Utgivare

Pensionsskyddscentralen, www.etk.fi

E-tidskrift

työeläke-lehti.fi

Redaktionens e-post

tyoelake-lehti@etk.fi

Chefredaktör

Kati Kalliomäki

Redaktionssekreterare

Pia Hansson

Redaktionsråd

Marjaana Lundqvist (Pensionsskyddscentralen)

Anu Suutela-Vuorinen (Elo)

Timo Toropainen (Pensionsstiftelseföreningen)

Esko Torsti (Ilmarinen)

Milla Vailaranta (Etera)

Niko Väänänen (Pensionsskyddscentralen)

Mika Ylä-Outinen (Keva)

MEDARBETARE I DETTA NUMMER

Anne Iivonen, Jari Kannisto, Antti Karkiainen, Samu Kurri, Kari Lindstedt, Heidi Nyman, Jouko Ollikainen, Karoliina Paatos, Lotta Rantala, Kari Rissa, Mervi Takala, Lilja Tamminen och Nelli Westerholm.

Prenumerationer och adressändringar

aineistotilaukset@etk.fi

telefon 029 411 2500

Grafisk formgivning och sidframställning

Aste Helsinki Oy

tryck

PunaMusta Oy

papper UPMFine 100 g/m2

52 årgången

ISSN-L 0564-5808

Helsingfors 2017

Arbetspension utkommer två gånger om året,

nästa nummer utkommer i juni.