Vi INTERVJUADE Timo Ritakallio

Ritakallio räknar upp egenskaper som gör Finland framgångsrikt: långsiktighet, målmedvetenhet och förändringsberedskap.
Ritakallio räknar upp egenskaper som gör Finland framgångsrikt: långsiktighet, målmedvetenhet och förändringsberedskap.

Ilmarinen slukar Etera

Skärpt konkurrens

Ilmarinen kör förbi Varma som den största aktören inom arbetspensionssystemet. I början av året fusioneras Etera och Ilmarinen. Det nya bolaget har en marknadsandel på 37 procent av pensionsförsäkringen för den privata sektorn.

text Anne Iivonen | foto Karoliina Paatos

Inbesparingsskäl ledde till fusionen. Ilmarinens vilja att växa kan ses som en viktigare förklaring till det än sektorns gemensamma intresse. Bolagen kan inte konkurrera med arbetspensionsavgifterna, eftersom avgiften är lika för alla.

Däremot konkurrerar de med kundåterbäringarna.

–Stora kunder frågar genast hur mycket kundåterbäringar vi kan betala. De mindre kunderna sätter värde på serviceorienteringen, säger Ilmarinens vd Timo Ritakallio.

Kundåterbäringarna uppstår av sparade omkostnader och riskhanteringsförmågan. Alla bolag försöker erbjuda bättre kundåterbäring än konkurrenterna.

Fusionen minskar omkostnaderna och ökar möjligheterna till kundåterbäring. På det nya Ilmarinen betyder det att man gallrar bort överlappningar och följer produktivitetsmätarna noga.

–Tack vare fusionen sparar arbetspensionssystemet i Finland som helhet in ca 4–5 procent på omkostnaderna, konstaterar Ritakallio.

Det var inte ännu illa ställt med Eteras livskraft. Bolaget tvekade ändå inte inför fusionsförslaget. Eteras svagare solvensnivå (155) sänker Ilmarinens (129) så att det kommer att ligga litet efter Varmas solvensnivå (nästan 131).

Varma, som har den bästa solvensen och risktagningsförmågan, kan med eget kapital och en lyckad placeringsstrategi upprätthålla en jämn och stram konkurrens.

Fusionsförhandlingarna inleddes på Ilmarinens initiativ. Nu tar vi mössan i hand och går och förhandlar, konstaterade styrelseordföranden Mikko Helander och Ritakallio och kontaktade Etera efter det att Ilmarinens styrelse våren 2016 hade bestämt sig för att se fusionskortet. Kontakterna mellan Ritakallio och Eteras vd Stefan Björkman blev allt tätare när man fick klart för sig hur stora besparingar som kunde nås genom en fusion.

Nya Ilmarinen vill skapa nya serviceformer och samtidigt dra åt svångremmen så att det är möjligt att årligen spara in uppskattningsvis 20 miljoner euro på omkostnaderna. I och med att inkomstregistret samtidigt tas i bruk öppnas det nya möjligheter för arbetspensionsanstalterna att ha kontakt med kunderna elektroniskt och i realtid.

–Vårt mål är att vara det kostnadseffektivaste arbetspensionsbolaget år 2020, säger Ritakallio.

Ilmarinens placeringstillgångar kommer att öka till ca 45 miljarder (nuvarande 39 miljarder och Eteras sex miljarder). För jämförelsens skull kan det nämnas att Varmas pensionsfonder också uppgår till ca 45 miljarder, Elos ca 23 miljarder och Kevas ca 51 miljarder euro.

Beredningen av fusionen har tagit upp Ritakallios tankar och tid sedan sommaren. Det är möjligt att det har kommit till någon rynka i pannan och lite grått på tinningarna.

–Nu är vi redan inne på målrakan och fusionen hinner vara i kraft i nästan tre månader innan jag övergår i andra uppgifter, säger Ritakallio.

Han blir chefdirektör för OP-gruppen i mars.

Valet av Ilmarinens nästa vd pågår som bäst. Till slutet av året fortsätter Sini Kivihuhta som vd:s ställföreträdare. I början av året blir Björkman vice vd för Ilmarinen och samtidigt vd:s ställföreträdare.

