Pensionsskyddscentralens publikationer www.etk.fi/julkaisut

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke

I publikationen studeras införandet och utvecklingen av de nya pensionsslagen partiell förtida ålderspension och arbetslivspension under tiden 1.2.2017–31.7.2018. Den innehåller uppgifter om utbredningen av partiell ålderspension, antalet ansökningar och pensionstagare och deras deltagande i arbetslivet under de första 18 månaderna. Om arbetslivspensionen presenteras de viktigaste uppgifterna om det första halva året.

Författare: Jari Kannisto

Serie: Eläketurvakeskuksen tilastoja 09/2018

Arbetspensionsförsäkrade i ­Finland 2017

Statistiken innehåller de centrala kvantitativa uppgifterna om alla personer i åldern 18–68 år som omfattas av det finländska arbetspensionssystemet. Uppgifterna presenteras fördelat på den privata och den offentliga sektorn samt enligt arbetspensionslag.

Serie: Finlands officiella statistik: Socialskydd 2018

Statistik över pensionstagarna i Finland 2017

Publikationen innehåller uppgifter om alla som får pension från arbets- och folkpensionssystemet, de ny pensionerade och pensionsutgiften. Statistiken har getts ut från och med år 1981 och den produceras i samarbete med Folkpensionsanstalten

Serie: Finlands officiella statistik: Socialskydd 2018

Pension Indicators 2018

I rapporten sammanställs de viktigaste indikatorerna vid utvärderingen av pensionspolitiken. Den ger en kompakt och åskådlig bild av hur arbetslivslängden, pensionernas nivå och finansieringen av dem utvecklats hittills och hur den framtida utvecklingen uppskattas bli.

Serie: Finnish Centre for Pensions, Reports 04/2018

Arbetspensions- rehabilitering år 2017

I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2005, med tonvikten på år 2017. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, rehabiliteringsklienterna, rehabili­teringskostnaderna och avslutade rehabili­teringsprogram.

Författare: Leena Saarnio

Serie: Statistik från pensionsskyddscentralen 08/2018

HOS ANDRA UTGIVARE

Length of working life and pension income: empirical evidence on gender and socioeconomic differences from Finland

I artikeln studeras skillnader mellan könen och olika socioekonomiska grupper i fråga om arbetslivslängd och pensionens storlek och samband mellan dessa. Undersökningen omfattar personer som gått i ålderspension år 2011 och den grundar sig på uppgifter i PSC:s register.

Författare: Susan Kuivalainen, Satu Nivalainen, Noora Järnefelt och Kati Kuitto

Publikation: Journal of Pension Economics and Finance. 2018. Vol. 17(4): 1–21.

Prenumera på vårt nyhetsbrev!

www.etk.fi/nyhetsbrev