Intervju med Jouko Pölönen

Tjänster för användaren

arbetspensionsutdraget in i mobilbanken

Jouko Pölönen, vd för Ilmarinen, vet vad kunderna behöver. Han vill erbjuda arbetspensionsutdraget på samma ställe där människor får helhetsbilden av sin ekonomi, i webb- och mobilbanken. Kunderna är där redan.

text anne iivonen | foto vesa laitinen

En bankman med handelsutbildning kan lägga ihop två och två. Med en sådan kombination får man en känsligare näsa för affärer än om man är nationalekonom eller försäkringsmatematiker. En sådan näsa har Jouko Pölönen som blev vd för pensionsbolaget Ilmarinen i somras.

Han känner på sig vad kunderna behöver. Han tog över ledningen på Ilmarinen i början av augusti, efter att Timo Ritakallio redan i våras hade gått över till OP Gruppen. Nu bekänner han Ilmarinens djupblåa färg i stället för OP:s orange.

Med Pölönen fick Ilmarinen den kraft som bolaget sökte för att ständigt kunna förnya sig och bättre kunna identifiera kundernas behov. I dagens läge, efter Etera-fusionen, är Ilmarinen den största aktören bland den privata sektorns arbetspensionsanstalter. Ilmarinen har placeringstillgångar för ca 47 miljarder euro, snäppet mer än Varma. Bolaget betalar årligen ut ca 5,5 miljarder euro i pensioner.

Pölönen tror att den som kommer att klarar sig i den allt hårdare konkurrensen är den som tar bäst hand om kunderna.

– Kunderna förväntar sig smidiga digitala tjänster, och vårt centrala mål är att erbjuda den bästa kundupplevelsen, säger Pölönen.

Han vet att framtiden är digital inom arbetspensionerna, liksom inom hela försäkrings- och banksektorn.

En stor del av arbetspensionsbolagens affärsverksamhet har att göra med databehandling, god hantering av uppgifterna om pensionstillväxt och utbetalningen av pensioner i realtid.

Man kan se att bolagen kommer att nå de resultat som förväntas genom robotik och användarorienterad tjänsteproduktion.

Den grenen kan Pölönen. Inom bank- och försäkringsvärlden har man kommit lite längre med det digitala. Där är Pölönen på sin mammas gata.

I inkomstregistret ser Pölönen hisnande möjligheter att lansera ett arbetspensionsutdrag i realtid. Arbetspensionen tillväxer utgående från uppgifterna om arbetsinkomster och Pölönen anser att det naturligaste stället för att kontrollera arbetspensionsutdragets saldo är i webb- och mobilbanken.

– Vi vill förbättra tjänsterna så att uppgifterna om arbetspensionen ska vara mera i realtid. Då är det naturligaste att inkludera arbetspensionsutdraget i mobilbanken där människorna också i övrigt sköter sina ärenden, säger han.

Det har varit en del trafik genom dörren medan fusionen av Ilmarinen och Etera genomfördes. Det skedde innan Pölönen tillträdde. Bolagets vice vd Stefan Björkman, som tidigare var vd för Etera, bytte bransch och blev vd för Konstsamfundet. Pölönens ställföreträdare är nu vice vd Sini Kivihuhta som ansvarar för försäkrings- och pensionstjänsterna och andra vice vd är Mikko Mursula som ansvarar för placeringsverksamheten.

Den senaste rekryteringen till Pölönens ledningsgrupp är den erfarna banktjänstdirektörn Päivi Jääskeläinen, som i början av året tillträder som direktör med ansvar för kundrelationer. Hon blir direkt underställd Pölönen. Också Jääskeläinen har arbetat på OP under en betydande del av sin karriär.

Pölönen är kvick i vändningarna. Han har mobiliserat hela ledningsgruppen att träffa kunder, vilket han också själv gör dagligen.

– Vi besöker kundföretagen regelbundet och systematiskt för att höra om deras behov.

På mötena kommer det klart fram vad kunderna förväntar sig av arbetspensionsbolagen.

– Allt vi gör, gör vi med tanke på våra kunders behov, säger Pölönen.

Ilmarinen har satsat mera krafter på arbetshälsotjänster, i likhet med andra aktörer inom branschen. I våras meddelade Ilmarinen att man anställt Kristiina Halonen från Arbetshälsoinstitutet som direktör med ansvar för arbetshälsotjänsterna.

Enligt Pölönen handlar rekryteringen om att arbetspensionsbolagen förväntas ha allt mer kompetens i arbetslivsfrågor. Arbetsgivarkunderna behöver också stöd för rehabilitering av personalen.

– Företagen väntar sig att vi kan hjälpa till med att hantera risker för arbetsförmågan och med rehabilitering, säger Pölönen.

Han tror att bolaget kan vara ett stöd när någons arbetsförmåga står på spel. Pölönen har principen klar för sig: man ska fokusera på den återstående arbetsförmågan och hur den kan tas till vara i arbetslivet.

När Jouko Pölönen är på kontoret brukar han äta lunch i Ilmarinens personalmatsal.

Vem?

Jouko Pölönen

Vd för Ilmarinen fr.o.m. 1.8, anställd ­sedan maj

Tidigare: chef för bankaffärsverksamheten inom OP Gruppen, vd för OP ­Företagsbanken, vd för Pohjola Försäkring

Ekon. mag. och eMBA

48 år, gift, två vuxna döttrar

Fritid: golf, jakt, tennis och skidor

”Företagen väntar sig hjälp med att hantera risker för arbetsförmågan.”

Jouko Pölönen, Ilmarinen

Ilmarinen har hand om över en miljon finländares arbetspension

Ilmarinen är den största arbetspensions­försäkraren inom den privata sektorn i Finland. Varma följer den i hälarna och Elo strax efter.

Ilmarinen är inte bara storföretagens partner, utan har en bred kundkrets som består av 68 000 företag, från små och medelstora till stora börsbolag. Ca 616 000 anställda är försäkrade.

Ilmarinen har 73 000 företagarkunder och nästan en halv miljon pensionstagare.

Vd Jouko Pölönen anser att man i samhällsdebatten nu borde fokusera starkt på att förbättra sysselsättningen.

– Inte ska man se en sysselsättningsgrad på 75-80 procent som utopistisk. Om vårt västra grannland Sverige når upp till 80 procents sysselsättningsgrad borde det inte var omöjligt för oss heller, säger Pölönen.

Hur det ska göras kan han också säga på rak arm, på ett allmänt plan. Han betonar att det behövs bättre sporrar att arbeta.

– Vi måste göra sådana ändringar att det alltid i alla situationer lönar sig att arbeta i samhället.

På Ilmarinen har Pölönen möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och bidra till att införa nya sätt att gå till väga. Pölönen är hemma i byn Onkamo i Tohmajärvi i Östra Finland. Han är en person som det är lätt att få kontakt med. Han är van att möta människor såväl ute i skogen som på finansvärldens topp.

Han träffar regelbundet andra företagsledare och besöker kundföretagen. Välmående personal, arbetets produktivitet och företagens framgång är ständiga samtalsämnen.

Anne Iivonen