Arbetspensionsanstalternas bokslut 2017

 

Varma

Ilmarinen

Elo

Etera

Veritas Pensionsförsäkring

Pensions-Alandia

Sammanlagt

 

2017

för­änd­ring, % 3)

2017

för­änd­ring, % 3)

2017

för­änd­ring, % 3)

2017

för­änd­ring, % 3)

2017

för­änd­ring, % 3)

2017

för­änd­ring, % 3)

2017

för­änd­ring, % 3)

FÖRSÄKRADE (antal)

                           

ArPL

501 320

1,5 %

503 800

0,4 %

424 461

4,1 %

112 000

8,7 %

54 960

-2,7 %

11 787

4,7 %

1 608 328

2,2 %

FöPL (-försäkringar)

35 900

-0,3 %

63 052

2,5 %

83 978

-0,7 %

9 870

2,6 %

10 265

-1,8 %

1 251

2,0 %

204 316

0,5 %

Sammanlagt

537 220

1,4 %

566 852

0,6 %

508 439

3,3 %

121 870

8,2 %

65 225

-2,6 %

13 038

4,4 %

1 812 644

2,0 %

                             

PENSIONSTAGARE (antal)

                           

Sammanlagt

342 600

0,7 %

336 654

2,2 %

227 212

3,4 %

132 877

-1,8 %

31 206

2,8 %

4 508

2,7 %

1 075 057

1,5 %

                             

INKOMSTER (mn €)

Premieinkomst

                           

ArPL-premieinkomst

4 686,3

4,4 %

4 004,5

-0,1 %

3 087,1

6,5 %

752,2

11,5 %

460,6

3,0 %

42,1

6,7 %

13 032,7

3,8 %

FöPL-premieinkomst

184,3

-1,5 %

343,0

2,6 %

423,7

0,3 %

41,8

8,9 %

60,3

-2,0 %

4,1

2,9 %

1 057,2

0,9 %

Överföringsavgifter och återförsäkring

-3,1

-6,9 %

-36,8

9,2 %

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

-39,9

8,1 %

Premieinkomst sammanlagt

4 867,4

4,1 %

4 311,6

0,2 %

3 510,8

5,7 %

794,0

11,3 %

520,9

2,4 %

46,2

6,3 %

14 050,9

3,6 %

Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen

3 827,8

82,5 %

2 483,2

97,2 %

1 647,1

111,9 %

540,7

96,4 %

226,4

120,6 %

23,3

232,9 %

8 748,5

93,6 %

Sammanlagt

8 695,2

28,4 %

6 794,8

22,2 %

5 157,9

25,8 %

1 334,7

35,0 %

747,3

22,2 %

69,5

37,8 %

22 799,4

26,1 %

                             

KREDITFÖRLUSTER (mn €)

12,4

-38,3 %

9,8

-13,1 %

23,2

5,3 %

0,3

-94,7 %

2,9

-17,5 %

0,1

15,5 %

48,7

-21,8 %

                             

PENSIONSUTGIFT (mn €)

                           

ArPL

5 265,2

3,7 %

4 456,7

4,5 %

2 742,0

5,0 %

1 142,6

1,0 %

379,0

5,9 %

28,2

7,3 %

14 013,7

4,0 %

FöPL

278,8

3,8 %

399,3

5,2 %

392,5

5,7 %

11,9

27,4 %

69,6

5,6 %

4,7

3,7 %

1 156,8

5,2 %

Sammanlagt

5 544,0

3,7 %

4 856,0

4,5 %

3 134,6

5,1 %

1 154,5

1,2 %

448,6

5,9 %

32,9

6,8 %

15 170,5

4,1 %

Kostnadsfördelning

-296,2

13,0 %

-134,2

-159,4 %

309,6

-5,8 %

-340,6

2,1 %

41,3

-34,0 %

11,0

-7,0 %

-409,1

-21,4 %

Sammanlagt

5 247,8

4,9 %

4 721,8

2,8 %

3 444,2

4,0 %

813,9

2,7 %

489,9

0,8 %

43,9

3,0 %

14 761,4

3,7 %

                             

TOTALA DRIFTSKOSTNADER (mn €)

                           

