Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter 2019

Arbetspensionsförsäkringsbolagens bokslutssiffror år 2019

 

Varma

Ilmarinen

Elo

Veritas

Sammanlagt

 

2019

förändring,

% 3)

2019

förändring,

% 3)

2019

förändring,

% 3)

2019

förändring,

% 3)

2019

förändring,

% 3)

FÖRSÄKRADE (antal)

                   

ArPL

504 131

-3,7 %

609 862

-2,4 %

410 232

-6,8 %

62 263

-12,2 %

1 586 488

-4,4 %

FöPL(-försäkringar)

37 800

3,0 %

76 063

2,2 %

83 345

-0,5 %

12 940

6,7 %

210 148

1,5 %

Sammanlagt

541 931

-3,2 %

685 925

-1,9 %

493 577

-5,8 %

75 203

-9,4 %

1 796 636

-3,7 %

                     

PENSIONSTAGARE (antal)

                   

Sammanlagt

343 700

0,1 %

459 932

0,0 %

240 942

1,3 %

37 118

2,2 %

1 081 692

0,4 %

                     

INKOMSTER (mn €)

Premieinkomst

                   

ArPL-premieinkomst

5 100,9

3,3 %

5 387,7

6,7 %

3 558,1

10,4 %

525,2

0,2 %

14 571,9

6,1 %

FöPL-premieinkomst

186,7

1,8 %

393,8

2,5 %

410,4

-1,3 %

67,5

4,5 %

1 058,4

1,0 %

Överföringsavgifter och återförsäkring

-2,0

20,0 %

-23,2

6,4 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

-25,2

7,6 %

Premieinkomst sammanlagt

5 285,6

3,3 %

5 758,3

6,4 %

3 968,5

9,0 %

592,7

0,7 %

15 605,0

5,8 %

Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen

2 530,1

914,9 %

2 054,5

283,6 %

1 508,3

271,7 %

154,0

84,4 %

6 246,9

390,3 %

Sammanlagt

7 815,7

45,6 %

7 812,7

31,4 %

5 476,8

35,4 %

746,7

11,1 %

21 851,9

36,3 %

                     

KREDITFÖRLUSTER (mn €)

12,4

-21,5 %

10,5

-44,6 %

21,4

-16,4 %

6,8

98,5 %

51,0

-19,9 %

                     

UTBETALDA PENSIONER

                   

ArPL

5 563,9

3,4 %

6 098,1

5,3 %

2 986,3

4,5 %

450,0

5,3 %

15 098,3

4,4 %

FöPL

292,3

2,6 %

478,1

19,0 %

426,8

4,6 %

80,7

-0,4 %

1 277,9

8,7 %

Sammanlagt

5 856,1

3,3 %

6 576,2

6,2 %

3 413,0

4,5 %

530,7

5,2 %

16 376,1

4,8 %

Kostnadsfördelning

-233,1

11,8 %

-498,4

-4,0 %

502,2

36,0 %

58,8

-7,5 %

-170,5

45,1 %

Sammanlagt

5 623,0

4,1 %

6 077,8

6,4 %

3 915,3

7,7 %

589,5

3,8 %

16 205,6

5,8 %

                     

TOTALA DRIFTSKOSTNADER (mn €)

                   

Anskaffning av försäkringar

8,8

-1,1 %

17,1

-0,2 %

23,2

10,9 %

3,6

4,4 %

52,8

4,6 %

Omkostnader för försäkringar

32,9

8,2 %

52,8

-1,7 %

36,6

2,4 %

6,5

2,5 %

128,9

2,1 %

Lagstadgade avgifter

11,0

0,9 %

12,0

2,5 %

8,0

6,3 %

0,6

-49,0 %

31,7

0,8 %

Övriga administrativa kostnader

17,3

-3,9 %

17,3

-18,5 %

14,2

-1,8 %

3,5

-22,8 %

52,3

-10,2 %

Driftskostnader sammanlagt

70,0

2,6 %

99,3

-4,5 %

82,1

4,3 %

14,3

-8,5 %

265,7

-0,3 %

Omkostnader för ersättningsrörelsen

27,1

-3,6 %

43,0

-24,2 %

23,1

-2,6 %

5,2

-0,5 %

98,3

-13,5 %

Omkostnader för arbetshälsoverksamheten

6,4

1,6 %

6,4

12,4 %

2,6

-9,0 %

0,7

51,5 %

16,1

5,1 %

Omkostnader för placeringsverksamheten

20,6

-7,6 %

26,5

-6,5 %

30,3

7,9 %

8,8

-2,2 %

86,2

-1,7 %

Övriga kostnader

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Totala driftskostnader sammanlagt

