Arbetspensionsförsäkringsbolagens bokslutssiffror år 2020

 

Arbetspensionsförsäkringsbolagens bokslutssiffror år 2020

 

Varma

Ilmarinen

Elo

Veritas2

Sammanlagt

 

2020

förändring,

% 3)

2020

förändring,

% 3)

2020

förändring,

% 3)

2020

förändring,

% 3)

2020

förändring,

% 3)

FÖRSÄKRADE (antal)

                   

ArPL

505 170

0,2 %

555 029

-9,0 %

393 129

-4,2 %

58 940

-5,3 %

1 512 268

-4,7 %

FöPL (-försäkringar)

37 800

0,0 %

76 147

0,1 %

83 569

0,3 %

13 285

2,7 %

210 801

0,3 %

Sammanlagt

542 970

0,2 %

631 176

-8,0 %

476 698

-3,4 %

72 225

-4,0 %

1 723 069

-4,1 %

                     

PENSIONSTAGARE (antal)

                   

Sammanlagt

347 100

1,0 %

458 401

-0,3 %

243 552

1,1 %

37 627

1,4 %

1 086 680

0,5 %

                     

INKOMSTER (mn €) Premieinkomst

                   

ArPL-premieinkomst

4 748,6

-6,9 %

4 842,2

-10,1 %

3 205,0

-9,9 %

482,3

-8,2 %

13 278,1

-8,9 %

FöPL-premieinkomst

184,8

-1,0 %

387,8

-1,5 %

410,7

0,1 %

69,3

2,7 %

1 052,6

-0,6 %

Överföringsavgifter och återförsäkring

-2,5

-25,0 %

-9,6

58,7 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

-12,1

52,1 %

Premieinkomst sammanlagt

4 930,9

-6,7 %

5 220,5

-9,3 %

3 615,6

-8,9 %

551,6

-6,9 %

14 318,6

-8,2 %

Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen

2 100,3

-17,0 %

2 262,1

10,1 %

876,4

-41,9 %

133,3

-13,5 %

5 372,1

-14,0 %

Sammanlagt

7 031,2

-10,0 %

7 482,6

-4,2 %

4 492,0

-18,0 %

684,9

-8,3 %

19 690,7

-9,9 %

                     

KREDITFÖRLUSTER (mn €)

22,3

79,8 %

30,9

193,4 %

18,1

-15,2 %

5,4

-20,4 %

76,7

50,2 %

                     

UTBETALDA PENSIONER (mn €)

                   

ArPL

5 728,0

2,9 %

6 262,0

2,7 %

3 108,0

4,1 %

471,9

4,9 %

15 569,9

3,1 %

FöPL

300,3

2,7 %

495,9

3,7 %

445,0

4,3 %

83,9

3,9 %

1 325,1

3,7 %

Sammanlagt

6 028,3

2,9 %

6 758,0

2,8 %

3 553,0

4,1 %

555,8

4,7 %

16 895,0

3,2 %

Kostnadsfördelning

-326,0

-39,9 %

-642,4

-28,9 %

339,0

-32,5 %

29,6

-49,6 %

-599,8

-251,9 %

Sammanlagt

5 702,3

1,4 %

6 115,6

0,6 %

3 891,9

-0,6 %

585,4

-0,7 %

16 295,2

0,6 %

                     

TOTALA DRIFTSKOSTNADER (mn €)

                   

Kostnader för anskaffning av försäkringar

9,7

10,2 %

16,8

-2,0 %

17,5

-24,6 %

3,4

-6,6 %

47,4

-10,2 %

Omkostnader för försäkringarna

27,4

-16,7 %

45,1

-14,7 %

32,0

-12,6 %

5,6

-14,2 %

110,1

-14,6 %

Lagstadgade avgifter

5,3

-51,8 %

5,7

-53,0 %

3,8

-53,4 %

0,6

-11,4 %

15,3

-51,9 %

Övriga förvaltningskostnader

15,7

-9,2 %

16,4

-4,9 %

14,7

3,5 %

3,3

-7,2 %

50,1

-4,2 %

Driftskostnader sammanlagt

58,1

-17,0 %

83,9

-15,4 %

67,9

-17,2 %

12,8

-10,4 %

222,8

-16,1 %

Omkostnader för ersättningsverksamheten

25,2

-7,0 %

40,4

-5,9 %

21,2

-8,0 %

5,2

0,2 %

92,0

-6,4 %

Omkostnader för arbetshälsoverksamheten

5,1

-20,3 %

3,6

-43,6 %

3,2

24,9 %

0,6

-11,0 %

12,5

-22,0 %

Omkostnader för placeringsverksamheten

21,3

3,4 %

30,3

14,3 %

30,0

-1,1 %

8,8

-0,4 %

90,4

4,8 %

Övriga kostnader

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Totala driftskostnader sammanlagt

