Internationell konferens i höst väcker diskussion om pensionernas tillräcklighet

Befolkningen åldras i alla EU-länder. Hurdan pension kan man vänta sig i Europa?

Är systemen finansiellt och socialt hållbara? Hur ska man svara på reformbehov?

Konferensen Pension Adequacy in Europe - Today and Tomorrow som ordnas i Helsingfors i september är ett av evenemangen som ordnas i anslutning till Finlands EU-ordförandeskap. Målet är att väcka diskussion om hur pensionerna räcker till, hur man kan mäta det och vilken roll rapporten Pension Adequacy Report (PAR) spelar i EU:s pensionspolitik som helhet.

Arbetet med att ta fram en ny rapport inleds hösten 2019.

– På konferensen diskuteras hurdan en rapport som utvärderar pensionsskyddets nivå bör vara och vad den används till, säger Pensionsskyddscentralens vd Mikko Kautto.

Talarna har erfarenhet av både arbetet i EU:s kommitté för social skydd (SPC) och beredning av ärenden som man vill främja inom EU. De kan ta ställning till vad det är meningen att granskningen av pensionernas tillräcklighet ska leda till.

– Inom EU studeras pensionerna separat ur hållbarhetssynvinkel och tillräcklighetssynvinkel. Gemensam granskning och gemensamma slutsatser görs det ändå bara lite, konstaterar Kautto.

På konferensen ska frågan om hur adekvata pensionerna är i Europa granskas ur både forskningens och EU-politikens perspektiv. På en mer detaljerad nivå behandlar konferensen teman som pensionärernas ekonomiska välfärd, tjänsternas roll som en del av pensionärernas välfärd och företagarnas pensionsskydd.

Finländska forskare berättar om mätare som används i Finland och finländska forskningsresultat.

Som avslutning riktar man blicken mot framtiden. Hur kommer pensionsskyddets nivå att se ut i framtiden och vilken roll spelar EU i utvecklingen? Detta diskuteras i en paneldiskussion av pensionsforskarna Yves Stevens och Axel West-Pedersen, kommissionens representant Katarina Ivankovi´c Kneževi´c och OECD:s representant Monika Queisser. Paneldiskussionen leds av Mikko Kautto.

Nelli Westerholm

Perspektiv på EU:s pensionspolitik

Halvdagskonferensen Pension Adequacy in Europe –Today and Tomorrow är ett av de evenemang som ordnas i samband med Finlands EU-ordförandeskap. Där samlas experter på pensioner och pensionspolitik från olika länder. För finländska deltagare erbjuder konferensen ett perspektiv på EU:s pensionspolitik.

Konferensen ordnas i Musikhuset i Helsingfors den 17 september 2019.

Läs mer och anmäl dig
www.etk.fi/conference2019