infografik

Källa: Pensionsskyddscentralen

Så här söker

du pension från Sverige

Text Peter Lindström | Illustration Markku Laitinen

Hela 55 000 finländare får pension från Sverige

Har du bott eller arbetat i Sverige? Sök pension därifrån. Idag får 55 000 personer som bor i Finland pension från Sverige, 310 euro i månaden i genomsnitt.

Du ansöker om din svenska pension på samma gång som du ansöker om din finska pension. Fyll i ansökan via pensionsanstalternas eller Pensionsskyddscentralens (PSC) e-tjänster. Fyll också i bilaga U. PSC hjälper dig att söka pension från Sverige och fyller i en EU-pensionsansökan åt dig. I Sverige fattar Pensionsmyndigheten (PM) beslut om ålders- och familjepension och Försäkringskassan (FK) beslut om sjukersättning. PM och FK fattar ­sina beslut enligt svensk pensionslag­stiftning. 

Läs mer på www.arbetspension.fi.