Finland fjärde

i internationell pensionsjämförelse

Finlands pensionssystem kom på fjärde plats i den internationella Mercer Global Pension Index-jämförelsen.

Text Antti Karkiainen

Melbourne Mercer Global Pension Index är en årlig internationell jämförelse mellan pensionssystemen. I höstas gjordes den för åttonde gången. I år deltog 27 länder i jämförelsen.

De enligt jämförelsen bästa pensionssystemen i världen finns fortfarande i Danmark och Nederländerna. Australien kom på tredje plats. Finland bättrade sin position med två steg förbi Sverige och Schweiz.

Tillförlitligast och transparentast

I år utvärderades det finländska systemet för första gången enligt den nya lagstiftningen som träder i kraft år 2017. Enligt jämförelsen har Finland världens tillförlitligaste och transparentaste pensionssystem.

– Finlands placering stärktes på grund av beslutet att ändra åldersgränserna i arbetspensionslagarna. Tillsynen och administrationen av pensionssystemet är fortfarande en styrka hos Finland, bedömer direktör Mikko Kautto på Pensionsskyddscentralen.

I Mercer-indexet utvärderas pensionssystemen i olika länder med utgångspunkt i pensionernas tillräcklighet, systemets hållbarhet och administrationens tillförlitlighet.

Finland placerade sig i den bästa tredjedelen i samtliga kategorier och fick redan för andra gången det bästa resultat i den del som utvärderade tillförlitligheten hos och insynen i pensionssystemens administration.

   

Tillräckliga

pensioner

 

Hållbart

system

 

Tillförlitlig

förvaltning

PLACERING

 

PLACERING

 

PLACERING

 

PLACERING

1. Danmark

(80,5)

4.

(75,8)

 

1.

(85,3)

 

6.

(81,4)

2. Nederländerna

(80,1)

1.

(78,2)

 

2.

(77,0)

 

2.

(87,7)

3. Australien

(77,9)

3.

(76,0)

 

3.

(74,1)

 

3.

(86,1)

4. Finland

(72,9)

6.

(70,6)

 

8.

(62,2)

 

1.

(91,5)

5. Sverige

(71,4)

10.

(67,6)

 

4.

(69,5)

 

7.

(80,3)

Källa & närmare information: www.mercer.com/globalpensionindex

Tre kategorier

Mercer Global Pension Index går ut på att jämföra pensionssystem i tre kategorier.

Pensionernas tillräcklighet (adequacy), systemets hållbarhet (sustainability) och förvaltningens tillförlitlighet (integrity) är föremål för granskningen.

Bäst i helhetsjämförelsen var Danmark. Nederländerna var tvåa och Australien trea.

Bland de sista var Argentina, Japan och Indien.Anne Iivonen

Finland etta i transparens

Finland blev klar etta i fråga om förvaltningens tillförlitlighet.

Utvecklingsförslag till Finland var att förbättra minimipensionerna, höja pensionsavgifterna, öka fonderingen av pensionerna och förbättra sysselsättningen i äldre åldersgrupper. Ett förslag var också att införa en möjlighet för makar att dela på pensionsrätten.

Anne Iivonen