PENSIONSSLAG

Partiell ålderspension

Största delen tar pengarna

och fortsätter arbeta

Den nya flexibla pensionsformen är populär bland medelinkomstagande män inom den privata sektorn. Av dem fortsätter över två av tre att arbeta, och nära alla tar ut maximibeloppet, dvs. 50 procent av pensionen.

text antti karkiainen | illustration markku laitinen

Partiell förtida ålderspension har funnits i snart två år. Vid utgången av juli hade pensionen redan ansökts av ca 20 000 personer. Av dem har 16 500 börjat få pension.

Av de sökande lämnade 14 000 in sin ansökan i fjol. Även om samma antal inte uppnås i år, är pensionsformens popularitet inte på nedgång. Under det första året fick alla som då hade fyllt 61 år för första gången möjlighet att ta ut pensionen. Nu har situationen normaliserats: en årskull per år uppnår åldern som gör det möjligt att ta ut partiell ålderspension.

– Ansökningsbenägenheten är på fjolårets nivå. Om det fortsätter i samma takt under resten av året, kommer också i år var tionde av de försäkrade som fyller 61 år att ansöka om partiell ålderspension, berättar utvecklingschef Jari Kannisto på Pensionsskyddscentralen.

Framför allt män som ansöker

Rentav två tredjedelar av dem som tar ut partiell ålderspension är män. Enligt Pensionsskyddscentralens enkätundersökning (6/2017) är den största orsaken till att pensionen tas ut en osäkerhet över den framtida livslängden och hälsan.

De som tar ut pensionen är till största delen medelinkomsttagare. Drygt två av tre arbetade i slutet av förra året. Av dem som tog ut den partiella ålderspensionen var 18 procent arbetslösa. Enligt enkätundersökningen tänkte 60 procent av dem som arbetade fortsätta arbeta normalt.

Nästan alla (87 %) som tog ut pensionen i förtid tog ut maximibeloppet, vilket är hälften av pensionen. Deras genomsnittliga pension är 800 euro i månaden. Kvinnornas pension är 670 euro och männens 888 euro.

En femtedel av dem som tar vara på den nya pensionsformen är företagare, tre av fyra arbetar eller har senast arbetat inom den privata sektorn.

Man kan ta ut partiell ålderspension vid 61 års ålder

I slutet av arbetslivet ger den partiella ålderspen­sionen människor fria händer. Man kan välja att ta ut pension, eller låta bli. De begränsningar som finns är egentligen endast två: man ska ha tjänat in arbetspension för förvärvsarbete för att ha en pension att dela upp, och man ska ha fyllt 61 år.

Många har insett att den partiella ålderspensionen gör det möjligt att flexibelt kombinera arbete och pension.

Den nya pensionen infördes i samband med 2017 års pensionsreform. De som är födda år 1949 eller senare har kunnat ta ut den partiella ålderspensionen tidigast vid 61 års ålder. För dem födda år 1964 stiger den nedre åldersgränsen till 62 år och för dem födda 1965 och senare anpassas den nedre åldersgränsen till förändringen av den förväntade livslängden.

Av den intjänade pensionen kan de som fyllt 61 år ta ut en del: antingen 25 procent eller 50 procent. Pensionen förminskas med en permanent förtidsminskning på 0,4 procent för varje månad som pensionen tas ut i förtid. Exempelvis en partiell ålderspension som tas ut två år före den egna åldersklassens lägsta pensionsålder minskar med 9,6 procent. Det är priset på en pension som tas ut i förtid, och det betalar pensionstagaren genom att få en mindre månadspension.

Minskningen är bestående i den delen som tagits ut i förtid även när ålderspensionen börjar efter den partiella ålderspensionen.

Den partiella ålderspensionen justeras med livslängdskoefficienten på samma sätt som full ålderspension.

När man får partiell pension kan man själv välja hur mycket man arbetar. Arbetstider eller löner följs inte upp.

Närmare information om den här pensionen och andra pensionsförmåner finns på Arbetspension.fi.

Anne Iivonen

Var tionde av de försäkrade som fyller 61 år ansöker om partiell ålderspension.

Jari Kannisto, utvecklingschef

”Populariteten är inte på nedgång.”