Toimiala vuosikymmenissä

Voimakkaasti keskittynyt

Lakisääteisessä työeläke­järjestelmässä toimi vuonna 2017 ­yhteensä 31 vakuuttajaa. Isojen toimijoiden rooli ­on merkittävästi kasvanut.

teksti jaakko aho

Vakuutusmaksutulosta valtaosa eli noin 65 prosenttia meni kuuteen työeläkeyhtiöön ja vajaa kolmannes, 31 prosenttia julkisen puolen eläkejärjestelmiin. Loppuosa ohjautuu pienemmille toimijoille: kaksi prosenttia eläkesäätiöihin (13) ja eläkekassoihin (6) sekä yksi prosentti viiteen erityislaitokseen.

Työeläkejärjestelmän toimeenpano jakautuu siis usealla toimijalle. Näin työeläkejärjestelmän riskejä on hajautettu, toimeenpanoon tulee kilpailua, ja työnantajille annetaan valinnanmahdollisuus eläketurvan hoitamisesta erilaisten toimijoiden välillä.

Yksityisen puolen työeläkeyhtiöt kilpailevat keskenään yhdessä eläkesäätiöiden ja -kassojen kanssa. Joidenkin erityisalojen ja julkisen puolen vakuuttaminen on lailla osoitettu tietyille toimijoille.

Hajautetun työeläkejärjestelmä kehitys on sen syntyajoiltaan asti ollut kohti pienempää eläkelaitosten lukumäärää. Vuonna 1964 järjestelmässä oli 188 vakuuttajaa. Keskittyminen näkyy erityisesti eläkesäätiöissä, joita oli vuonna 1964 yhteensä 161.

Viimeisin merkittävin vähennys eläkesäätiöiden lukumäärässä tapahtui finanssi­kriisin jälkeen vuonna 2009. Tuolloin kuuden eläkesäätiön vakuutuskanta siirtyi työeläkeyhtiöihin.

Yksityisen puolen lait yhdistettiin työntekijän eläkelaiksi (TyEL) kymmenisen vuotta sitten, vuonna 2007. Tuolloin lyhyiden työsuhteiden vakuuttajasta Eterasta tuli kilpaileva työeläkeyhtiö. Vuonna 2007 työeläkevakuuttajia oli kaikkiaan 51.

Myös työeläkeyhtiöissä on tapahtunut keskittymisestä. Vuonna 2014 työeläkeyhtiöt Tapiola ja Fennia yhdistyivät Eloksi. Vuoden 2018 alusta työeläkeyhtiöt Ilmarinen ja Etera yhdistyivät. Lisäksi työeläkeyhtiöt Veritas ja Alandia ovat ilmoittaneet yhdistyvänsä vuonna 2019.

Yhdistymisiä perustellaan muun muassa hallintokustannusten säästöillä.

Julkisen puolen toimeenpanossa on myös tapahtunut keskittymistä. Valtiolla, kunnilla, evankelisluterilaisella kirkolla ja Kelan toimihenkilöillä on jokaisella omat erilliset eläkejärjestelmänsä. Mutta vakuutusten hoitaminen niiden osalta on 2010-luvulla keskitetty Kevalle.

Työeläkejärjestelmässä tapahtuva keskittyminen ei ole poikkeuksellista. Vastaavaa on tapahtunut finanssialla muutoinkin. Esimerkiksi pankkitoiminta on keskittynyt viimeisten vuosikymmenien aikana melkoisesti.

Työeläkelaitosten lukumäärä