Työeläke-lehti on työeläkealan ammatti- ja sidosryhmälehti.

JULKAISIJA

Eläketurvakeskus, Etk.fi

DIGILEHTI

Työeläkelehti.fi

UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirje:

etk.fi/uutiskirje

TOIMITUKSEN SÄHKÖPOSTI

tyoelake-lehti@etk.fi

PÄÄTOIMITTAJA

Tuovi Rautjoki

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ

Anne Iivonen

TOIMITUSNEUVOSTO

Markku Aalto (Eläkesäätiöyhdistys)

Anniina Alaluusua-Listola (Eläketurvakeskus)

Tiina Grönqvist (Varma)

Jorma Kinnunen (Mela)

Heidi Koskinen (Ilmarinen)

Noora Poussu (Elo)

Heikki Tikanmäki (Eläketurvakeskus)

Pirta Toivonen (Veritas)

Katriina Valve (Keva)

TEKIJÄT

Katri Isotalo, Antti Karkiainen, Mikko Kautto, Jaakko Kiander, Kimmo Kontio, Lena Koski, Patrik Lindström, Antti Mielonen, Tuija Nopola, Olli-Pekka Orpo, Janne Pelkonen, Merja Raunis, Matti Remes, Juho Saari, Katri Saarteinen, Mika Vidlund ja Niko Väänänen.

TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET aineistotilaukset@etk.fi

puhelin 029 411 2500

TAITTO

Markku Laitinen

Aste Helsinki Oy

PAINO

Hansaprint Oy

paperi UPM Fine 100 g/m2

56. vuosikerta

ISSN 0564-5808 (painettu)

ISSN 1799-5221 (verkkojulkaisu)

Helsinki 2021

Työeläke ilmestyy neljästi vuodessa.

no aineistot lehti ilmestyy

1 12.2. 15.3.
2  7.5.  7.6.
3  3.9.  4.10.
4  5.11. 7.12.


Kannen kuva: Karoliina Paatos