Intervju

Fler än två av tre yrkesstuderande tror att de får jobb inom sin bransch.
Fler än två av tre yrkesstuderande tror att de får jobb inom sin bransch.

Musa Jallow, ordförande för Sakki ry:

YRKESSTOLHETEN

bär in i arbetslivet

Musa Jallow är yrkesstuderandenas talesman.

Text Verneri Aalto Foto Kai Widell

Ordförandeskapet i en studerandeorganisation kommer att hålla Musa Jallow sysselsatt resten av året. Trots kockstudierna är han mera intresserad av kabinett- än köksarbete och planerar därför att studera vidare. Jallow ångrar ändå inte studierna inom restaurangbranschen. – Åtminstone blir det god mat hemma.

Fotbollsspelaren blev organisationspamp

Från början av året har Jallow arbetat som ordförande för yrkesstuderandes förbund i Finland, Sakki ry. Som sin viktigaste uppgift ser han att sprida de unga medlemmarnas åsikter och uppfattningar på arenor för samhällspåverkan, där han tack vare sin ställning får vara med.

Jallow har tidigare spelat fotboll och varit hjälpledare i församlingens skriftskola. Det kändes naturligt att gå med i organisationsverksamhet.

– Först var det viktigast att lära känna nya människor. Lite senare insåg jag att sakinnehållet var mycket intressant. Sedan kom ivern att också göra det som ett jobb.

Arbetslivspensionen är välkommen

Jallow bekymrar sig mycket för hur yrkesskoleleverna ska orka i arbetslivet till pensionsåldern. Han anser det viktigt att man främjar arbetshälsan för att folk ska orka arbeta.

– Man vet att de som studerar i en yrkesutbildning mår sämre än de som har annan utbildning. De har också ofta de både psykiskt och fysiskt tyngsta jobben. Speciellt för dem som har gått i yrkesskola är det viktigt med stöd för arbetshälsan så att de inte blir utmattade före pensionsåldern.

Jallow förhåller sig inte särskilt känslomässigt till att pensionsåldern höjs.

– Det är svårt att säga när man är så ung och det ligger så långt i framtiden. I pensionsreformen tog man i alla fall hänsyn till dem som har ett psykiskt eller fysiskt tungt arbete när man skapade möjligheten att få arbetslivspension.

Utbildningen är inte som förr

I september offentliggjordes en enkät bland yrkesstuderande, Amisbarometern kallad. Tack vare den finns det nu forskningsresultat om hur de yrkesstuderande tänker. Jallow verkar nöjd när han kommenterar resultaten. Tre av fyra som studerar till ett yrke är stolta över sin utbildning. I samhället får yrkesutbildning ändå inte ännu den uppskattning den förtjänar.

– Yrkesskolan är inte längre bara en plats för dem som inte kommer in i gymnasiet. Under de senaste årtiondena har yrkesutbildningen förändrats mycket. Mångas erfarenheter av tidigare yrkesskolstudier är ohjälpligt förlegade.

– Det kommer väldigt många småföretagare från yrkesskolorna. Det borde finnas ännu bättre stöd för dem som startar eget så att de inte ska behöva lära sig allt den hårda vägen.

En av de viktigaste sakerna att utveckla inom yrkesutbildningen är hur man stärker ungdomarnas sociala relationer och färdigheter, anser Jallow.

– Många unga upplever att de lämnas ensamma. Då orkar de inte med studierna och trivs inte i skolan.

En framtida beslutsfattare?

Jallows framtidsplaner är inte helt klara ännu. Efter ordförandeskapet, som tar slut vid årsskiftet, planerar han åtminstone att söka en studieplats och eventuellt arbeta en tid.

Jallow tror att han om tio år har ett arbete som han trivs i och där han får göra någonting viktigt.

– Jag är fortfarande intresserad av att påverka genom organisationer, men politiken lockar också. Parti har han dock inte ännu valt.

Barometern talar om hur yrkesstuderande tänker

Amisbarometern är en omfattande insamling av information om ungdomar som studerar till ett yrke i Finland. Syftet är att mångsidigt utreda yrkesstuderande ungdomars livssituationer och tankar om studierna och framtiden. Barometern visar att

83 upplever att de studerar en bransch som åtminstone i någon mån är den rätta för dem.

75 procent är stolta över att de studerar i en yrkesläroinrättning.

70 procent tror att de får arbete inom den bransch de studerar.

42 procent anser att det viktigaste i arbetet är visshet om att arbetet fortsätter.

30 procent kan tänka sig att bli företagare i framtiden.

Mer resultat av barometern finns på webbplatsen Amisbarometri.fi (också på svenska). Där finns också ett verktyg för egna analyser.

Enkätundersökningen gjordes i våras av Sakki ry och forskningsstiftelsen Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus med stöd av undervisnings- och kulturministeriet.

Jallow understryker att ungdomarna uppskattar trevliga arbetskompisar och ett meningsfullt arbete. Lönen kommer i andra hand.

Vem?

Musa Jallow

Ålder: 22 år, kommer från Jyväskylä

Utbildning: Restaurangkock, student

Arbete: Ordförande för de yrkesstuderandes förbund i Finland, Sakki ry.

Familj: Mor, far, fyra systrar. Bor med sin fem år yngre syster i Helsingfors

Intressen: Idrott, gym, dataspel (bl.a. League of Legends, Counter Strike).

Musa Jallow besökte studerande vid Stadin ammattiopisto på restaurang Kokki.
Musa Jallow besökte studerande vid Stadin ammattiopisto på restaurang Kokki.

Vad ger pensionsreformen till

ungt yrkesfolk?

Pensionsreformen som träder i kraft år 2017 gäller också de unga. De kan börja tjäna in pension för arbete redan vid 17 års ålder, ett år tidigare än i dag.

En fjärdedel av ungdomarna som studerar till ett yrke arbetar på kvällar och veckoslut vid sidan av studierna.

Dagens ungdomar kan inte ännu känna till sin målsatta pensionsålder, eftersom den följer medellivslängdens utveckling. Enligt uppskattning är den målsatta pensionsåldern för dem som nu studerar vid yrkesläroinrättningar mer än 70 år.

För yrkesstuderande unga kan det vara en betydande ändring att de som länge, minst 38 år, har haft tungt och slitsamt arbete kan ha rätt till arbetslivspension vid 63 års ålder oberoende av årskullens lägsta pensionsålder.

Verneri Aalto