ARBETSPENSIONSDAGEN 16

Paneldiskussionen om invandring leddes av Abdirahim Hussein. Deltagare fr. v. Eilina Gusatinsky, Mikko Kautto, Liisa Larja och Jorma Mikkonen.
Paneldiskussionen om invandring leddes av Abdirahim Hussein. Deltagare fr. v. Eilina Gusatinsky, Mikko Kautto, Liisa Larja och Jorma Mikkonen.

ALLA BEHANDLAS LIKA

Invandringen är välkommen

Invandringen blev det sammanfattande temat på Arbetspensionsdagen.

Vi förändrar samhället tillsammans.

Text: Kari Lindstedt Foto: Vesa Laitinen

Invandring behövs, eftersom befolkningen i arbetsför ålder minskar i Finland.

Ju snabbare de utlandsfödda får jobb, desto bättre är det för både dem själva och för arbetspensionssystemet, fastslog deltagarna i dagens paneldiskussion, som leddes av journalisten Abdirahim "Husu" Hussein.

Hussein anser att integrationsutbildningen alltför ofta går ut på att lära sig att fylla i blanketter. Eilina Gusatinsky, chefredaktör för den ryskspråkiga tidningen Spektr, underströk att man borde komma loss från den gamla ”uppifrån ned” -modellen.

Det skulle vara mycket effektivare om invandrare engagerades i att integrera sina landsmän.

Avfallshanteringsbolaget Lassila & Tikanoja är känt för att aktivt ha bidragit till att skapa integrationstjänster och arbetsplatser för människor av utländsk härkomst.

– Vi vill integrera flyktingar i det finska samhället genom arbete. Integrationsutbildning som inte leder till ett yrke gör att integrationen blir långsam, sade direktör Jorma Mikkonen, som ansvarar för samhällsrelationer på L & T.

Man talar ofta om invandrare som en stor grupp, fast människor kommer till Finland av många olika skäl. På Arbetspensionsdagen efterlystes hänsyn till olikheter.

Överaktuarie Liisa Larja från Statistikcentralen påpekade att integrationsutbildningen inte alltid behöver direkt ta sikte på arbetsmarknaden.

– Utbildningsnivån går särskilt starkt i arv bland personer med utländsk bakgrund. Därför är det viktigt att i synnerhet stöda lågutbildade föräldrar så att de ska kunna hjälpa och stöda sina barn med skolgången.

Hur behandlas invandrare inom arbetspensionssystemet – spelar det någon roll varifrån man kommer?

– Arbetspensionssystemet har drag som är lysande med tanke på dem som kommer till Finland, t.ex. att det är heltäckande och obligatoriskt, försäkrade direktör Mikko Kaut­to från Pensionsskyddscentralen.

Pensionsskyddscentralens vd Jukka Rantala konstaterade i början av seminariet att arbetspensionens grundprincip är synnerligen anpassningsbar. Med tanke på pensionstillväxten spelar det ingen roll vad man har för jobb eller vem man är.

– Arbetspensionssystemet är helt neutralt, det frågar inte efter medborgarskap eller etnisk härkomst, sade Kautto som en fortsättning på Rantalas tanke.

Rent ur arbetspensionssystemets synvinkel är invandringen i sig ett neutralt fenomen. Ju mer invandrarna arbetar, desto positivare blir det.

– Om en person inte arbetar, uppstår det inte heller något arbetspensionsansvar. Invandrare som arbetar medför däremot premieinkomst i arbetspensionssystemet.

Enligt Kautto vill många invandrare ha information om pensioner.

– Till och med på kvartersrestaurangen där jag ibland äter har jag berättat om pensionssystemet för personalen, när de har frågat om saken. När man har lyckats få fram informationen till en person kan den i bästa fall spridas till många fler.

Arbetspensionsdagen på Helsingfors Mässcentrum samlade nästan 800 deltagare. På bilden fr.v. Juho Oksanen, Janne Metsämäki och Minna Helle.
Arbetspensionsdagen på Helsingfors Mässcentrum samlade nästan 800 deltagare. På bilden fr.v. Juho Oksanen, Janne Metsämäki och Minna Helle.
Jukka Rantala karaktäriserade arbetspensionen som en mästare på att anpassa sig.
Jukka Rantala karaktäriserade arbetspensionen som en mästare på att anpassa sig.

Befolkningsstatistik

År 2015 föddes det 55 500 barn i Finland.

Samma år avled 52 500 personer.

Yngre än 15 år var 16,3 procent av befolkningen. Enligt prognosen minskar denna andel till 15 procent fram till år 2030 och vidare till 14 procent fram till år 2060.

Äldreförsörjningskvoten ökar från 32,4 procent till över 43 procent fram till år 2030.

Nettoinvandring

År 2015 flyttade 28 700 personer till Finland från utlandet.

Från Finland flyttade 16 300 personer.

Nettoinvandringen var 12 400 personer.

Befolkningen ökar tack vare invandringen.