124,0

-0,6 %

175,2

-10,0 %

138,0

3,5 %

29,0

-4,4 %

466,2

-3,5 %

                     

Totala driftskostnader i % av premieinkomsten

2,3

-0,1

3,0

-0,6

3,5

-0,2

4,9

-0,3

3,0

-0,3

Driftskostnader i av % omkostnadsinkomsten 1)

62,0

1,6

70,5

-12,7

73,4

-1,5

88,3

-93,7

69,6

-4,9

                     

FÖRDELNINGEN AV TOTALA DRIFTSKOSTNADER (%)

Anskaffning av försäkringar

7,1

0,0

9,8

1,0

16,8

1,1

12,5

1,1

11,3

0,9

Omkostnader för försäkringar

26,5

2,2

30,2

2,5

26,5

-0,3

22,5

1,5

27,6

1,5

Lagstadgade avgifter

8,9

0,1

6,9

0,8

5,8

0,1

2,2

-1,9

6,8

0,3

Övriga administrativa kostnader

14,0

-0,5

9,9

-1,0

10,3

-0,6

12,2

-2,9

11,2

-0,8

Driftskostnader sammanlagt

56,5

1,8

56,7

3,3

59,5

0,4

49,5

-2,2

57,0

1,8

Omkostnader för ersättningsrörelsen

21,9

-0,7

24,5

-4,6

16,7

-1,1

17,9

0,7

21,1

-2,4

Omkostnader för arbetshälsoverksamheten

5,2

0,1

3,7

0,7

1,9

-0,3

2,3

0,8

3,4

0,3

Omkostnader för placeringsverksamheten

16,6

-1,3

15,1

0,6

21,9

0,9

30,4

0,7

18,5

0,3

Övriga kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totala driftskostnader sammanlagt

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 
                     

ANSVARSSKULD (mn €)

38 608,0

5,7 %

42 150,1

3,8 %

21 876,6

7,1 %

3 241,3

4,4 %

105 876,0

5,2 %

FÖRDELNING AV PLACERINGARNA (basfördelning enligt verkligt värde, mn €)

Ränteplaceringar

12 957,1

-4,2 %

17 014,6

-2,0 %

8 178,7

-3,1 %

1 350,8

-3,8 %

39 501,2

-3,0 %

Aktieplaceringar

22 485,8

25,5 %

23 736,1

20,5 %

12 264,4

32,6 %

1 477,6

25,0 %

59 963,9

24,8 %

Fastighetsplaceringar

4 413,2

13,8 %

6 385,7

4,7 %

3 097,2

3,1 %

557,2

6,2 %

14 453,3

7,0 %

Övriga placeringar

8 852,8

1,8 %

3 391,3

18,0 %

1 793,5

-5,6 %

333,0

1,8 %

14 370,6

4,1 %

Sammanlagt

48 708,9

10,7 %

50 527,8

9,8 %

25 333,8

12,1 %

3 718,6

8,2 %

128 289,1

10,5 %

                     

FÖRDELNING AV PLACERINGARNA (basfördelning enligt verkligt värde, %)

Ränteplaceringar

26,6

-4,1

33,7

-4,0

32,3

-5,1

36,3

-4,5

30,8

-4,3

Aktieplaceringar

46,2

5,5

47,0

4,2

48,4

7,5

39,7

5,4

46,7

5,4

Fastighetsplaceringar

9,1

0,2

12,6

-0,6

12,2

-1,1

15,0

-0,3

11,3

-0,4

Övriga placeringar

18,2

-1,6

6,7

0,5

7,1

-1,3

9,0

-0,6

11,2

-0,7

Sammanlagt

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 
                     

NETTOAVKASTNING AV PLACERINGSVERKSAMHETEN ENLIGT VERKLIGT VÄRDE (%)

Avkastning på bundet kapital

12,0

14,0

11,8

13,2

13,0

14,4

9,9

12,5

12,1

13,7

                     

RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT (mn €)

                   

