Utgivare

Pensionsskyddscentralen

www.etk.fi

E-tidskrift

tidskriften-arbetspension.fi

Redaktionens e-post

tyoelake-lehti@etk.fi

Chefredaktör

Kati Kalliomäki

Redaktionssekreterare

Pia Hansson

Redaktionsråd

Johanna Aronen (Varma)

Kimmo Karppinen (Sjömanspensionskassan)

Tuulikki Lepomäki-Lahtinen (Elo)

Mari Rehn-Kiukkonen

(Pensionsskyddscentralen)

Mikko Sankala (Pensionsskyddscentralen)

Maija Träskelin (Keva)

Medarbetare i detta nummer

Verneri Aalto, Liisa Huima, Antti Karkiainen, Juha Knuuti, Kari Lindstedt, Peter Lindström, Pirjo Mailammi, Conor O'Leary, Karoliina Paatos, Marina Paulaharju, Markus Palomurto, Lotta Rantala, Leens Seretin och Kai Widell.

Prenumerationer och adressändringar

aineistotilaukset@etk.fi

telefon 029 411 2500

Grafisk formgivning och

sidframställning

Cilla Lehtonen Aste Helsinki Oy

tryck

PunaMusta Oy

papper UPMFine 100 g/m2

49 årgången

ISSN-L 0564-5808

Helsinki 2015

Arbetspension utkommer två gånger om året, nästa nummer utkommer i juni.

No

material

utkommer

1

fre 15.5

må 15.6

2

fre 4.11

må 5.12

PäRMBILD:

Liisa Huima