Työeläkevakuutusyhtiöiden tilinpäätöslukuja vuodelta 2015

Varma

Ilmarinen

Elo

Etera

Veritas

Eläkevakuutus

Pensions-Alandia

Yhteensä

2015

muutos, % 3)

2015

muutos, % 3)

2015

muutos, % 3)

2015

muutos, % 3)

2015

muutos, % 3)

2015

muutos, % 3)

2015

muutos, % 3)

VAKUUTETUT (lkm)

TyEL

486 960

-0,3 %

500 000

-2,2 %

398 217

0,0 %

103 000

-1,0 %

53 503

-0,6 %

11 047

7,3 %

1 552 727

-0,8 %

YEL (-vakuutuksia)

37 380

-4,0 %

61 851

-0,1 %

85 054

-2,6 %

8 964

19,1 %

10 735

0,0 %

1 252

-1,3 %

205 236

-1,2 %

Yhteensä

524 340

-0,5 %

561 851

-1,9 %

483 271

-0,4 %

111 964

0,4 %

64 238

-0,5 %

12 299

6,3 %

1 757 963

-0,9 %

ELÄKKEENSAAJAT (lkm)

Yhteensä

337 106

0,8 %

323 172

1,4 %

216 769

-0,3 %

138 117

-2,2 %

29 560

3,1 %

4 264

3,5 %

1 048 988

0,4 %

TULOT (milj. €)

Vakuutusmaksutulo

TyEL-maksutulo

4 380,6

5,5 %

3 972,6

2,9 %

2 728,8

4,9 %

645,3

-0,9 %

426,9

4,0 %

39,4

12,7 %

12 193,7

4,1 %

YEL-maksutulo

195,9

1,4 %

339,7

3,9 %

428,3

1,8 %

34,6

26,8 %

62,6

4,4 %

4,1

-0,5 %

1 065,2

3,2 %

Siirtymämaksut ja jälleenvakuutus

-0,1

0,0 %

-43,7

-111,0 %

0,0

0,0

0,0

0,0

-43,8

-110,5 %

Vakuutusmaksutulo yhteensä

4 576,4

5,4 %

4 268,7

2,4 %

3 157,1

4,4 %

680,0

0,2 %

489,5

4,1 %

43,5

11,4 %

13 215,2

3,9 %

Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa

154,8

-86,2 %

2 602,1

69,9 %

866,4

-15,2 %

129,0

-26,2 %

188,9

204,9 %

18,8

52,7 %

3 960,0

1,0 %

Yhteensä

4 731,2

-13,4 %

6 870,8

20,6 %

4 023,5

-0,5 %

809,0

-5,2 %

678,4

27,5 %

62,3

21,3 %

17 175,2

3,2 %

LUOTTOTAPPIOT (milj. €)

17,2

-1,7 %

13,5

-19,6 %

19,3

-7,8 %

8,0

72,9 %

4,9

3,4 %

0,1

328,3 %

63,1

-2,5 %

ELÄKEMENO (milj. €)

TyEL

4 923,9

3,5 %

4 131,1

3,8 %

2 494,5

4,6 %

1 127,9

0,6 %

341,5

5,3 %

24,8

5,4 %

13 043,8

3,6 %

YEL

259,3

2,5 %

365,8

3,9 %

363,1

4,7 %

7,3

35,3 %

63,0

4,7 %

4,4

4,8 %

1 062,9

4,0 %

Yhteensä

5 183,1

3,5 %

4 496,9

3,8 %

2 857,6

4,6 %

1 135,2

0,7 %

404,5

5,2 %

29,2

5,3 %

14 106,5

3,6 %

Kustannusten jako

-348,5

0,2 %

-54,7

-368,5 %

289,2

-11,0 %

-373,4

-2,8 %

59,2

-15,6 %

12,0

5,7 %

-416,3

-45,8 %

Yhteensä

4 834,6

3,7 %

4 442,2

2,1 %

3 146,8

2,9 %

761,8

-0,3 %

463,8

2,0 %

41,2

5,4 %

13 690,3

2,7 %

KOKONAISLIIKEKULUT (milj. €)

