LEDARE

Från eftersläpning till realtid

Ibland klagas det på att företagskulturen i Finland undviker risker. Till följd av det går t.ex. digitaliseringen framåt med små steg och splittrat. Man efterlyser större djärvhet att välja vad det verkligen ska satsas på.

Inkomstregistret, som tas i bruk vid årsskiftet, är ett modigt drag. Det innebär ett riktigt digitalt skutt. Som alltid när man står inför något nytt finns det spänning i luften: räcker avstampskraften, bär hoppet tillräckligt långt och landar man garanterat tillräckligt mjukt?

I vilket fall som helst är inkomstregistret ett stort steg framåt. Uppgifterna om inkomster ska äntligen vara à jour och man slipper flytta löneintyg och andra bilagor hit och dit. Endörrsprincipen stärks också när både arbetsgivarna och förmånsutbetalarna ska lämna uppgifterna om människornas inkomster som en helhet och dessutom till ett register som fungerar i realtid. Adjö, ni eftersläpande datalager!

Först öppnas inkomstregistret endast för uppgifter om arbetsinkomster, det tar ett år tills uppgifterna om pensioner och förmåner slinker in där. Trots det påverkas också arbetspensionssystemet dramatiskt av det som sker vid årsskiftet, eftersom arbetsgivarna inte längre ska anmäla lönerna till arbetspensionsbolagen utan i realtid till inkomstregistret.

Ingen vet hur bra koll arbetsgivarna i Finland har på ändringarna. Det kan gå så att endast en del av löneuppgifterna hittar fram till registret och att uppgifter lämnas felaktigt.

Därför står övervakningen av arbetspensionsförsäkringen inför en ny era, och antagligen når den inte genast de goda resultat som man hittills nått med den effektiva efterhandsövervakningen. Å andra sidan ger det nya möjligheter till effektivare övervakning att uppgifterna ska lämnas in realtid.

För den enskilda är ändringen ändå glädjande. Någonstans finns det dagsaktuella uppgifter om min lön. Snart också uppgifterna om min pension! Nu om någonsin finns det en möjlighet att få folk intresserade av sina egna löneuppgifter – också en stor chans att informera om arbetspensionen.

För att kunna gripa chansen behöver vi igen tänka djärvt och stort och säga det rakt ut: arbetspensionen är din pension och dina pengar – vill du veta hur mycket du har fått ihop?

Kati Kalliomäki

Chefredaktör

E-tidskrift: Työeläkelehti.fi

Twitter: @KatiKalliomaki