STATISTIK

Medelpensionen

1 716 euro

i månaden

Månadspensionen steg för första gången till över 1 700 euro. Finländarnas pensionsinkomster har reellt ökat med nästan 200 euro på ett årtionde och med över 400 euro på 20 år.

text Antti Karkiainen | statistikdata Heidi Nyman

Den genomsnittliga totalpensionen var 1 716 euro i månaden (2019), nästan 40 euro mer än år 2018. Medianpensionen var 1 497 euro i månaden.

Finländarnas månadspension har på ett årtionde ökat reellt med dryga 10 procent, vilket är nästan 200 euro. För tjugo år sedan var medelpensionen 1 286 euro, vilket är drygt 400 euro mindre än i fjol.

Kvinnornas pensioner har stigit lite snabbare än männens, men är fortfarande i genomsnitt en femtedel mindre än männens.

– På tio år har skillnaden mellan kvinnors och mäns totalpensioner minskat med fyra procentenheter, berättar statistikchef Tiina Palotie-Heino från Pensionsskyddscentralen.

De regionala skillnaderna i de utbetalda pensionerna är stora. De största pensionerna koncentrerade sig till huvudstadsregionen och Åland, de minsta till lantbruksdominerade Österbotten och Östra Finland.

En pensionär i Nyland får en månadspension som i genomsnitt är 550 euro större än den som en pensionär i Södra Österbotten får. De minsta månadspensionerna betalas i Södra Österbotten i Storå (1 243) och de största i Grankulla (3 105).

Uppgifterna beskriver situationen i slutet av år 2019 och grundar sig på Pensionsskyddscentralens och Folkpensionsanstaltens gemensamma statistik.

Vad beskriver medelpensionen?

Den genomsnittliga pensionen per månad till personer som får arbetspension eller folkpension och bor i Finland.

Här ingår inte de som får deltidspension, partiell ålderspension eller endast familjepension.

Visste du detta?

Egenpensionstagarnas andel av befolkningen som fyllt 16 år var 33 procent.

Pensionstagarnas andel av dem som fyllt 16 år är störst i Södra Savolax (44 %).

I Nyland är andelen nästan två gånger mindre (26 %).

I Norra Savolax i Rautavaara är tre av fem som fyllt 16 år pensionärer.

En av fem Esbobor är pensionär (22 %).