Vakuutusten hankintamenot

9,6

4,3 %

12,6

-28,2 %

18,9

-1,1 %

5,4

5,0 %

3,8

6,2 %

0,3

93,3 %

50,7

-7,6 %

Vakuutusten hoitokulut

44,9

15,1 %

43,9

3,5 %

35,0

-1,3 %

11,2

-6,3 %

5,4

7,1 %

0,2

16,4 %

140,6

4,9 %

Lakisääteiset maksut

11,8

-9,2 %

11,1

-11,2 %

8,0

-11,4 %

1,7

-12,8 %

1,2

-13,1 %

0,1

25,7 %

34,0

-10,6 %

Muut hallintokulut

14,9

-10,2 %

19,8

16,8 %

10,8

-27,7 %

5,1

-23,6 %

3,7

3,7 %

0,8

11,3 %

55,0

-7,3 %

Liikekulut yhteensä

81,3

4,4 %

87,4

-2,3 %

72,7

-7,4 %

23,5

-9,0 %

14,2

3,9 %

1,4

23,4 %

280,5

-2,1 %

Korvaustoiminnon hoitokulut

34,2

-0,3 %

32,8

6,0 %

25,7

12,8 %

9,0

6,3 %

4,9

8,2 %

0,2

-18,3 %

106,7

5,5 %

Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut

6,1

-6,2 %

5,1

-10,3 %

5,5

19,2 %

0,9

2,5 %

0,6

1,1 %

0,0

18,2

-0,4 %

Sijoitustoiminnan hoitokulut

23,1

-1,3 %

25,3

7,8 %

22,4

0,1 %

8,7

-6,5 %

6,3

36,6 %

0,7

26,4 %

86,6

3,3 %

Muut kulut

0,0

0,0

-100,0 %

0,0

11,8 %

0,0

0,0

0,0

0,0

-91,7 %

Kokonaisliikekulut yhteensä

144,6

1,8 %

150,7

0,6 %

126,3

-1,6 %

42,1

-5,4 %

25,9

11,1 %

2,3

19,3 %

491,9

0,4 %

Kokonaisliikekulut % vakuutusmaksutulosta

3,2

-0,1

3,5

-0,1

4,0

-0,2

6,2

-0,4

5,3

0,3

5,3

0,4

3,7

-0,1

Liikekulut % hoitokustannustulosta 1)

74,0

-1,0

75,5

-0,5

71,4

-2,9

77,9

-15,7

92,9

2,3

84,6

13,4

74,9

-2,2

KOKONAISLIIKEKULUJEN JAKAUMA (%)

Vakuutusten hankintamenot

6,6

0,2

8,4

-3,4

15,0

0,1

12,9

1,3

14,8

-0,7

11,5

4,4

10,3

-0,9

Vakuutusten hoitokulut

31,1

3,6

29,1

0,8

27,7

0,1

26,7

-0,3

20,9

-0,8

9,6

-0,2

28,6

1,2

Lakisääteiset maksut

8,2

-1,0

7,4

-1,0

6,4

-0,7

4,1

-0,4

4,7

-1,3

5,0

0,3

6,9

-0,9

Muut hallintokulut

10,3

-1,4

13,1

1,8

8,5

-3,1

12,1

-2,9

14,2

-1,0

33,6

-2,4

11,2

-0,9

Liikekulut yhteensä

56,2

1,4

58,0

-1,7

57,6

-3,6

55,8

-2,2

54,7

-3,8

59,7

2,0

57,0

-1,5

Korvaustoiminnon hoitokulut

23,7

-0,5

21,8

1,1

20,3

2,6

21,3

2,3

18,8

-0,5

8,4

-3,9

21,7

1,0

Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut

4,2

-0,4

3,4

-0,4

4,4

0,8

2,1

0,2

2,1

-0,2

0,1

0,1

3,7

0,0

Sijoitustoiminnan hoitokulut

16,0

-0,5

16,8

1,1

17,7

0,3

20,8

-0,3

24,4

4,5

31,9

1,8

17,6

0,5

Muut kulut

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kokonaisliikekulut yhteensä

100

100

100

100

100

100

100

VASTUUVELKA (milj. €)

31 865,6

-0,6 %

30 630,2

7,8 %

17 849,7

4,5 %

5 206,7

0,2 %

2 388,9

8,8 %

262,6

8,0 %

88 203,7

3,5 %

1) Ilman sijoitustoiminnan & työkyvyn ylläpitotoiminnan liikekuluja & lakisääteisiä maksuja.