Anskaffning av försäkringar

7,9

-2,5 %

14,4

9,8 %

20,8

4,6 %

4,9

-5,1 %

3,0

-22,8 %

0,2

-19,2 %

51,1

1,7 %

Omkostnader för försäkringar

32,3

-16,8 %

41,2

-2,9 %

38,4

-0,8 %

11,0

0,3 %

5,9

10,9 %

0,1

-8,0 %

129,0

-5,4 %

Lagstadgade avgifter

11,4

3,6 %

10,3

0,0 %

8,0

3,9 %

1,8

3,5 %

1,2

1,3 %

0,1

-2,8 %

32,9

2,4 %

Övriga administrativa kostnader

18,1

-8,6 %

18,2

10,8 %

11,6

7,2 %

6,1

13,9 %

3,7

-7,9 %

0,9

4,8 %

58,7

2,3 %

Driftskostnader sammanlagt

69,6

-10,4 %

84,2

2,2 %

78,8

2,2 %

23,8

2,6 %

13,7

-4,1 %

1,4

0,4 %

271,5

-1,6 %

Omkostnader för ersättningsrörelsen

31,2

-8,0 %

35,0

-1,5 %

27,9

6,5 %

12,3

24,7 %

5,3

5,6 %

0,2

-27,3 %

111,9

1,0 %

Omkostnader för arbetshälsoverksamheten

5,9

3,5 %

5,0

5,1 %

2,1

-19,0 %

0,8

12,8 %

0,5

-10,2 %

0,0

0,0 %

14,3

-0,2 %

Omkostnader för placeringsverksamheten

22,6

9,7 %

26,2

6,8 %

25,8

7,3 %

12,4

22,8 %

7,5

11,9 %

0,9

10,6 %

95,3

9,9 %

Övriga kostnader

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Totala driftskostnader sammanlagt

129,3

-6,2 %

150,3

2,1 %

134,6

3,6 %

49,3

12,4 %

27,1

1,6 %

2,5

0,5 %

493,0

1,0 %

                             

Totala driftskostnader i % av premieinkomsten

2,7

-0,3

3,5

0,1

3,8

-0,1

6,2

0,1

5,2

0,0

5,4

-0,3

3,5

-0,1

Driftskostnader i % omkostnadsinkomsten 1)

67,0

-5,0

81,1

6,2

81,0

4,3

84,9

10,3

96,3

4,6

88,0

-3,2

77,8

2,5

                             

FÖRDELNING AV TOTALA DRIFTSKOSTNADER

Anskaffning av försäkringar

6,1

0,2

9,6

0,7

15,4

0,2

9,9

-1,8

10,9

-3,4

8,0

-2,0

10,4

0,1

Omkostnader för försäkringar

25,0

-3,2

27,4

-1,4

28,5

-1,3

22,4

-2,7

21,8

1,8

5,8

-0,5

26,2

-1,8

Lagstadgade avgifter

8,8

0,8

6,9

-0,1

5,9

0,0

3,7

-0,3

4,4

0,0

4,0

-0,1

6,7

0,1

Övriga administrativa kostnader

14,0

-0,4

12,1

0,9

8,6

0,3

12,4

0,2

13,6

-1,4

36,2

1,5

11,9

0,1

Driftskostnader sammanlagt

53,8

-2,5

56,0

0,1

58,6

-0,8

48,4

-4,6

50,7

-3,0

55,1

0,0

55,1

-1,5

Omkostnader för ersättningsrörelsen

24,1

-0,5

23,3

-0,9

20,7

0,6

24,9

2,5

19,6

0,7

8,2

-3,2

22,7

0,0

Omkostnader för arbetshälsoverksamheten

4,6

0,4

3,3

0,1

1,6

-0,4

1,5

0,0

2,0

-0,3

0,5

-0,1

2,9

0,0

Omkostnader för placeringsverksamheten

17,5

2,5

17,4

0,8

19,2

0,7

25,2

2,1

27,7

2,6

36,2

3,3

19,3

1,6

Övriga kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totala driftskostnader sammanlagt

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 
                             

ANSVARSSKULD (mn €)

36 696,2

9,5 %

33 390,9

6,1 %

20 134,5

8,7 %

5 845,6

8,9 %

2 730,1

9,5 %

292,6

8,9 %

99 089,8

8,2 %

                             

FÖRDELNING AV PLACERINGAR (basfördelning enligt verkligt värde, mn €)

