8

-46,8 %

107,9

36,6 %

12,8

228,2 %

3 420,2

136,6 %

                             

% TyEL-vakuutusmaksutulosta

32,5

22,3

26,9

16,8

19,7

8,2

11,8

-12,9

23,4

5,8

30,4

20,5

26,2

14,7

% vastuuvelasta

4,2

2,8

3,2

1,9

3,0

1,2

1,5

-1,6

4,0

0,8

4,4

2,9

3,5

1,9

                             

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin

3 342,7

71,2 %

2 693,4

54,5 %

1 607,6

40,1 %

369,8

-3,2 %

236,7

28,5 %

24,7

85,7 %

8 274,9

52,6 %

Vastuuvelan tuottovaatimus

-1 889,5

-25,0 %

-1 654,6

-24,2 %

-1 014,9

-27,2 %

306,1

224,4 %

-133,5

-22,9 %

-12,5

-22,5 %

-4 398,9

-9,8 %

Yhteensä eli sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin

1 453,2

229,2 %

1 038,8

153,0 %

592,7

69,7 %

675,9

397,3 %

103,2

36,5 %

12,2

293,5 %

3 876,0

173,7 %

                             

SIIRTO ASIAKASHYVITYKSIIN 2)

                           

Siirto asiakashyvityksiin (milj. €)

161,0

33,1 %

120,0

17,6 %

72,1

23,7 %

15,5

24,9 %

8,6

21,1 %

3,2

190,9 %

380,4

26,0 %

% TyEL-palkkasummasta

0,8

0,2

0,7

0,1

0,6

0,1

0,5

0,1

0,5

0,1

0,9

0,6

0,7

0,1

% TyEL-vakuutusmaksutulosta

3,4

0,7

3,0

0,5

2,3

0,3

2,1

0,2

1,9

0,3

7,6

4,8

2,9

0,5

                             

VAKAVARAISUUSPÄÄOMA (milj. €)

                           

Oma pääoma (ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen)

124,2

4,5 %

109,0

4,9 %

101,3

0,0 %

59,0

4,6 %

16,1

-4,5 %

1,2

3,8 %

410,9

3,1 %

Tilinpäätössiirtojen kertymä

-0,6

14,3 %

5,4

5,8 %

0,8

7,0 %

0,5

-37,5 %

1,7

-4,9 %

0,0

 

7,8

0,8 %

Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero

9 148,1

-5,0 %

6 185,6

3,7 %

3 265,4

-1,0 %

728,6

-18,9 %

501,0

2,1 %

39,8

3,4 %

19 868,5

-2,2 %

Osittamaton lisävakuutusvastuu

2 264,5

491,6 %

3 159,7

107,5 %

1 468,8

169,4 %

28,7

109,7 %

263,2

412,3 %

59,3

54,3 %

7 244,3

464,9 %

Tasoitusmäärä

0,0

-100,0 %

0,0

-100,0 %

0,0

-100,0 %

139,7

-34,5 %

0,0

-100,0 %

0,0

-100,0 %

139,7

-94,8 %

Taseen ulkopuoliset sitoumukset

-1,2

0,0 %

0,0

100,0 %

0,0

0,0 %

-3,9

2,5 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

-5,1

80,5 %

Muut

-0,7

30,0 %

-39,0

5,7 %

-20,9

23,8 %

-22,9

-2,7 %

-3,5

1,9 %

0,0

0,0 %

-87,0

9,0 %

Vakavaraisuuspääoma yhteensä

11 534,4

13,1 %

9 420,7

11,4 %

4 815,5

12,8 %

929,6

9,9 %

778,5

14,2 %

100,3

11,9 %

27 579,0

12,4 %

Vakavaraisuusraja € 4)

6 820,0

25,0 %

5 373,0

27,1 %

3 040,2

28,4 %

597,6

-1,2 %

347,0

32,6 %

37,0

26,7 %

16 214,8

25,2 %

Vakavaraisuuspääoma / vakavaraisuusraja 4)

1,7

-10,5 %

1,8

-12,5 %

1,6

-11,1 %

1,6

14,3 %

2,2

-15,4 %

2,7

-12,9 %

1,7

-0,2

Vakavaraisuusaste % 4)

133,5

2,6

131,2

2,0

125,9

1,6

116,4

0,9

131,6

2,1

143,0

2,0

130,1

2,1

Eläkevarat

45 947,7

6,5 %

39 633,6

5,9 %

23 443,9

7,4 %

6 599,0

4,9 %

3 241,9

8,6 %

333,5

8,6 %

119 199,6

6,5 %

1) Ilman sijoitustoiminnan & työkyvyn ylläpitotoiminnan liikekuluja & lakisääteisiä maksuja. 2) Pensions-Alandian asiakashyvityssiirtoon sisältyy muista poiketen myös siirtoa vakuutusliikkeestä (VA2). 3) Muutos % -sarakkeessa muutos on ilmoitettu prosentteina, mikäli 2016-sarakkeessa luku on ilmaistu euroina. Mikäli 2016-sarakkeessa on esitetty prosenttilukuja, on muutos % -sarakkeessa esitetty muutos prosenttiyksikköinä.4) Lainsäädäntö muuttunut vuoden 2017 alusta. Vuoden 2016 vakavaraisuusaste ilmaistu uutta lainsäädäntöä vastaavasti.

Lukujen desimaalien pyöristyksistä johtuen kaikki luvut eivät välttämättä summaudu tasan.