2) Pensions-Alandian asiakashyvityssiirtoon sisältyy muista poiketen myös siirtoa vakuutusliikkeestä (VA2).

3) Muutos % -sarakkeessa muutos on ilmoitettu prosentteina, mikäli 2015-sarakkeessa luku on ilmaistu euroina. Mikäli 2015 -sarakkeessa on esitetty prosenttilukuja, on muutos % -sarakkeessa esitetty muutos prosenttiyksikköinä.

Varma

Ilmarinen

Elo

Etera

Veritas

Eläkevakuutus

Pensions-Alandia

Yhteensä

2015

muutos, % 3)

2015

muutos, % 3)

2015

muutos, % 3)

2015

muutos, % 3)

2015

muutos, % 3)

2015

muutos, % 3)

2015

muutos, % 3)

SIJOITUSJAKAUMA (perusjakauma käyvin arvoin, milj. €)

Korkosijoitukset

13 429,5

0,7 %

15 564,3

3,0 %

8 326,4

-1,7 %

2 616,0

2,7 %

1 287,8

15,0 %

136,6

-1,0 %

41 360,6

1,6 %

Osakesijoitukset

17 349,3

7,4 %

14 398,6

6,3 %

6 659,3

3,3 %

1 731,0

5,5 %

964,6

7,9 %

99,0

30,7 %

41 201,8

6,3 %

Kiinteistösijoitukset

3 906,2

1,7 %

3 935,5

5,4 %

2 806,8

4,5 %

1 006,0

-0,8 %

304,3

-27,3 %

35,5

-12,7 %

11 994,3

2,2 %

Muut sijoitukset

6 608,3

-1,4 %

1 942,5

5,8 %

2 721,1

35,0 %

555,0

-6,6 %

199,1

18,5 %

21,2

4,2 %

12 047,2

6,3 %

Yhteensä

41 293,3

3,1 %

35 841,0

4,8 %

20 513,6

4,6 %

5 908,0

1,9 %

2 755,8

6,0 %

292,3

6,4 %

106 604,0

4,0 %

SIJOITUSJAKAUMA (perusjakauma käyvin arvoin, %)

Korkosijoitukset

32,5

-0,8

43,4

-0,8

40,6

-2,6

44,3

0,3

46,7

3,7

46,7

-3,5

38,8

-0,9

Osakesijoitukset

42,0

1,7

40,2

0,6

32,5

-0,4

29,3

1,0

35,0

0,6

33,9

6,3

38,6

0,9

Kiinteistösijoitukset

9,5

-0,1

11,0

0,1

13,7

0,0

17,0

-0,5

11,0

-5,1

12,1

-2,6

11,3

-0,2

Muut sijoitukset

16,0

-0,7

5,4

0,1

13,3

3,0

9,4

-0,9

7,2

0,8

7,3

-0,2

11,3

0,2

Yhteensä

100

100

100

100

100

100

100

SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN (%)

Tuotto sitoutuneelle pääomalle

4,2

-2,9

6,0

-0,8

5,0

-1,2

3,7

-2,6

5,8

-0,7

4,7

-1,9

5,0

-1,8

TILIKAUDEN TULOS (milj. €)

