Utgivare

Pensionsskyddscentralen, www.etk.fi

E-tidskrift

työeläke-lehti.fi

Redaktionens e-post

tyoelake-lehti@etk.fi

Chefredaktör

Kati Kalliomäki

Redaktionssekreterare

Pia Hansson

Redaktionsråd

Johanna Ahonen (Varma)

Mari Rehn-Kiukkonen (Pensionsskyddscentralen)

Mikko Sankala (Pensionsskyddscentralen)

Timo Toropainen (Pensionsstiftelseföreningen)

Milla Vailaranta (Etera)

Mika Ylä-Outinen (Keva)

MEDARBETARE I DETTA NUMMER

Outi Airaksinen, Katja Hautoniemi, Mia Hemming, Anne Iivonen, Antti Karkiainen,

Mikko Laaksonen, Vesa Laitinen,

Kari Lindstedt, Jouko Ollikainen, Karoliina Paatos, Tiina Palotie-Heino, Anu Polvinen, Matti Remes, Veikko Somerpuro, Birgitta Suorsa, Heikki Tikanmäki och Mika Vidlund

Prenumerationer och adressändringar

aineistotilaukset@etk.fi

telefon 029 411 2500

Grafisk formgivning och sidframställning

Aste Helsinki Oy

tryck

PunaMusta Oy

paperi UPMFine 100 g/m2

50 årgången

ISSN 0355-2748

Helsinki 2016

Arbetpension utkommer två gånger om året, nästa nummer utkommer i juni.