INFOGRAFIK

Tillförlitligast och
transparentast i världen

Finlands pensionssystem rankas på femte plats i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Allt som allt sjönk Finlands poäng en aning från förra gången, av skäl som inte beror på pensionssystemet.

Text Antti Karkiainen

Danmarks pensionssystem konstaterades än en gång vara världens bästa. Nederländerna nådde upp till nästan samma poängtal och Australien blev trea.

Finlands placering sjönk från fjärde till femte, när Norge, som deltog för första gången, trängde sig förbi.

Finland valdes än en gång till världens bästa i den kategori där man utvärderar tillförlitligheten och transparensen i pensionssystemens administration. Det betyder t.ex. att man i Finland särskilt väl har sett till den försäkrades rättigheter och tillgång till information.

I bästa tredjedelEn

Finland placerade sig i den bästa tredjedelen i alla tre kategorier, hållbarhet, tillräcklighet och tillförlitlighet. Poängen sjönk emellertid litet inom varje delområde. Orsakerna till det hänför sig inte direkt till pensionssystemet.

Pensionsreformen gav Finlands system bättre betyg för hållbarhet i jämförelsen år 2016. I år minskade hållbarhetspoängen till följd av en svagare ekonomisk tillväxt jämfört med andra länder och den ökade offentliga skulden.

Poängen för tillräcklig ålderdomstrygghet minskade på grund av att hushållens sparkvot och ägarbostädernas andel hade minskat.

Också tillförlitlighetspoängen sjönk en aning. Till det bidrog Världsbankens utvärdering av demokratin och den politiska stabiliteten i världens länder. Finland fick litet lägre poäng för politisk stabilitet.

Fast poängen minskade något på de olika delområdena, förändrades de sammanlagda poängen bara litet, 0,6 poäng.

Melbourne Mercer Global Pension Index-material

En övergripande utvärdering:

Melbourne Mercer Global Pension Index

ordnades för nionde gången

30 länder jämfördes

omfattar 60 % av världens befolkning

systemen jämförs inom tre kategorier med sammanlagt mer än 40 indikatorer

delområdena har olika vikt i det sammanlagda poängtalet:

tillräcklig ålderdomstrygghet (40 %)

hållbar finansiering (35 %)

tillförlitlig och transparent

administration (25 %)