Fonderna

har bara ett syfte

Varje euro finns för bara ett ändamål: utbetalning av pensioner i dag och i framtiden.

TEXT: Minna Lehmuskero

Bokslutssiffrorna visar att pensionsfonderna, som arbetspensionsförsäkrarna förvaltar, uppgår till nästan 190 miljarder euro. Fast tillgångarna är stora, finns det inte en enda euro överlopps i summan. Varenda en finns till för bara ett ändamål: utbetalningen av pensioner idag och i framtiden.

Största delen av den stora förmögenheten utgör täckning för pensioner som betalas idag och som börjar betalas i framtiden, medan en den utgör en buffert för placerings- och försäkringsverksamhetens risker. Också bufferfonderna kommer att användas till att betala ut pensioner – förr eller senare.

Pensionsfonderna innehåller bara en del av de pengar som behövs till pensioner idag och i framtiden. Största delen av de löpande pensionerna finansieras varje år med arbetspensionsavgifter, som arbetsgivarna och arbetstagarna betalar.

Inom den privata sektorn läggs en liten del av respektive års arbetspensionsavgift åt sidan för att bilda en pensionsfond. Fonden och avkastningen på den används till att betala pensioner.

I dagsläget uppgår de intjänade pensionerna som ska betalas i framtiden, dvs. det totala pensionsansvaret, till mer än 600 miljarder euro inom arbetspensionssystemet.

Av denna andel finns bara knappt 200 miljarder euro, som nämnts ovan, i fonderna. Resten finansieras med de arbetspensionsavgifter som årligen tas ut.

För att arbetspensionsavgifternas nivå också i framtiden ska vara rimlig, måste man ta väl hand om de fonder som redan har samlats in. Arbetspensionsförsäkrarna gör sin andel genom att placera pengarna räntabelt och tryggt.