Fonderna måste avkasta mera

EK och FFC: vi klarar av pensionsansvaren

I Finland försöker man ­hålla arbetspensionsavgifterna i styr genom att fondera ­pensionspengar och höja pensionsåldern. Finlands näringsliv EK och löntagar­organisationen FFC anser att man klarar av att täcka pensionansvaren.

Text Birgitta Suorsa/ UP

Enligt organisationerna behöver varken systemet eller avgifterna ändras inom en snar framtid. Man måste ändå vara beredd på förändringar.

– Vi har klarat av ansvaren för arbetspensionerna. Ändå är det klart att något måste göras, om sysselsättningen inte ökar eller om pensionsfonderna inte börjar ge bättre avkastning, säger direktör Ilkka Oksala på EK.

– Avkastningen har varit klart lägre än man utgått från i systemet.

Oksala poängterar att sysselsättningsgraden kan höjas med närings- och sysselsättningspolitiska metoder.

– Fler finländare måste arbeta för att pensionssystemet ska fungera bra.

Saana Siekkinen, direktör med ansvar för arbetslivsärenden på FFC, säger att det är viktigt att hålla arbetspensionsavgifterna stabila.

– Den nuvarande avgiftsnivån borde räcka till. Det var utgångspunkten för arbetspensionsreformen. I konkurrenskraftsavtalet har man dessutom slagit fast avgifternas nivå till år 2021. Sysselsättningen främjas av att socialavgifterna inte blir orimliga.

Fonderna lagom stora

Båda anser att pensionsfonderna är lagom stora. Oksala anser att arbetspensionsfonderna inte ska röras för att sätta fart på ekonomin.

- Vi har så stora ansvar att jag inte skulle vilja äventyra pensionsfonderna på politiska grunder, säger han.

Siekkinen understryker att avkastningen av fonderna bidrar till att hålla arbetspensionsavgifterna rimliga.

Avgiften ändras enligt behov

Både Oksala och Siekkinen berömmer det att man i Finland har klarat av att reformera arbetspensionssystemet under årens lopp.

Från och med nästa år minskas arbetsgivarens pensionsavgift steg för steg med sammanlagt 1,2 procentenheter åren 2017–2020. Arbetstagaravgiften höjs i motsvarande grad. Förhoppningen är att det ska bidra till att skapa nya arbetsplatser.

I Finland är arbetstagaravgiften rätt låg, internationellt sett. Parterna säger att det är det fonderande pensionssystemets förtjänst.

Arbetstagaravgiften för arbetspensioner infördes först år 1993. Det gjorde systemet mera transparent.

– Arbetstagarna blev mera kostnadsmedvetna, vilket var bra, säger Oksala.

Enligt Siekkinen är arbetspensionen en del av lönen och arbetsgivarna ska också i framtiden betala sin del av arbetspensionsavgiften.

Hon bedömer att nya former för förvärvsarbete kan medföra ändringar i arbetspensionsavgiften under en snart framtid.

– Det är en risk att egenanställda underförsäkrar sig själva.

Ilkka Oksala, EK.

Saana Siekkinen, FFC.