Sakkunniga som sammanställt bilagan

Kimmo Koivurinne

Analytiker, TELA

Eeva Puuperä

Kostnadsfördelningsspecialist, PSC

Maija Schrall

Statistikplanerare TELA

Mika Vidlund

Kontaktchef, PSC

Redaktion: Anne Iivonen, Pensionsskyddscentralen

Grafisk formgivning: Markku Laitinen, Aste Helsinki Oy

Foton: Pensionsanstalter och bildbyråer

Översättning: Pia Hansson

Utgivare: Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsförsäkrarna tela

Bokslutsbilagan utkommer i tidskriften Arbetspension 10.6. 2019, som också finns som e-tidskrift på Työeläkelehti.fi.

Bilagan finns också i pdf-form på webbplatserna Etk.fi och Tela.fi