AKTUELLT

Palstan toimittanut Anne Iivonen

Finansinspektionen ingrep i arbetspensionsförsäkringsbolagens hantering av risken för arbetsoförmåga med ett tillsynsmeddelande. FI övervakar att arbetspensionsbolagen följer lagar och normer.
Finansinspektionen ingrep i arbetspensionsförsäkringsbolagens hantering av risken för arbetsoförmåga med ett tillsynsmeddelande. FI övervakar att arbetspensionsbolagen följer lagar och normer.

FI tillrättavisade pensionsbolagen om hanteringen av risken för arbetsoförmåga

Finansinspektionen (FI) har tillrättavisat arbetspensionsförsäkringsbolagen om användningen av medel och tjänster som riktas till hantering av risken för arbetsoförmåga hos kundföretagen.

I sitt tillsynsmeddelande (29.10) påpekar FI att hanteringen av risken för arbetsoförmåga ska vara riskbunden och arbetspensionsbolaget ska kunna påvisa att verksamheten är effektivt inriktad på att minska risken för arbetsoförmåga på bolagets eget ansvar.

FI påminner arbetspensionsförsäkringsbolagen om deras roll som en del av socialförsäkringssystemet, vilket innebär att de inte på konkurrensmässiga grunder kan inrikta sina tjänster endast på en viss grupp eller kund.

Enligt FI ska arbetspensionsförsäkringsbolagens åtgärder för hanteringen av risken för arbetsoförmåga hos kunderna till sin natur vara upplysande och handledande. Pensionsbolagen ska inte själva genomföra egentliga arbetshälsotjänster ens om dessa ses som åtgärder som minskar risken för arbetsoförmåga. Produktionen av sådana tjänster faller inte inom ramen för pensionsförsäkringsbolagens verksamhet.

Bolagens verksamhet går ut på att verkställa det lagstadgade pensionsskyddet och är noga reglerat. År 2020 kommer FI att inleda en inspektion på branschnivå om hanteringen av risken för arbetsoförmåga i arbetspensionsförsäkringsbolagen.

I tillsynsmeddelandet räknas det upp vad det är tillåtet för arbetspensionsbolag att ­göra­ för att hantera risken för arbetsoför­måga. Konkurrensmässiga faktorer får inte inverka på hur hanteringen av risken för arbetsoförmåga inriktas på kunderna. Den konkurrensmässiga aspekten får synas i hanteringen av risken för arbetsoförmåga närmast via en allmänt effektiv och effektfull verksamhet, konstaterar FI.

Högre arbetstagaravgifter nästa år

Arbetstagaren och arbetsgivaren betalar var sin andel för den inkomstrelaterade arbetspensionen. Nästa år betalar arbetstagarna 0,4 procentenheter mer i arbetspensionsförsäkringsavgift än i år.

Ändringen är en del av det fleråriga konkurrenskraftsavtalet från sommaren 2016. Enligt avtalet ska en del av avgiften överföras från arbetsgivarna till arbetstagarna.

Nästa år ska arbetstagare betala 7,15 procent av lönen i arbetspensionsförsäkringsavgift i åldern 17–52 år och efter 62 års ålder och 8,65 procent i åldern 53–62 år.

Arbetsgivarens avgift minskar med 0,4 procentenheter. Det innebär att arbetsgivarens genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgift nästa år är 16,95 procent av lönesumman.

Tillsammans är arbetsgivarens och arbetstagarens avgifter lika stora som i år, 24,4 procent av lönen.

Företagarnas avgift hålls på samma nivå som i år, dvs. 24,10 procent respektive 25,60 procent av den fastställda arbetsinkomsten.

Arbetspensionsindex år 2020

Arbetspensionsindex för nästa år är 2617. Det höjs med ca 1,2 procent jämfört med år 2019. Med arbetspensionsindex justeras löpande arbetspensioner. Arbetspensionsindex räknas så att förändringen i lönerna väger 20 procent och förändringen i prisnivån 80 procent.

Som lönekoefficient fastställdes 1,446. Jämfört med år 2019 stiger lönekoefficienten med cirka 2 procent. Lönekoefficienten används för beräkningen av den blivande arbetspensionen. Med den justeras årsarbetsinkomsterna till nivån enligt pensionens begynnelseår. Lönekoefficienten räknas så att förändringen i lönerna väger 80 procent och förändringen i prisnivån 20 procent.

A1-intyg kan laddas ner från nätet

Pensionsskyddscentralen nya webbtjänst förenklar ansökan om A1-intyg och gör det möjligt att meddela om förändringar i utlandsarbetet direkt via nätet. Den största förbättringen jämfört med tidigare är att det går att ladda ner det färdiga A1-intyget direkt från ansökningstjänsten.

Genom den nya tjänsten kan man ladda ner det beviljade A1-intyget direkt till sin mobila enhet. På så sätt är intyget alltid med under utlandsarbetet. En pappersversion av A1-intyget skickas ändå ännu alltid per post till både arbetsgivare och arbetstagare.

Tjänsten går att använda på finska, svenska och engelska.

Användningen av den nya ansökningstjänsten kräver identifiering i Suomi.fi-tjänsten. De som sköter ärenden för ett företags räkning ska ha fullmakt.

Lär dig mer

Stärk din sakkunskap.

@

Pensionsskyddscentralen ordnar mångsidig utbildning om pensionsfrågor. De flesta kurser går på ­finska, men några också på svenska eller engelska.

Perusteet eläkepäätös­tietojen ilmoittamisesta

RINA-esittely hyväksymistestaajille

Suomen työeläke­järjestelmä lyhyesti

The Finnish Earnings-­related Pension System

Tietoisku eläkkeensaajan verotuksesta

Ulkomaantyön vakuuttaminen.

Anmäl dig till Pensions­skyddscentralens kurser på

www.​etk.​fi/​koulutus

UTNÄMNINGAR

TELA

Filosofie magister, försäkringsmatematiker SGF Hanna Mäkinen har utnämnts till matematiker på Arbetspensionsförsäkrarna Tela.

Politices licentiat, FM Seija Lehtonen har utnämnts till socialpolitisk specialsakkunnig på Tela. Hon ansvarar i synnerhet för frågor som gäller arbetspensionssystemets sociala hållbarhet. Hon arbetade ­tidigare som matematiker.

Varma

Politices doktor Pauli Forma har utnämts till direktör med ansvar för arbetsförmåga på Varma. Forma ansvarar för koncepteringen, ­utvecklingen och genomförandet av Varmas tjänster för ledning av arbetsförmåga hos företagskunderna.

Medicine licentiat Jan Schugk har utnämnts till överläkare hos Varma. Han leder Varmas läkarverksamhet och ansvarar också för forskning i ledningen av arbetsförmåga och hanteringen av risken för arbetsoförmåga.

twiTTER

Barnens konstverk på #Veritas väggar intresserar även pressen! Tack @au_nyheter för ett kul reportage om när barnen kom till vårt jobb förra fredagen och livade upp vår dag - och våra väggar!

Finns det någon vägg på ditt jobb där man kunde göra detsamma?

#viärveritas #barnkonst

VeritasEläkePension @veritas_fi

27.11.2019 kl. 13.36

0,95404

LIVSLÄNGDSKOEFFICIENTEN (0,95404) kommer att minska ålderspensionerna för personer födda år 1958 med ca 4,6 procent.

De som arbetar till sin målsatta pensionsålder får denna minskning kompenserad. För dem som är födda 1958 år den målsatta pensionsåldern 65 år och 1 månad.