Jorden

runt

Pensionsnyheter från olika källor jorden runt och presentationer av pensionssystemen i andra länder Läs mer på www.etk.fi.

Kari Lindstedt

Informationsspecialist

NEDERLÄNDERNA

Pensionsreformen tog ett steg framåt

Medlemmarna av Nederländernas största fackföreningar har beslutat sig för att stöda planerna på en pensionsreform. Det här innebär att pensionsreformen nu verkligen framskrider efter år av förhandlingar.

Pensionsåldern enligt folkförsäkringen fryses till nuvarande 66 år och 4 månader för de följande två åren. Efter det höjs pensionsåldern steg för steg till 67 år. Efter år 2024 knyts pensionsåldern till den förväntade livslängden.

Arbetstagarna kommer att ha en möjlighet att gå i förtidspension tidigast tre år före pensionsåldern. Den nya förmånen riktas speciellt till dem som arbetat i tunga yrken.

Planen är också att det ska bli obligatoriskt för egenföretagare att försäkra sig själva, det har dock upprört frilansarnas intresseorganisation.

Dutch News 16.6

FRANKRIKE

Motvind för försöket att sammanslå systemen

President Emmanuel Macrons planer på att sammanslå landets 42 olika pensionssystem till ett gemensamt pensionssystem är illa omtyckt i Frankrike.

Mest märkbart har ändringen mött på motstånd hos sångarna och dansarna vid Parisoperan, metroförarna vid Paris kollektivtrafikverk RATP och arbetstagarna på det statliga franska järnvägsbolaget SNCF, som nu åtnjuter goda pensionsförmåner. Metroförarnas omfattande strejk lamslog trafiken i hela Parisområdet i september.

Reformen har motiverats med rättvisa och med att det ska vara enklare att byta arbetsplats utan rädsla för att förlora sina förmåner.

Reformen kan vara Macrons största projekt under presidentperioden, och något han kommer att minnas för om reformen lyckas.

Financial Times 6.10.

SCHWEIZ

Pensionsplacering gör boendet dyrt

Pensionsfonderna i Schweiz söker febrilt efter nya placeringsobjekt eftersom räntorna är låga. Pensionsfonderna placerar allt oftare i bostäder som är lönsamma och trygga placeringsobjekt.

Fondernas placeringsverksamhet har ändå gjort boendet dyrare, framför allt för unga. Lagarna i Schweiz favoriserar långa hyreskontrakt och nya hyreskontrakt är klart dyrare än gamla.

Som placeringsbostäder byggs stora och dyra bostäder långt ifrån städernas centrum, vilket inte motsvarar vad i synnerhet de unga efterfrågar.

Hyresgästernas förbund har också lanserat ett initiativ som skulle förplikta staten att producera mera offentligt finansierade och rimligt prissatta bostäder. Initiativet kommer till omröstning i februari 2020.

Swissinfo.ch 25.10

SVERIGE

Pensionsåldern stiger i början av året

Sveriges riksdag beslöt i oktober att stegvis höja den lägsta åldern för att ta ut allmän pension från och med år 2020.

Enligt den nya lagstiftningen kan de födda åren 1959 och 1960 ta ut allmän pension tidigast vid 62 års ålder, då de som är födda 1958 kan ta ut den vid 61 års ålder. Den lägsta pensionsåldern för dem födda åren 1961 och 1962 är 63 år. Pensionsåldern kopplas till den förväntade livslängden från och med år 2026 och då kan de födda 1963 och senare tidigast ta ut allmän pension vid 64 års ålder.

Från och med år 2020 ändras åldern för rätten att vara kvar på jobbet från 67 år till 68 år och sedan från och med år 2023 till 69 år.

Det har varit en lång process att höja pensionsåldern eftersom processen började redan år 2011 genom att tillsätta en särskild utredare.

Pensionsmyndigheten 17.10.

LANDSPRESENTATION

SYDKOREA

Invånarantal: 51 miljoner

Förväntad livslängd: 85,6 år (kvinnor), 79,5 (män)

Pensionsålder: 61 år

Medelinkomsten påverkar pensionen

Sydkorea har ett allmänt nationellt inkomstrelaterat pensionssystem för arbetstagare och företagare. De som inte har möjlighet till arbetspension, har sedan år 2007 kunnat få behovsprövad minimipension.

Utöver det lagstadgade pensionssystemet finns ett starkt växande tilläggspensionssystem som är obligatoriskt om arbetsgivaren inte har ett system med avgångsvederlag. Som bäst diskuterar man om att reformera och utvidga omfattningen av tilläggspensionssystemet som kompletterar den lagstadgade pensionen.

Pensionsåldern är för närvarande 61 år, men den stiger stegvis till 65 år till och med år 2034. Befolkningen i Sydkorea åldras och nativiteten är låg. År 2018 sjönk landets totala fruktsamhetstal under ett.

Den nationella pensionen finansieras av arbetstagarna och arbetsgivarna tillsammans så att båda betalar 4,5 procent av lönen. Företagare och de frivilligt försäkrade betalar 9 procent av inkomsterna.

Det nationella arbetspensionssystemet består av ålders-, sjuk- och familjepension. Ålderspensionen fördelar sig vidare i flera olika former.

Ålderspensionens belopp beror på försäkringstiden, de egna genomsnittliga och alla försäkrades genomsnittliga inkomster samt av vid vilken ålder pensionen tas ut. Genom att använda genomsnittet av alla försäkrades inkomster som en bestämmande faktor jämnas pensionerna ut.

I den internationella pensionsjämförelsen (Mercer) placerar sig Korea i den lägsta klassen D. Största problemet är att små pensioner är otillräckliga.

I Sydkorea administreras pensionerna av The National Pension Service.

ESTLAND

Fondpensionen blir frivillig

Estlands nya regering som inledde sitt arbete i våras vill ändra den fonderande delen av arbetspensionen till att bli frivillig. Ärendet finns med i Estlands regeringsprogram.

Det lagstadgade pensionssystemet i Estland består av folkpension och arbetspension. Arbetspensionen indelas vidare i inkomstpension och fondpension. De frivilliga tilläggspensionernas betydelse är liten.

De pengar som finns i arbetspensionsfonderna delas ut tillbaka till dem som vill gå ut ur systemet. Fonden är förpliktad att betala de pengar som samlats i den inom två år.

I Estland sparas arbetspensionen i privata fonder. Skarp diskussion har förts om pensionsfondernas avkastning och förvaltningskostnader.

Kauppalehti 14.5