mercer-jämförelsen

Finland fick brons för första gången

Finlands pensionssystem rankades som trea i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Det valdes redan för femte gången till världens mest tillförlitliga och transparenta.

text antti karkiainen | bilder mercer

Mercer Global Pension Index är en årlig internationell jämförelse av pensionssystem. Nu gjordes den för tionde gången.

Till världens bästa pensionssystem valdes Nederländerna, förbi Danmark som länge har varit etta.

Finland efter de två bästa i fråga om pensionsfonder

Finland placerade sig för första gången bland de tre bästa i jämförelsen. Placeringen är två pinnhål högre än i fjol i och med att Australien och Norge nu blev efter.

En orsak till höjningen är att beräkningen av pensionernas ersättningsgrad ändrades på ett sätt som gynnade Finland. Också förändringar i hushållens skuldsättningsgrad bidrog till att förbättra Finlands ställning.

– Vi ligger efter de två bästa i fråga om hållbarhetsutsikterna. Danmark och Nederländerna har betydligt större pensionsfonder än Finland, säger direktör Mikko Kautto på Pensionsskyddscentralen.

Arbetspensionsutdraget fick fulla poäng

I Mercer-indexet utvärderas pensionssystemen i olika länder med utgångspunkt i pensionernas tillräcklighet, systemets hållbarhet och administrationens tillförlitlighet.

De bästa poängen i hela jämförelsen fick Finland för tillförlitligheten och transparensen hos pensionssystemens förvaltning.

En sak som bidrar till transparensen är arbetspensionsutdraget, som fick fulla tio poäng i underkategorin för kommunikationen mellan systemet och de försäkrade.

För finländare är det självklart att man när som helst kan kontrollera hur mycket pension man har tjänat in, genom en och samma e-tjänst. I många länder är det annorlunda: folk tjänar in pension i många olika system som har olika villkor.

– Man måste veta hur man letar fram information om sin pension på olika håll. Det är besvärligt att få en helhetsbild, i vissa fall nästan omöjligt, säger Kautto.

Vad?

Mercer-indexet

I Mercer-indexet utvärderas pensionssystemen i olika länder med utgångspunkt i pensionernas tillräcklighet, systemets hållbarhet och administrationens tillförlitlighet.

Finland placerade sig bland de tio bästa i varje kategori. De bästa poängen i hela jämförelsen fick Finland för tillförlitligheten och transparensen hos pensions­systemens förvaltning, redan för femte gången i rad.

Som utvecklingsobjekt listades en höjning av minimipensionens nivå och av äldre personers sysselsättningsgrad och en ökning av fonderingen av pensionstillgångarna. En möjlighet att fördela pensionsrättigheter mellan ­makar rekommenderas också.

Läs mer på webbplatsen Melbourne Mercer Global Pension ­Index 2018