Kolumn

Tjugo år av lyxliv

Plötsligt en dag kom en kollega ihåg att det är mitt 20-årsjubileum som redaktionssekreterare för Arbetspension. Det känns otroligt, tiden har ju bara flugit iväg, som den brukar, när man har roligt. Det är ganska lyxigt att få arbeta med en tidskrift som ges ut på svenska i Finland!

Mycket har hänt under de här åren, bl.a. två stora pensionsreformer åren 2005 och 2017 och många mindre revideringar. Jag kommer vagt ihåg att vi skrev om de stora it-arbetena inför millennieskiftet, när man måste införa fyra siffror för årtalen, och naturligtvis om införandet av euron som valuta. Det var ju för en evighet sedan!

Det redaktionella arbetet har också förändrats. I grunden produceras innehållet på samma sätt – journalister och sakkunniga skriver texter, fotografer tar bilder och översättare översätter, redaktionssekreteraren redigerar och chefredaktören fattar beslut. Men mycket av det praktiska kring innehållsproduktionen har fallit bort och ersatts av nya metoder.

För tjugo år sedan hade vi redan textbehandlingsprogram och höll på att ta i bruk datorstödda översättningsverktyg, vilket försnabbade textproduktionen. Korrekturfasen var däremot mycket beroende av pappersutskrifter och handskrivna anteckningar. Det senare krävde mycket möda av en person med en så oläslig handstil som min!

Tidskriftsproduktionen sysselsatte inte bara redaktionen, utan tidvis också ett stort antal cykel- och bilburna bud som transporterade korrekturversionerna från det ena stället till det andra. Idag sker hela den trafiken elektroniskt, mycket snabbare.

Det är samma utveckling som överallt i arbetslivet, många arbetsuppgifter behöver helt enkelt inte utföras längre. Många finns ändå kvar och många nya har uppstått. Det behövs t.ex. människor som verkligen behärskar publikationsverktyget där jag ännu rätt ovant skyfflar in texterna så att en skicklig och it-kunnig grafisk formgivare kan lägga sista handen vid det visuella. Fortfarande behövs också de som behärskar tryckteknik och logistik. Till och med brevbäraren behövs ännu, fast Arbetspension idag också kan läsas som e-tidskrift. Många vill ha den lilla lyxen att sjunka in i en papperstidning.

En av e-tidskriftens fördelar är att det är lätt att dela innehåll på sociala medier och föra samtal om det som intresserar. Kunskap, tankar och växelverkan mellan människor kommer aldrig att förlora sin aktualitet. Läs alltså – på papper, på datorskärmen eller i mobilen – ta ställning och bjud in andra i debatten!

Pia Hansson

redaktionssekreterare

Twitter: @PiaHansson1

Foto: Karoliina Paatos