Työeläkelaitosten avainlukuja vuodelta 2015

Yhtiöt (TyEL, YEL)

Säätiöt (TyEL)

Kassat (TyEL, YEL)

MEK (MEL)

MELA (MYEL)

Keva/ VER (VaEL)

Keva (KuEL)

KKR (KiEL)

Yhteensä

Vakuutetut (lkm)

1 757 963

19 041

26 992

7 340

67 157

137 000

522 000

16 900

2 554 393

Eläkkeensaajat (lkm) *

1 048 988

19 641

26 498

8 433

125 649

263 000

377 000

18 100

1 887 309

Palkkasumma/työtulo (milj. €)

55 562,3

1 043,7

1 064,7

260,0

1 347,8

6 168,1

16 820,0

508,9

82 775,5

Tulot (milj. €)

Vakuutusmaksutulo **

13 215,2

247,8

242,4

59,3

188,1

1 680,2

5 237,5

192,4

21 062,9

Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa

3 960,0

200,3

117,2

57,7

8,3

605,5

2 011,5

74,4

7 034,9

Yhteensä

17 175,2

448,1

359,6

117,0

196,4

2 285,7

7 249,0

266,8

28 097,8

Kulut (milj. €)

Eläkemeno/ Maksetut eläkkeet ***

13 690,3

284,6

289,5

129,4

784,1

4 404,6

4 553,4

187,5

24 323,4

Kokonaisliikekulut ****

405,3

5,2

7,9

4,8

16,7

21,2

52,6

4,9

518,6

Yhteensä

14 095,6

289,8

297,4

134,2

800,8

4 425,8

4 606,0

192,4

24 842,0

Varat ja vastuut

Vastuuvelka (milj. €)

88 203,7

2 658,7

2 731,9

805,4

96,4

-

-

-

94 496,1

Sijoitusjakauma (perusjakauma käyvin arvoin, milj. €)

106 604,0

3 070,8

3 126,1

1 014,6

245,4

17 853,0

44 214,1

1 310,0

177 438,0

Sijoitusjakauma (perusjakauma käyvin arvoin, %)

Korkosijoitukset

38,8

52,9

34,4

14,7

40,7

48,2

45,0

38,6

41,5

Osakesijoitukset

38,6

34,4

38,8

51,2

37,6

45,7

41,7

41,2

39,9

Kiinteistösijoitukset

11,3

10,3

20,8

30,8

21,7

2,8

6,7

20,2

9,6

Muut sijoitukset

11,3

2,4

5,9

3,2

0,0

3,3

6,6

0,0

9,1

Yhteensä

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (%)

5,0

4,3

5,5

7,2

5,2

4,9

4,8

6,0

4,9

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (milj. € )

5 115,6

129,7

158,8

68,2

14,9

853,0

2 011,5

74,4

8 426,1

Vakavaraisuuspääoma (milj. €)

23 697,5

810,5

854,7

360,6

-

-

-

-

-

Vakavaraisuuusaste (%)

28,2

36,0

36,6

55,0

-

-

-

-

-