Sakkunniga som sammanställt bilagan

Peter Halonen

Peter Halonen

Analytiker Arbetspensionsförsäkrarna Tela

Seija Lehtonen

Seija Lehtonen

Matematiker Arbetspensionsförsäkrarna Tela

Eeva Puuperä

Kostnadsfördelningsspecialist Pensionsskyddscentralen

Redaktion: Anne Iivonen, Pensionsskyddscentralen

Grafisk formgivning: Tuuli Lähteenmäki, Aste Helsinki Oy

Personfoton: Arbetspensionsanstalternas bildbanker

Utgivare: Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna Tela

Bokslutsuppgifterna publiceras i Arbetspension 1:2016.

Uppgifterna finns också i e-tidskriften och på etk.fi och tela.fi.