Framgångsrikt samarbete

Sjömanspensionskassans och Sjömansservicebyråns projekt ForMare ger goda resultat.

Text Pia Hansson

Foto Marina Paulaharju

Arbetet på sjön är både fysiskt och psykiskt krävande. Maskinbuller, hala däck, många trappor, trånga passager och obekväma arbetsställningar är ansträngande för kroppen. Väderleken kan vara extrem och det finns risk för olycksfall och exponering för skadliga ämnen. Skiftarbetet tillåter sällan en hel natts sömn. Långa perioder ombord på fartyget där man tillbringar både arbetstiden och fritiden, borta från familj och andra vänner än arbetskamraterna, ställer sina krav på den psykiska balansen.

De som arbetar på fartyg måste vara tillräckligt friska för att klara av inte bara det dagliga arbetet utan också farliga situationer. De ska kunna rädda både andra och sig själva. Obligatoriska läkarkontroller görs vartannat år, men det behövs mera än så. Invalidpensioneringar är vanligare bland sjöfarare än i yrkesgrupper med motsvarande arbete i land, visar en undersökning som Stiftelsen för Rehabilitering har gjort på uppdrag av Sjömans­pensionskassan.

Formare för att komma i form

Sjömanspensionskassan och Sjömansservicebyrån har tillsammans skapat projektet ForMare för att förbättra sjöfararnas arbetshälsa. Rederierna kan välja att satsa på projektet och då kan deras anställda ansöka om att få vara med. Deltagarna väljs individuellt och målet är att hitta dem som får den största nyttan av projektet.

Inom ForMare får deltagarna hjälp med att ändra sin livsstil. De får personlig, sakkunnig handledning för motion, viktkontroll, återhämtning och vila och stresskontroll. ForMare består av en ca fem månader lång aktiv period och en uppföljningsperiod på tre år.

Den aktiva perioden inleds med mångsidiga test av den fysiska konditionen. Under perioden får deltagarna information, kan gå på föreläsningar och träffar sin personliga tränare tio gånger. Målen sätts individuellt. Efter den aktiva perioden följer en treårig uppföljningsperiod.

Konkreta, mätbara resultat

Resultaten är uppmuntrande. De allra flesta av de ca 100 personer som i januari 2015 började ändra sin livsstil med hjälp av Formare motionerade mera, åt hälsosammare och orkade bättre med sitt arbete efter den aktiva perioden.

Enligt mätningarna hade muskelkonditionen och uthålligheten förbättrats avsevärt och andelen fett i kroppen minskat. De flesta uppgav att de sov bättre. Alkohol- och tobakskonsumtionen hade också minskat. Flera hade till och med kunnat minska på blodtrycks- eller annan medicinering.

I och med att det i sjömanspensionsreformen införs en självrisk för invalidpensioner i större rederiers arbetspensionsavgift blir arbetshälsan en allt angelägnare fråga för arbetsgivarna.

ForMare visar på ett övertygande sätt att det går att påverka levnadsvanorna och arbetshälsan. Mycket beror på hur bestående den nya, hälsosammare livsstilen är. Arbetskamraternas goda erfarenheter kan också sporra flera att aktivt ta hand om sin hälsa. Där spelar företagshälsovården och arbetsledningen också en stor roll.

ForMare handlar om att lägga ett pussel för sitt eget liv.