UTGIVARE

Pensionsskyddscentralen, www.etk.fi

E-TIDSKRIFT

Työeläkelehti.fi

Redaktionens e-post

tyoelake-lehti@etk.fi

CHEFREDAKTÖR

Tuovi Rautjoki

REDAKTIONSCHEF

Anne Iivonen

REDAKTIONSSEKRETERARE

Pia Hansson

REDAKTIONSRÅD

Kristiina Halonen (Ilmarinen)

Marjukka Hietaniemi (Pensionsskyddscentralen)

Kalervo Koistinen (Porasto)

Sonja Lilius (LPA)

Merja Paananen (Keva)

Markus Palomurto (Pensionsskyddscentralen)

Marjo Skoglund (Elo)

Kari Vatanen (Varma)

Christel Wedenberg (Veritas)

MEDVERKANDE I DETTA NUMMER

Antti Karkiainen, Jaakko Kiander, Vesa Laitinen,

Riitta Lehtimäki, Kari Lindstedt, Matti Lumijärvi, Tuija Nopola, Jouko Ollikainen, Olli-Pekka Orpo, Karoliina Paatos, Niko Väänänen, Markku Laitinen, Lotta Rantala, Merja Raunis, Matti Remes och Nelli Westerholm.

Prenumerationer och adressändringar

aineistotilaukset@etk.fi

Telefon 029 411 2500

Grafisk formgivning

Aste Helsinki Oy/Markku Laitinen

Tryckeri

Hansaprint Oy

paperi LumiPress Silk 130 g/m2

53:e årgången

ISSN 0355-2748 (print)

ISSN 1799-523X (online)

Helsingfors 2019

Arbetspension utkommer två gånger om året,

nästa gång 10.6.2020.