ledare

Arbetspensionen reformeras, basinkomst diskuteras

”En historisk arbetspensionsreform” stod det i ledarspalten i den största dagstidningen om riksdagsbehandlingen av pensionslagarna inför år 2017. Jag hajade till och undrade om det faktiskt hörs sådana historiens vingslag som jag själv inte uppfattar.

I mina öron var de ändringar som gjordes år 2005 större än de som görs nu. Från ett inifrånperspektiv på arbetspensionssystemet tänker jag på principerna för intjäning av pension, men nu handlar det om något som tydligen är mycket konkretare för den vanliga människan, nämligen vars och ens pensionsålder.

Vad säger de som tar hand om det praktiska med arbetspensionen, dvs. arbetspensionsförsäkrarna? För dem blir det mycket nytt när de ska bereda sig på att ta emot ansökningar, handlägga och bevilja de nya pensionsformerna.

För arbetspensionssektorn innebär pensionsreformen ett gemensamt konditionstest som heter kommunikationsförmåga. Hur kan vi tillräckligt klart och tydligt berätta om vad som ändras med pensionerna? Risken finns att vi gör folk ännu mer förvirrade.

Pensionsreformen kräver både handarbete och hjärngymnastik. Dessutom görs reformen i en tid då arbetslivet förändras i en hisnande takt. Synen på yrkesbanan som något som tuffar fram i samma spår börjar kännas sliten, arbetslösheten är hög och allt fler finländare sysselsätter sig själva som egenföretagare. Det kunde man inte helt förutse när man bestämde om reformen år 2005.

Det är också möjligt att det införs en basinkomst som en del av den sociala tryggheten i Finland. Det kan hända att flera skulle få och ta emot jobb, om det inte fanns flitfällor.

Arbetspensionen och basinkomsten ses lätt som motsatta krafter. Så tycker jag inte det behöver vara. De kan rentav ses som släktingar, eftersom båda saknar elementet av behovs­prövning. Liksom basinkomsten automatiskt kommer in på kontot, tillväxer också arbetspensionen automatiskt utifrån lönen. Filosofiskt är skillnaden givetvis stor, eftersom man behöver arbeta och få arbetsinkomster för att få arbetspension.

Det kan också bli en stötesten för företagare, som kan ha en så liten arbetsinkomst att motivationen att skaffa en inkomstrelaterad pension blir lidande.

Inom arbetspensionssektorn ska vi därför värna om att säkra möjligheterna till en tillräcklig pension för var och en. Principerna för den inkomstrelaterade socialförsäkringen behöver också göras klarare och lättare att förstå.

Kati Kalliomäki,

chefredaktör

Twitter: @KatiKalliomaki