Den som efterträder Ritakallio ska leda Finlands största arbetspensionsbolag för den privata sektorn med ansvar för mer än 1,1 miljoner personers pensionsskydd. Genom fusionen ökar antalet försäkrade till 675 000 och antalet pensionstagare till 464 000.

Arbetsplatser försvinner, såsom det lär ske inom hela finansbranschen. Sammanlagt bildar Ilmarinens och Eteras nuvarande personal (560 + 230) landets största arbetspensionsbolag också mätt med personalantal.

Samarbetsförhandlingarna pågår som bäst och började bland ledningen. I Ilmarinens nya ledningsgrupp förlorade de som kommer från Etera i praktiken sina platser, men kan söka nya uppdrag inom bolaget.

Från Etera nådde endast Björkman upp till ledningsgruppen. Hans huvudsakliga ansvarsområde kommer att vara ekonomin, HR, IT och integrationen. Ilmarinens vice vd Sini Kivihuhta fortsätter i sin uppgift och ansvarar i ledningsgruppen för pensionsförsäkringar och utveckling.

Som övriga medlemmar i ledningsgruppen har utsetts Jaakko Kiander (kommunikation och samhällsrelationer), Hillevi Mannonen (aktuariefunktion och riskhantering), Mikko Mursula (placeringar) och Leena Siirala (juridiska ärenden och compliance). Päivi Sihvola gick miste om sin plats i ledningsgruppen.

Samarbetsförhandlingarna fortsätter i hela organisationen. Bland posterna som mellanchefer gallras det särskilt tätt.

–I det här skedet kan vi inte ge någon siffra om personalminskningarna. I slutet av nästa år är antalet i vilket fall som helst betydligt mindre än när det nya bolaget inleder sin verksamhet. Anpassningen underlättas av att det finns 60 personer som är anställda på viss tid och 80 kommer att gå i pension inom de tre närmaste åren, säger Ritakallio.

vem?

Timo Ritakallio

ålder 55

juris magister, MBA, teknologie doktor

vd för pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 2015–2018, vice vd sedan 2008

blir chefdirektör för OP-gruppen 3/2018

arbetat på OP 1986–2008

aktiv idrottare: orientering, tennis, golf

Timo Ritakallio ska först få Ilmarinen i trim. Efter det blir han chefdirektör för OP-gruppen.
Timo Ritakallio ska först få Ilmarinen i trim. Efter det blir han chefdirektör för OP-gruppen.

Ritakallio blir chefdirektör för OP-gruppen

Timo Ritakallio kommer att lämna Ilmarinen strax efter fusionen. Han har blivit vald till chefdirektör för OP-gruppen och kommer att flytta över till OP:s huvudkontor i Vallgård i Helsingfors i mars.

Ritakallio har tidigare arbetat ca 20 år i olika chefsuppgifter inom OP. Han återvänder till sina rötter till andelslagsideologins högborg.

– Jag delar OP:s värderingar fullt ut, det är lätt för mig att omfatta dem, medger Ritakallio.

Fusionen vid årsskiftet blir som grädden på moset i Timo Ritakallios fina karriär.

– Nu upptar fusionen 95 procent av mina tankar. Jag ska genomföra den första fasen med hedern i behåll, säger han.

På Ilmarinen har han arbetat sedan år 2008. Han blev vd för Ilmarinen år 2015 efter Harri Sailas.

Ritakallio är lätt att få kontakt med och hans förmåga till förnyelse och strategiska tänkande uppskattas. Utöver ledaregenskaperna fäste man på OP uppmärksamhet vid hans erfarenhet av förmögenhetsförvaltning, finansiering och det finländska näringslivet.

Som bäst pågår headhuntingen efter den kompetenta person som ska ta över det välavlönade jobbet som vd för Ilmarinen, landets största arbetspensionsbolag.

Vad kommer Ritakallio att sakna när han lämnar Ilmarinen?

– Mycket. Jag kommer inte att glömma de här människorna. Naturligtvis skulle jag vilja se vad fusionen för med sig. Jag kommer att genomföra den, men efter det övergår ansvaret till min efterträdare och Ilmarinens hela personal.

OP är Ilmarinens samarbetspartner i kundkontaktnätverket, så kontakten kommer att bestå.

Anne Iivonen