ARBETSPENSIONSDAGEN 16

Bruce Oreck talade om den mänskliga hjärnans svårigheter att bemästra den ökande informationen. Vårt trumfkort är i alla fall den emotionella intelligensen.
Bruce Oreck talade om den mänskliga hjärnans svårigheter att bemästra den ökande informationen. Vårt trumfkort är i alla fall den emotionella intelligensen.

Alla berörs av

förändringen

Ingen går säker, säger Bruce Oreck.

Text: Anne Iivonen Foto: Vesa Laitinen

Bruce Oreck, tidigare USA-ambassadör i Finland, inledde Arbetspensionsdagen med att väcka publiken att tänka på hur man ska möta förändring.

Han påminde om att ingen bransch eller yrkeskår är skyddad för den tekniska och digitala utvecklingen.

– Ingen kan undgå förändringen. Du kommer att bli störd.

Dagens tema, förändringen i samhället, behandlades både i föredrag och i workshops. Resultaten samlades in i en gemensam förändringslåda.

Förändringar som inom en nära framtid ska ske inom arbetspensionssektorn berör inkomstregistret, omvälvningen i arbetslivet och betoningarna i kommunikationen om pensionerna. Omvärlden förändras på ett mer komplicerat sätt än vi är vana vid att tänka. Vi är inte tillräckligt väl beredda på det.

– Du är inte längre smartast i rummet – och kommer aldrig mer att vara det, sade Oreck.

Tunnelseende är typiskt för människan. Vi filterar bort störningar som enligt våra tidigare erfarenheter inte är relevanta. Hjärnan sorterar ut det som den uppfattar som onödigt.

– Förmågan att uppfatta mönster har hållit oss vid liv under evolutionens gång. Nu hindrar den oss att se störningarnas följder, sade Oreck.

Det finns ändå någonting som bara människor, inte maskiner kan. Maskiner saknar emotionell intelligens.

– Datorn kan göra mycket för oss, men mänsklig kommunikation klarar de inte av.

Den emotionella intelligensen och kreativiteten är vår räddning i de snabba förändringarna, sade Oreck.

Grupparbetsresultat på kort som fotograferades och lades ut på Twitter.

Till slut lades korten i en ”förändringslåda”.