MATALA KORKOTASO

vaikuttaa tuottoihin

Tuottovaatimuksen täyttäminen on vaikeutunut

sijoitusympäristössä, jossa korkotaso on matala

ja osakkeiden hintojen heilunta on lisääntynyt.

Matalan inflaation ja heikohkon talouskasvun seurauksena keskuspankit ovat harjoittaneet elvyttävää rahapolitiikkaa, minkä johdosta niin rahamarkkina- kuin velkakirjojen korot ovat laskeneet selvästi viimeisten vuosien aikana.

Matalilla koroilla on vaikutuksia eläkevakuuttajien sijoitustoimintaan. On tärkeä huomioida, että eläkevakuuttajilla voi olla ajoittain haastavaa täyttää rahastonsiirtovelvoitteen mukaista tuottovaatimusta.

Yksityisalojen eläkevakuuttajien rahastoonsiirtovelvoite eli tuottovaatimus koostuu rahastokorosta (3 %) ja kahdesta muusta osasta, joiden taso on riippuvainen eläkevakuuttajien keskimääräisestä vakavaraisuudesta ja osaketuotosta.

Jos eläkevakuuttajan sijoitustuotot eivät riitä kattamaan tuottovaatimusta, niin se joutuu täydentämään tuottovaatimuksen vakavaraisuuspääomastaan. Pidemmällä aikavälillä tämä aiheuttaisi haasteita eläkevakuuttajille.

Tuottovaatimuksen täyttäminen on vaikeutunut sijoitusympäristössä, jossa korkotaso on matala ja osakkeiden hintojen heilunta on lisääntynyt.

Tuottovaatimuksen täyttäminen ja toki myös tuottojen metsästäminen ajaa eläkevakuuttajia sijoittamaan entistä enemmän uusiin ja osin riskillisempiinkin sijoituskohteisiin kuin esimerkiksi hyvän luottoluokituksen omaaviin yritys- ja valtionlainoihin.

Viime vuonna tuottovaatimus oli noin 6 prosenttia. Tuottovaatimusta ei pidä sekoittaa Eläketurvakeskuksen käyttämään pitkän aikavälin laskelmien 3,5 prosentin sijoitusten tuotto-olettamaan.

Tuotto-olettamaa tavoitellaan sijoitusvaroille pitkällä aikavälillä, mutta tuottovaatimus tulee täyttää joka vuosi.

Teksti Peter Halonen