aktuellt

Frågor kring utlandsarbete diskuterades bl.a. av Nuppu Suvanto (t.v.) Tammerfors universitet, Kirsi Korhonen, Helsingfors universitet,  Karoliina Nurmi, PSC och Kati Laitsaari, Cargotec.
Frågor kring utlandsarbete diskuterades bl.a. av Nuppu Suvanto (t.v.) Tammerfors universitet, Kirsi Korhonen, Helsingfors universitet, Karoliina Nurmi, PSC och Kati Laitsaari, Cargotec.

Hur ska utlandsarbete försäkras?

Var får man råd? Vad händer med den sociala tryggheten?

Dessa och andra frågor besvarades på ett informationsmöte för arbetsgivare som Pensionsskyddscentralen ordnade 13.11. Mötet var avsett för arbetsgivare med anställda som antingen sänds utomlands för att arbeta eller kommer till Finland.

– Vi tog upp aktuella frågor som gäller anställda som kommer till Finland från utlandet eller som reser ut från Finland, berättar utvecklingschef Karoliina Nurmi på Pensionsskyddscentralen.

Såväl Pensionsskyddscentralen, FPA, skattemyndigheterna, Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund som Arbetslöshetsförsäkringsfonden gav information om sitt eget område.

Tillförlitlighet och insyn är Finlands trumfkort

Finlands pensionssystem har rankats på sjätte plats i den internationella jämförelsen Melbourne Mercer Global Pension Index.

Jämförelsen toppades av Danmark och Holland. Australien kom på tredje plats, tätt efterföljt av Schweiz, Sverige och Finland.

Finland klarade sig bäst av alla i den del som utvärderade tillförlitligheten och transparensen hos pensionssystemens administration.

Pensionärsarbete ökar inte längre

Arbete i 63–67 års ålder nästan fördubblades åren 2007–2013 År 2013 stannade ökningen ändå av. Det har inte längre blivit vanligare att arbeta vid sidan om pension, men däremot är det fler som fortsätter arbeta utan att ta ut pensionen genast.

I slutet av år 2007 förvärvsarbetade färre än 40 000 personer i pensionsåldern, men i slutet av år 2013 redan 68 000. Cirka hälften av dem fortsatte arbeta utan att ansöka om pension. Den andra halvan utgjordes av 34 000 pensionärer som arbetade vid sidan av pensionen.

Uppgifterna framgår av Pensionsskyddscentralens statistikrapport 6/2015, Eläkkeellä ja työssä: tilastoraportti eläkeläisten työnteosta vuosina 2007-2013.

utnämningar

Elo

Ekon. mag. Mikko Jakovlev, CFA, har utnämnts till portföljförvaltare vid Elos ränte- och valutaplaceringsfunktion. Han har tidigare arbetat som ränteanalytiker inom samma funktion.

Ekon. mag. Ari Parmi har tillträtt som finansieringschef vid Elos företagsfinansiering. Han har tidigare arbetat som kundfinansieringdirektör vid Försäkringsaktiebolaget Garantia.

Ekon. mag. Ari Puurunen har tillträtt som finansieringschef vid Elos företagsfinansiering. Han har tidigare arbetat som företagsanalytiker vid Nordea Bank Finland Abp.

Fil. mag. Saku Sairanen har utnämnts till portföljförvaltare vid Elos derivatstrategifunktion. Han har tidigare arbetat som analytiker inom samma funktion.

Viktiga siffror

år 2016

Arbetspensionsavgift

Inom den privata sektorn är arbetspensionsförsäkringsavgiften i genomsnitt 24 procent av lönen. Arbetstagaren betalar 5,7 procent (7,2 procent efter fyllda 53 år) och arbetsgivaren 18 procent.

Arbetspensionsindex

Poängtalet för arbetspensionsindex är 2519. Indexet ändras inte från årets. Med arbetspensionsindex justeras löpande arbetspensioner.

Lönekoefficient

Lönekoefficienten är 1,373. Den höjs med 0,73 procent från år 2015. Med lönekoefficienten justeras årsarbetsinkomsten till nivån för det år då pensionen börjar.

Livslängdskoefficient

Livslängdskoefficienten är 0,96800. Den minskar ålderspensioner som de som är födda år 1954 börjar få nästa år eller senare med 3,2 procent.

28,1 MD €

År 2014 betalades sammanlagt 28,1 miljarder euro i pensioner i Finland.