Pensionsskyddscentralens publikationer www.etk.fi/julkaisut

Skenaariolaskelmia muuttoliikkeen vaikutuksista eläkejärjestelmän kestävyyteen

I rapporten studeras in- och utvandringens inverkan på befolkningsstrukturen, sysselsättningen, pensionsutgiften och pensionsavgifterna på lång sikt genom scenariokalkyler. Tonvikten är på kalkyler om arbetspensionerna.

Författare: Tuija Nopola

Serie: Eläketurvakeskuksen raportteja 09/2019

Statutory Pensions in Finland: Long-term Projections 2019

En engelsk översättning av publikationen Lakisääteiset eläkkeet: pitkän aikavälin laskelmat 2019.

Författare: Heikki Tikanmäki, Sampo Lappo, Ville Merilä, Tuija Nopola, Kaarlo Reipas och Mikko Sankala

Serie: Finnish Centre for Pensions, Reports 07/2019

Statistik över pensionstagarna i Finland 2018

Den omarbetade publikationen innehåller uppgifter om alla som får pension från arbets- och folkpensionssystemet, de ny pensionerade och pensionsutgiften. Statistiken har getts ut från och med år 1981 och den produceras i samarbete med Folkpensionsanstalten.

Serie: Finlands officiella statistik: Socialskydd 2019

• Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Statistical yearbook of pensioners in Finland

Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2018

Statistiken innehåller centrala kvantitativa uppgifter om alla personer i åldern 17–68 år som omfattas av det finländska arbetspensionssystemet. Uppgifterna presenteras fördelat på den privata och den offentliga sektorn samt enligt arbetspensionslag. Statistiken grundar sig på uppgifterna i intjäningsregistret.

Serie: Finlands officiella statistik: Socialskydd 2019

Pension Indicators 2019

En engelsk översättning av publikationen Työ­eläkeindikaattorit 2019

Serie: Finnish Centre for Pensions, Reports 08/2019

Prenumera på vårt nyhetsbrev! www.etk.fi/nyhetsbrev