Försäkringsrörelsens resultat

-1,9

-108,3 %

-50,3

-24,2 %

-17,8

-25,4 %

-4,3

-158,4 %

-74,3

-204,0 %

Placeringsverksamhetens resultat enligt verkligt värde

2 138,7

217,8 %

2 062,6

229,6 %

1 207,0

245,9 %

85,6

168,1 %

5 493,9

226,0 %

Omkostnadsresultat

52,9

-5,4 %

54,5

82,3 %

35,2

10,7 %

2,5

67,8 %

145,1

21,8 %

Övrigt resultat

7,9

292,7 %

-27,1

-225,5 %

5,5

52,8 %

1,5

53,1 %

-12,2

-155,3 %

Resultat totalt

2 197,5

226,2 %

2 039,7

229,0 %

1 229,9

252,6 %

85,2

173,6 %

5 552,3

230,8 %

                     

% av ArPL-vakuutuspremieinkomsten

43,1

78,3

37,9

69,2

34,6

59,6

16,2

38,3

38,1

69,0

% av ansvarsskulden

5,7

10,5

4,8

8,7

5,6

9,6

2,6

6,4

5,2

9,5

                     

Nettoavkastning av placeringsverksamheten enligt verkligt värde

5 240,6

680,8 %

5 375,4

937,8 %

2 915,7

978,5 %

332,6

749,7 %

13 864,3

819,5 %

Avkastningskrav på ansvarsskulden

-3 101,9

-239,6 %

-3 312,8

-248,5 %

-1 708,7

-244,8 %

-247,0

-231,5 %

-8 370,4

-243,9 %

Sammanlagt, dvs. placeringsverksamhetens resultat enligt verkligt värde

2 138,7

217,8 %

2 062,6

229,6 %

1 207,0

245,9 %

85,6

168,1 %

5 493,9

226,0 %

                     

ÖVERFÖRING TILL KUNDÅTERBÄRINGAR 2)

                   

Överföring till kundåterbäringar (mn €)

171,0

11,8 %

164,0

36,7 %

86,9

20,9 %

10,8

1,9 %

432,7

21,7 %

% av ArPL-lönesumman

0,8

0,1

0,8

0,2

0,6

0,1

0,5

-0,6

0,7

0,1

% av ArPL-premieinkomsten

3,4

0,3

3,0

0,7

2,4

0,2

2,1

0,0

3,0

0,4

                     

SOLVENSKAPITAL (mn €)

                   

Eget kapital (efter avdrag för föreslagen vinstutdelning)

136,5

4,6 %

182,9

5,1 %

101,4

0,0 %

16,5

-7,3 %

437,2

3,2 %

Ackumulerade bokslutsdispositioner

-0,6

14,3 %

5,3

-6,0 %

0,8

-4,7 %

1,5

-6,6 %

7,0

-5,2 %

Värderingsdifferens mellan tillgångarnas verkliga värde och bokförda värde i balansräkningen

10 721,5

33,9 %

9 084,2

58,0 %

3 954,0

55,8 %

583,4

43,8 %

24 343,1

45,8 %

Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar

790,3

-46,8 %

1 572,9

-48,3 %

1 037,4

-20,9 %

224,3

-32,2 %

3 624,9

-41,2 %

Åtaganden utanför balansräkningen

-1,3

-8,3 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

-1,3

-8,3 %

Övriga

-0,2

50,0 %

-53,5

-0,4 %

-11,7

27,8 %

-5,2

-14,5 %

-70,6

5,2 %

Solvenskapital sammanlagt

11 646,3

21,1 %

10 791,8

21,0 %

5 081,8

29,1 %

820,5

9,2 %

28 340,4

22,0 %

Solvensgräns €

6 633,5

11,1 %

6 615,0

18,3 %

3 233,4

33,0 %

415,6

31,0 %

16 897,5

18,1 %

Solvenskapital / solvensgräns

1,8

12,5 %

1,6

2,5 %

1,6

0,0 %

2,0

-63,6 %

1,7

5,5 %

Solvensgrad %

130,8

3,3

126,6

2,9

124,4

3,8

127,2

-136,0

127,7

3,1

Pensionstillgångar

49 444,7

10,8 %

51 342,1

10,5 %

25 886,0

12,5 %

3 833,5

8,9 %

130 506,3

10,9 %

                     

PERSONAL (i genomsnitt)

537

0,9 %

651

-5,0 %

487

4,5 %

154

0,7 %

1 829

-0,4 %