Vakuutusliikkeen tulos

22,9

-64,3 %

32,2

-29,5 %

-1,5

86,7 %

19,0

-51,3 %

8,3

-5,7 %

1,7

142,9 %

82,6

-43,8 %

Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin

-222,6

-119,8 %

406,8

-49,5 %

-4,8

-101,4 %

-97,0

-214,1 %

19,7

-61,5 %

0,8

-88,7 %

102,9

-95,7 %

Hoitokustannustulos

36,1

8,1 %

35,4

4,1 %

36,2

13,8 %

9,0

350,0 %

1,4

-17,6 %

0,3

-40,0 %

118,4

14,5 %

Kokonaistulos

-163,6

-113,4 %

474,3

-46,4 %

29,9

-91,8 %

-69,0

-154,8 %

29,3

-52,5 %

2,7

-67,5 %

303,6

-88,6 %

% TyEL-vakuutusmaksutulosta

-3,7

-33,2

11,9

-11,0

1,1

-12,8

-10,7

-30,0

6,9

-8,2

6,8

-16,9

2,5

-20,3

% vastuuvelasta

-0,5

-4,3

1,5

-1,6

0,2

-2,0

-1,3

-3,8

1,2

-1,6

1,0

-2,4

0,3

-2,8

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin

1 679,3

-37,8 %

2 070,6

-5,4 %

990,1

-14,9 %

211,0

-39,0 %

151,4

-5,0 %

13,2

-23,7 %

5 115,6

-22,2 %

Vastuuvelan tuottovaatimus

-1 901,9

-20,9 %

-1 663,8

-20,3 %

-994,8

-21,1 %

-308,0

-17,6 %

-131,7

-21,7 %

-12,4

-21,6 %

-5 012,6

-20,5 %

Yhteensä eli sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin

-222,6

-119,8 %

406,8

-49,5 %

-4,7

-101,4 %

-97,0

-215,5 %

19,7

-61,5 %

0,8

-88,7 %

285,0

-88,2 %

SIIRTO ASIAKASHYVITYKSIIN 2)

Siirto asiakashyvityksiin (milj. €)

115,0

-1,7 %

98,0

5,4 %

58,2

3,2 %

10,0

25,0 %

6,1

0,0 %

4,3

95,5 %

291,6

3,1 %

% TyEL-palkkasummasta

0,6

-0,1

0,6

0,0

0,5

0,0

0,4

0,1

0,3

0,0

1,3

0,6

0,6

0,0

% TyEL-vakuutusmaksutulosta

2,6

-0,2

2,5

0,1

2,1

0,0

1,5

0,3

1,4

-0,1

10,9

4,6

2,4

0,0

VAKAVARAISUUSPÄÄOMA (milj. €)

Oma pääoma (ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen)

113,6

6,0 %

99,5

5,6 %

101,3

0,0 %

54,0

5,5 %

18,3

2,1 %

1,1

6,6 %

387,8

4,0 %

Tilinpäätössiirtojen kertymä

-0,8

-14,3 %

4,8

52,4 %

0,7

17,8 %

0,5

66,7 %

1,8

0,5 %

0,0

7,1

-49,1 %

Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero

9 762,9

18,7 %

5 468,4

-8,6 %

2 922,4

4,7 %

790,7

10,9 %

409,3

-8,6 %

32,1

-15,7 %

19 385,9

10,8 %

Osittamaton lisävakuutusvastuu

-1 082,5

-243,8 %

1 683,9

99,8 %

597,5

-21,0 %

-308,4

-135,7 %

61,9

627,5 %

42,5

16,2 %

995,0

-58,6 %

Tasoitusmäärä

1 170,7

-0,8 %

1 029,3

1,3 %

451,0

-2,6 %

232,6

-2,7 %

129,0

3,9 %

12,0

0,1 %

3 024,7

7,8 %

Muut

-7,8

46,6 %

-41,8

-8,5 %

-30,9

-10,7 %

-18,3

-52,5 %

-3,7

13,2 %

0,0

0,0 %

-102,5

-34,3 %

Vakavaraisuuspääoma yhteensä

9 956,1

-2,9 %

8 244,2

4,3 %

4 042,1

-1,0 %

751,2

-12,7 %

616,6

3,5 %

87,8

0,0 %

23 698,0

3,3 %

Vakavaraisuusaste, %

31,4

-2,6

29,6

-0,2

24,1

-1,7

14,2

-2,7

28,1

-0,8

41,9

-3,2

28,2

-0,5

Vakavaraisuuspääoma / vakavaraisuusraja

1,9

-13,6 %

2,0

2,5 %

2,0

-4,8 %

1,4

-12,5 %

2,2

0,0 %

3,5

-16,7 %

2,0

-2,9 %

Vakavaraisuusraja %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta

16,8

1,0

14,5

-0,5

12,0

-0,3

10,1

-0,2

12,6

-0,4

12,0

1,3

14,5

0,1

Ositettu lisävakuutusvastuu

115,0

-1,8 %

98,6

4,1 %

58,3

3,1 %

10,2

27,1 %

6,1

-0,1 %

1,0

-12,0 %

289,3

1,6 %

HENKILÖSTÖ (keskimäärin)

549

-0,5 %

535

-0,4 %

457

2,2 %

227

-9,9 %

143

0,7 %

2

0,0 %

1 913

-1,0 %

Lukujen desimaalien pyöristyksistä johtuen kaikki luvut eivät välttämättä summaudu tasan.