Ränteplaceringar

13 480,7

-1,6 %

15 158,4

-3,6 %

8 834,2

5,8 %

2 875,0

7,0 %

1 313,0

0,9 %

144,2

9,4 %

41 805,5

-0,2 %

Aktieplaceringar

20 426,6

11,4 %

17 755,9

15,9 %

9 142,8

23,0 %

1 812,0

5,5 %

1 188,9

26,2 %

101,7

-11,1 %

50 427,9

15,0 %

Fastighetsplaceringar

3 602,0

-1,1 %

4 682,9

11,5 %

2 811,8

-1,5 %

1 267,0

10,7 %

384,5

1,9 %

44,5

18,0 %

12 792,7

4,4 %

Övriga placeringar

7 900,0

10,0 %

1 757,9

-10,9 %

2 263,9

-20,9 %

516,0

-3,6 %

288,8

-6,1 %

36,0

99,1 %

12 762,6

-0,9 %

Sammanlagt

45 409,4

6,0 %

39 355,1

5,8 %

23 052,8

7,2 %

6 470,0

6,3 %

3 175,2

8,4 %

326,3

8,0 %

117 788,8

6,2 %

                             

FÖRDELNING AV PLACERINGAR (basfördelning enligt verkligt värde, %)

Ränteplaceringar

29,7

-2,3

38,5

-3,7

38,3

-0,5

44,4

0,3

41,4

-3,1

45,2

1,5

35,5

-2,3

Aktieplaceringar

45,0

2,2

45,1

3,9

39,7

5,1

28,0

-0,2

37,4

5,3

35,7

-2,2

42,8

3,3

Fastighetsplaceringar

7,9

-0,6

11,9

0,6

12,2

-1,1

19,6

0,8

12,1

-0,8

12,9

0,5

10,9

-0,2

Övriga placeringar

17,4

0,6

4,5

-0,8

9,8

-3,5

8,0

-0,8

9,1

-1,4

6,2

0,2

10,8

-0,8

Sammanlagt

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 
                             

NETTOAVKASTNING AV PLACERINGSVERKSAMHETEN

Avkastning på bundet kapital

7,8

3,1

7,2

2,4

7,4

1,8

6,0

-0,6

8,0

1,4

8,2

3,6

7,4

2,4

                             

RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT (mn €)

                           

Försäkringsrörelsens resultat

33,8

189,4 %

13,3

137,5 %

-13,3

72,1 %

17,2

-9,0 %

3,5

105,9 %

0,3

-50,0 %

54,8

154,8 %

Placeringsverksamhetens resultat enligt verkligt värde

1 453,2

229,2 %

1 038,8

153,1 %

592,7

69,7 %

63,6

-53,2 %

103,2

36,5 %

12,3

296,8 %

3 263,8

130,5 %

Omkostnadsresultat

44,7

14,6 %

25,4

-29,6 %

23,3

-19,9 %

6,1

-42,7 %

0,7

-56,3 %

0,2

100,0 %

100,4

-13,9 %

Övrigt resultat

-7,9

-155,2 %

0,9

115,3 %

5,8

81,3 %

1,9

18,8 %

0,4

0,0 %

0,1

0,0 %

1,2

-90,9 %

Resultat totalt

1 523,8

233,5 %

1 078,4

166,1 %

608,5

82,3 %

88,8

-46,8 %

107,9

36,6 %

12,8

228,2 %

3 420,2

136,6 %

                             

% av ArPL-premieinkomsten

32,5

22,3

26,9

16,8

19,7

8,2

11,8

-12,9

23,4

5,8

30,4

20,5

26,2

14,7

% av ansvarsskulden

4,2

2,8

3,2

1,9

3,0

1,2

1,5

-1,6

4,0

0,8

4,4

2,9

3,5

1,9

                             

Placeringsverksamhetens nettoresultat enligt verkligt värde

3 342,7

71,2 %

2 693,4

54,5 %

1 607,6

40,1 %

369,8

-3,2 %

236,7

28,5 %

24,7

85,7 %

8 274,9

52,6 %

Avkastningskrav på ansvarsskulden

-1 889,5

-25,0 %

-1 654,6

-24,2 %

-1 014,9

-27,2 %

306,1

224,4 %

-133,5

-22,9 %

-12,5

-22,5 %

-4 398,9

-9,8 %

Sammanlagt dvs. placeringsverksamhetens resultat enligt verkligt värde

1 453,2

229,2 %

1 038,8

153,0 %

592,7

69,7 %

675,9

397,3 %

103,2

36,5 %

12,2

293,5 %

3 876,0

173,7 %

                             