109,6

-11,6 %

158,3

-9,6 %

122,4

-11,4 %

27,4

-5,5 %

417,7

-10,4 %

                     

Totala driftskostnader i procent av premieinkomsten

2,2

-0,1

3,0

0,0

3,4

-0,1

5,0

0,1

2,9

-0,1

Driftskostnader i % av omkostnadsinkomsten 1)

61,0

-1,0

73,3

2,8

72,0

-1,4

90,5

2,2

70,1

0,5

                     

FÖRDELNING AV DE TOTALA DRIFTSKOSTNADERNA (%)

Kostnader för anskaffning av försäkringar

8,9

1,8

10,6

0,8

14,3

-2,5

12,4

-0,1

11,3

0,0

Omkostnader för försäkringarna

25,0

-1,5

28,5

-1,7

26,1

-0,4

20,5

-2,1

26,4

-1,3

Lagstadgade avgifter

4,8

-4,0

3,6

-3,3

3,1

-2,8

2,0

-0,1

3,7

-3,1

Övriga förvaltningskostnader

14,3

0,4

10,4

0,5

12,0

1,7

12,0

-0,2

12,0

0,8

Driftskostnader sammanlagt

53,0

-3,4

53,0

-3,6

55,5

-3,9

46,9

-2,6

53,3

-3,6

Omkostnader för ersättningsverksamheten

23,0

1,1

25,5

1,0

17,4

0,6

18,9

1,1

22,0

1,0

Omkostnader för arbetshälsoverksamheten

4,7

-0,5

2,3

-1,4

2,6

0,8

2,2

-0,1

3,0

-0,4

Omkostnader för placeringsverksamheten

19,4

2,8

19,2

4,0

24,5

2,5

32,0

1,6

21,6

3,1

Övriga kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totala driftskostnader sammanlagt

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 
                     

ANSVARSSKULD (mn €)

40 725,7

5,5 %

43 538,8

3,3 %

22 381,4

2,3 %

3 321,1

2,5 %

109 967,1

3,9 %

 

FÖRDELNING AV PLACERINGARNA (basfördelning enligt verkligt värde, mn €)

Ränteplaceringar

12 279,2

-5,2 %

17 799,4

4,6 %

8 537,1

-1,8 %

1 438,4

6,5 %

40 054,1

0,1 %

Aktieplaceringar

24 222,1

7,7 %

25 162,2

6,0 %

12 153,6

3,5 %

1 560,6

5,6 %

63 098,5

6,1 %

Fastighetsplaceringar

4 828,4

9,4 %

6 246,0

-2,2 %

3 352,4

8,2 %

631,6

13,4 %

15 058,4

4,2 %

Övriga placeringar

8 826,9

-0,3 %

4 076,4

20,2 %

1 855,0

3,4 %

241,7

-27,4 %

15 000,0

4,4 %

Sammanlagt

50 156,6

3,0 %

53 284,1

5,5 %

25 898,1

2,2 %

3 872,2

4,1 %

133 211,0

3,8 %

                     

FÖRDELNING AV PLACERINGARNA (basfördelning enligt verkligt värde, %)

Ränteplaceringar

24,5

-2,1

33,4

-0,3

33,0

-1,4

37,1

0,8

30,1

-1,1

Aktieplaceringar

48,3

2,1

47,2

0,2

46,9

0,6

40,3

0,6

47,4

1,0

Fastighetsplaceringar

9,6

0,6

11,7

-0,9

12,9

0,7

16,3

1,3

11,3

0,0

Övriga placeringar

17,6

-0,6

7,7

0,9

7,2

0,1

6,2

-2,7

11,3

0,1

Sammanlagt

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 
                     

NETTOAVKASTNING AV PLACERINGSVERKSAMHETEN ENLIGT VERKLIGT VÄRDE (%)

Avkastning på bundet kapital

2,8

-9,2

7,1

-4,7

3,6

-9,4

5,6

-4,3

4,7

-7,3

                     

RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT (mn €)

                   

Försäkringsrörelsens resultat

22,2

1268,4 %

-3,2

93,6 %

-8,0

55,1 %

2,3

153,5 %

13,3

117,9 %

Placeringsverksamhetens resulta enligt verkligt värde

-308,9

-114,4 %

1 725,6

-16,3 %

-30,0

-102,5 %

70,0

-18,2 %

1 456,7

-73,5 %

Omkostnadsrörelsens resultat

49,3

-6,8 %

43,2

-20,7 %

33,2

-5,7 %

1,8

-28,0 %

127,5

-12,1 %

Övrigt resultat

6,8

-13,9 %

3,0

111,1 %

5,5

0,0 %

1,7

13,3 %

17,0

239,3 %

Resultat sammanlagt

-230,6

-110,5 %

1 768,6

-13,3 %

0,7

-99,9 %

75,8

-11,0 %

1 614,5

-70,9 %

                     

