Pensionsskyddscentralens publikationer www.etk.fi/julkaisut

Työeläkeindikaattorit 2020

Pension Indicators 2020

Statistik över pensionstagarna i Finland 2019

Statistical yearbook of pensioners in Finland 2019

Hos andra utgivare

Perustoimeentulotukea saavat vanhuuseläkeläiset

I artikeln studeras personer som är i pensionsåldern och har sökt utkomststöd efter det att administrationen av utkomststödet överfördes till FPA. I den analyseras hur allmänt det är att få utkomststöd och till vilka ändamål det söks samt antalet anmälningar om servicebehov i förhållande till den övriga befolkningen under en tvåårsperiod.

Författare: Susan Kuivalainen ja Minna Ylikännö

Publikation: Korpela, T. & Heinonen, H.-M. & Laatu, M. & Raittila, S. & Ylikännö, M. (red.) Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Kela: Helsinki 2020, 302–328.

Prenumera på vårt nyhetsbrev! www.etk.fi/nyhetsbrev