ÖVERFÖRING TILL KUNDÅTERBÄRINGAR 2)

                           

Överföring till kundåterbäringar (mn €)

161,0

33,1 %

120,0

17,6 %

72,1

23,7 %

15,5

24,9 %

8,6

21,1 %

3,2

190,9 %

380,4

26,0 %

% av ArPL-lönesumman

0,8

0,2

0,7

0,1

0,6

0,1

0,5

0,1

0,5

0,1

0,9

0,6

0,7

0,1

% av ArPL-premieinkomsten

3,4

0,7

3,0

0,5

2,3

0,3

2,1

0,2

1,9

0,3

7,6

4,8

2,9

0,5

                             

SOLVENSKAPITAL (mn €)

                           

Eget kapital (efter avdrag för föreslagen vinstutdelning)

124,2

4,5 %

109,0

4,9 %

101,3

0,0 %

59,0

4,6 %

16,1

-4,5 %

1,2

3,8 %

410,9

3,1 %

Ackumulerade bokslutsdispositioner

-0,6

14,3 %

5,4

5,8 %

0,8

7,0 %

0,5

-37,5 %

1,7

-4,9 %

0,0

 

7,8

0,8 %

Värderingsdifferens mellan tillgångarnas verkliga värde och bokförda värde i balansräkningen

9 148,1

-5,0 %

6 185,6

3,7 %

3 265,4

-1,0 %

728,6

-18,9 %

501,0

2,1 %

39,8

3,4 %

19 868,5

-2,2 %

Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar

2 264,5

491,6 %

3 159,7

107,5 %

1 468,8

169,4 %

28,7

109,7 %

263,2

412,3 %

59,3

54,3 %

7 244,3

464,9 %

Utjämningsbelopp

0,0

-100,0 %

0,0

-100,0 %

0,0

-100,0 %

139,7

-34,5 %

0,0

-100,0 %

0,0

-100,0 %

139,7

-94,8 %

Åtaganden utanför balansräkningen

-1,2

0,0 %

0,0

100,0 %

0,0

0,0 %

-3,9

2,5 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

-5,1

80,5 %

Övriga

-0,7

30,0 %

-39,0

5,7 %

-20,9

23,8 %

-22,9

-2,7 %

-3,5

1,9 %

0,0

0,0 %

-87,0

9,0 %

Solvenskapital sammanlagt

11 534,4

13,1 %

9 420,7

11,4 %

4 815,5

12,8 %

929,6

9,9 %

778,5

14,2 %

100,3

11,9 %

27 579,0

12,4 %

Solvensgräns € 4)

6 820,0

25,0 %

5 373,0

27,1 %

3 040,2

28,4 %

597,6

-1,2 %

347,0

32,6 %

37,0

26,7 %

16 214,8

25,2 %

Solvenskapital / solvensgräns 4)

1,7

-10,5 %

1,8

-12,5 %

1,6

-11,1 %

1,6

14,3 %

2,2

-15,4 %

2,7

-12,9 %

1,7

-0,2

Solvensgrad % 4)

133,5

2,6

131,2

2,0

125,9

1,6

116,4

0,9

131,6

2,1

143,0

2,0

130,1

2,1

Pensionstillgångar

45 947,7

6,5 %

39 633,6

5,9 %

23 443,9

7,4 %

6 599,0

4,9 %

3 241,9

8,6 %

333,5

8,6 %

119 199,6

6,5 %

                             

PERSONAL (medeltal)

524

-3,0 %

543

0,9 %

462

2,4 %

237

2,6 %

152

2,0 %

2

0,0 %

1 920

0,5 %

1) Utan driftskostnader för placeringsverksamheten och arbetshälsoverksamheten och utan lagstadgade avgifter.

2) I Pensions-Alandias överföring till kundåterbäringar ingår också överföring från försäkringsrörelsen (VA2).

3) I kolumnen Förändring, % anges förändringen i procent, om siffran har engetts i euro i kolumnen 2016. Om det i kolumnen 2016 anges procentsatser, anges förändringen i procentenheter.

4) Lagstiftningen har ändrats i början av år 2017. Solvens­graden för år 2016 anges i enlighet med den nya lagstiftningen.

Decimalerna har avrundats.