Idag

Barnboksförfattaren Linda ­Liukas säger att det med tanke på framtidens arbetsliv är viktigt att förstå vad människan är bra på och vad maskinen är bra på. Man ska också vara nyfiken och lära sig nytt.
Barnboksförfattaren Linda ­Liukas säger att det med tanke på framtidens arbetsliv är viktigt att förstå vad människan är bra på och vad maskinen är bra på. Man ska också vara nyfiken och lära sig nytt.

Kodsagoboks­författaren

Social trygghet sporrar till företagande

Man borde kunna tala positivt om AI också för barn, säger barnboks­författaren Linda Liukas. Hennes karriär kom igång via crowdfunding.

text Sirkku Aalto | foto Karoliina Paatos

Social trygghet betyder att man vågar falla framåt. Så säger barnboksförfattaren Linda Liukas, som på Arbetspensionsdagen berättade hur hon halkade in på företagarbanan.

– I Finland gör den sociala tryggheten att man aldrig faller handlöst – den borde sporra oss att drömma större, säger Liukas.

Hon tycker t.ex. att studiestödet är ett viktigt skyddsnät.

– Mina amerikanska vänner har enorma studieskulder när de blir färdiga. Inte lätt att bli företagare då, säger Liukas, som studerat ekonomi.

Under studietiden kring år 2010 arbetade Liukas som enskild näringsidkare. Hon skrev artiklar och höll kurser vid sidan av studierna. Hennes karriär som barnboksförfattare fick vind i seglen genom en förhandsförsäljningskampanj år 2014.

Hon ville få ihop 10 000 dollar genom crowdfunding för att kunna arbeta med boken, men fick förhandsbeställningar för 380 000 dollar på en månad.

Resultatet blev den första delen i bokserien Hello Ruby, som behandlar programmering och en programmerares förmåga att tänka genom en liten flicka, som heter Ruby. Boken kom ut år 2015.

I de följande böckerna har Liukas behandlat datorer och internet. Den fjärde boken kom ut i augusti och handlar om artificiell intelligens.

– Förra sommaren i London frågade en liten pojke vad han ska göra när han blir stor, om datorerna tar över alla arbetsplatser. Då förstod jag att man ska kunna tala om artificiell intelligens i optimistiska och pragmatiska ordalag också med de allra minsta, säger Liukas.

– Samtidigt tillbringade jag mycket tid i skolor och undrade hur stor del av de färdigheter som lärdes ut verkligen bygger på människans starka sidor och i vilka uppgifter maskinen alltid är bättre än vi.

AI används också inom försäkrings- och finansbranschen. Den kan sköta placeringsfonder, arbeta i bakgrunden av en kundtjänstrobot eller identifiera en blivande sjukpensionär innan pensionen börjar.

Å andra sidan är en del rädda för att artificiell intelligens ska ta deras jobb. Liukas anser att man borde se AI som en arbetskamrat.

– I Hello Ruby-böckerna är det människans uppgift att ställa frågor – varför, hur och vad händer om? Den artificiella intelligensens uppgift är att klassificera, gruppera, leta efter avvikelser, rekommendera och förutspå, säger Liukas.

Hello Ruby-böckerna har översatts till 25 språk. De fyra delarna ska få fortsättning.

– Jag har många idéer under arbete, från kvantdatorer till teknologins historia, men nästa verk med temat Hello Ruby kommer att vara en serie kortfilmer om världen som blir allt mer teknologisk, avslöjar Liukas.

Liukas har belönats för sitt arbete med bl.a. statens barnkulturpris och det kinesiska designpriset DIA Gold. I oktober uppmärksammades Liukas av den amerikanska ekonomitidskriften Forbes i listan 50 Women In Tech.

Den prisbelönta barnboksfattaren har haft en hektisk höst. Före arbetspensionsdagen har Liukas talat på olika evenemang i såväl Singapore, Norge som Finland. Sedan bär det av till Mexiko och Danmark.

För närvarande reser hon mer än halva året i arbetet. Det skulle hon vilja ändra på. – Jag önskar att det vore möjligt att arbeta globalt från Finland. Det är nästan möjligt, men inte riktigt ännu, säger Liukas. 

Linda Liukas

Vem?

Linda Liukas

Ålder: 32

Utbildning: Ekon. stud., ­hedersdoktor vid Tammerfors universitet

Arbete: Barnboksförfattare. Hello Ruby-böckerna har översatts till 25 språk.

Intressen: Löpning, mat­lagning och läsning.

”Den artificiella intelligensens uppgift är att klassificera, gruppera, leta efter avvikelser, rekommendera och förutspå.”