% av ArPL-premieinkomsten

-4,9

-47,9

36,5

-1,3

0,0

-34,5

15,7

-0,5

12,2

-25,9

% av ansvarsskulden

-0,6

-6,3

4,1

-0,8

0,0

-5,6

2,3

-0,3

1,5

-3,8

                     

Nettoavkastning av placeringsverksamheten enligt verkligt värde

1 371,6

-73,8 %

3 528,5

-34,4 %

900,9

-69,1 %

206,4

-37,9 %

6 007,4

-56,7 %

Avkastningskrav på ansvarsskulden

-1 680,5

45,8 %

-1 803,0

45,6 %

-930,9

45,5 %

-136,4

44,8 %

-4 550,8

45,6 %

Sammanlagt, dvs. placeringsverksamhetens resultat, verkligt värde

-308,9

-114,4 %

1 725,5

-16,3 %

-30,0

-102,5 %

70,0

-18,2 %

1 456,6

-73,5 %

                     

ArPL-lönesumma (mn €)

21 142,4

0,3 %

21 505,3

-1,9 %

14 106,8

-1,5 %

2 131,4

-1,3 %

58 885,9

-1,0 %

FöPL-arbetsinkomstsumma (mn €)

806,7

-0,6 %

1 676,3

-0,1 %

1 757,7

-0,5 %

295,6

2,1 %

4 536,3

-0,2 %

                     

ÖVERFÖRING TILL KUNDÅTERBÄRINGAR 2)

                   

Överföring till kundåterbäringar (mn €)

54,2

-68,3 %

55,4

-66,2 %

27,7

-68,1 %

3,6

-66,7 %

140,9

-67,4 %

% av ArPL-lönesumman

0,3

-0,6

0,3

-0,5

0,2

-0,4

0,2

-0,3

0,2

-0,5

% av ArPL-premieinkomsten

1,1

-2,2

1,1

-1,9

0,9

-1,6

0,7

-1,3

1,1

-1,9

                     

SOLVENSKAPITAL (mn €)

                   

Eget kapital (efter avdrag för föreslagen vinstutdelning)

129,8

-4,9 %

190,8

4,4 %

101,4

0,0 %

16,5

0,0 %

438,5

0,3 %

Ackumulerade bokslutsdispositioner

0,0

100,0 %

4,8

-9,4 %

0,7

-10,9 %

1,5

5,7 %

7,1

1,3 %

Värderingsdifferens mellan tillgångarnas verkliga värde och de bokförda värdena i balansräkningen

9 995,3

-6,8 %

10 353,6

14,0 %

3 982,1

0,7 %

656,5

12,5 %

24 987,6

2,6 %

Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar

1 393,1

76,3 %

2 040,0

29,7 %

982,3

-5,3 %

222,6

-0,8 %

4 637,9

27,9 %

Åtaganden utanför balansräkningen

-1,3

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

-1,3

0,0 %

Övriga

-0,1

50,0 %

-47,0

12,2 %

-11,1

5,2 %

-5,3

-1,8 %

-63,5

10,1 %

Solvenskapital sammanlagt

11 516,8

-1,1 %

12 542,3

16,2 %

5 055,4

-0,5 %

891,9

8,7 %

30 006,4

5,9 %

Solvensgräns €

6 734,4

1,5 %

7 016,0

6,1 %

3 185,1

-1,5 %

466,3

12,2 %

17 401,8

3,0 %

Solvenskapital/solvensgräns

1,7

-5,6 %

1,8

9,8 %

1,6

0,0 %

1,9

-5,0 %

1,7

4,7 %

Solvensgrad, %

129,3

-1,5

130,2

3,6

123,7

-0,7

128,8

1,6

128,5

0,8

Pensionstillgångar

50 828,6

2,8 %

54 014,2

5,2 %

26 419,6

2,1 %

3 986,3

4,0 %

135 248,7

3,6 %

                     

PERSONAL (i genomsnitt)

537

0,0 %

624

-4,1 %

490

0,6 %

157

1,9 %

1 808

-1,1 %

1) Utan lagstadgade avgifter och driftskostnader för placeringsverksamhet och arbetshälsoverksamhet.

2) I Veritas överföring till kundåterbäringar ingår till skillnad från de övriga även överföring från försäkringsrörelsen (VA2).

3) I kolumnen Förändring % anges förändringen i procent, om siffran har angetts i euro i kolumnen 2019. Om det i kolumnen 2019 anges procentsatser, anges förändringen i kolumnen Förändring-% i procentenheter.