Arbetspension är en fack- och intressegruppstidskrift för pensionssektorn. Den ges ut av Pensionsskyddscentralen.

UTGIVARE

Pensionsskyddscentralen, www.etk.fi

E-tidskrift

Työeläkelehti.fi

Redaktionens e-post

tyoelake-lehti@etk.fi

Chefredaktör

Matti Lumijärvi

REDAKTIONSCHEF

Anne Iivonen

Redaktionssekreterare

Pia Hansson

Redaktionsråd

Kristiina Halonen (Ilmarinen)

Marjukka Hietaniemi (Pensionsskyddscentralen)

Kalervo Koistinen (Porasto)

Sonja Lilius (LPA)

Merja Paananen (Keva)

Markus Palomurto (Pensionsskyddscentralen)

Marjo Skoglund (Elo)

Kari Vatanen (Varma)

Christel Wedenberg (Veritas)

Medverkande i detta nummer

Mika Horelli, Antti Karkiainen, Vesa Laitinen, Kari Lindstedt, Peter Lindström, Matti Lumijärvi, Jouko Ollikainen, Karoliina Paatos, Tiina Palotie-Heino, Eeva Puuperä, Lotta Rantala, Merja Raunis, Katri Saarteinen, Maija Schrall, Mika Vidlund och Nelli Westerlund.

Prenumerationer och adressändringar

aineistotilaukset@etk.fi

Telefon 029 411 2500

Grafisk formgivning

Aste Helsinki Oy/Markku Laitinen

Tryckeri

Hansaprint Oy

paperi LumiPress Silk 130 g/m2

53:e årgången

ISSN 0355-2748 (print)

ISSN 1799-523X (online)

Helsingfors 2019

Arbetspension utkommer två gånger om året,

nästa gång 2.12.