ledare

Skolmat och rese­försäkringar

Årets Arbetspensionsdag kom att handla om berättelsen. Storytelling har varit populärt redan en tid. Varje organisation eller företag med självrespekt bara måste ha en berättelse om sig själv.

Hurdan är då berättelsen om en hel bransch och vilken intrig har den? Jag gissar att vi som arbetar med arbetspensionsfrågorna ganska lätt kan berätta om arbetspensionssystemet och hur effektivt det tar hand om alla som ska gå i pension, åldersgrupp efter åldersgrupp, turvis.

Synd bara att storyn om systemet inte riktigt får luft under vingarna. Omsorg kräver pengar, och det ändrar lätt stämningen i berättelsen. Den börjar handla om hjältar och skurkar, vinnare och förlorare. Systemperspektivet lämnar också många utanför storyn, de blir inte delaktiga.

Därför är det klart vem som ska ha huvudrollen: det är människan. Inte arbetspensionssystemet, inte ett arbetspensionsbolag eller en arbetsmarknadspart.

Vår arbetspension är en lysande social innovation, en av pärlorna i det sekelgamla Finland. Den är som skolmaten, som frigör föräldrarna så att de kan delta i arbetslivet och som delegationer från när och fjärran kommer och förundrar sig över. Skolbespisningen kostar ju också, men är allmänt accepterad och har stöd i breda folklager.

Det räcker bra att skolmaten är medelmåttig, helt okej mat, men om skolmaten blir dålig eller ohälsosam, är vårdnadshavarna snart uppe på barrikaderna.

Tänk om vi kunde göra heder åt den medelmåttiga och helt okej pensionen så att vår berättelse skulle leva kvar i människornas sinnen och på deras läppar? Det skulle vara fantastiskt, om folk verkligen kände sig delaktiga i berättelsen om arbetspensionen och skulle vara beredda att rentav försvara den vid behov.

En berättelse behöver också en miljö att utspela sig i. I arbetet är ett för enkelt svar, men vi kan kanske tänka oss arbetspensionen som en reseberättelse? Miljöerna byts under livets lopp, men reseförsäkringen hålls i kraft.

Med på din resa: arbetspensionsförsäkringen!

Kati Kalliomäki

chefredaktör 

E-tidning: työeläke-lehti.fi

Twitter: @KatiKalliomaki