LEDARE

Mera information med detsamma!

Konkurrensen är hård i uppmärksamhetsekonomin. Folk är intresserade av sådant som väcker känslor och har ett nära samband med deras eget liv. Om själva temat inte intresserar, hjälper det inte att ta till en större megafon.

Undersökningar visar att medborgarnas kunskaper om arbetspensionen är måttliga. Med god kundservice når vi dem som redan behöver pensionsinformation och -tjänster. Men hur ska vi få dem som har långt kvar till pensionen att ­intressera sig för pensionsfrågor?

Åtminstone halva sanningen är: inte just på något sätt. Men vi ska inte kasta in handduken.

Finländarna får eller vill ha information om pensionerna främst genom pensionssektorns webbplatser och som personlig rådgivning Detta resultat kom fram i ­Kevas färska enkät och har också upprepats i Pensionsskyddscentralens årliga Pensionsbarometer.

Traditionella medier, sociala medier och broschyrer spelar en mindre roll. Visserligen kom också mediernas roll fram i en annan undersökning som PSC gjort.

Vad innebär resultaten då? Åtminstone lönar det sig för pensionssektorn att hålla sina webbplatser och e-tjänster i gott skick, lätta att använda och tillgängliga. Satsa också på personlig rådgivning, vare sig den som ger råd är en människa ­eller en mångsidigt skolad bot.

För ett par år sedan gjorde jag en enkät om pensionskommunikation bland en del personer inom pensionssektorn och arbetsmarknadsorganisationerna. I svaren framträdde tre önskemål: mottagaranpassat innehåll på klarspråk, interaktiv användning av nya kanaler och i synnerhet ökat sam­arbete inom pensionssektorn för att producera pensionsinformation. Varje önskemål innebär sina egna utmaningar.

Med bra tjänster som erbjuder pensionsinformation kan vi skapa en grund som kompletteras med god kommunikation. Enklare tillgång till pensionsinformation i vardagen, exempelvis i samband med bank- eller skattetjänster, skulle säkert vara till nytta. ­Redan att upprätthålla kunskapsnivån om pensionerna ­eller förhindra att den sjunker kräver idogt arbete. Pensionsinformation måste ständigt erbjudas till nya generationer, intressant och tydligt. Ofta ökar kunskapen också förtroendet, men förvisso inte alltid.

Jag tycker att vi är på en realistiskt sett bra nivå, när medborgare utifrån pensionsinformationen kan fatta vettiga beslut som berör deras eget liv. Om de dessutom vet något om finesserna i pensionssystemet, är det ett extra plus.

Den här gången erbjuder Arbetspension en stor mängd traditionell sifferinformation och pensionsfrågor på EU-nivå. Jag önskar alla läsare avkopplande sommardagar med informativ läsning!

Matti Lumijärvi

chefredaktör

E-tidskrift: Työeläkelehti.fi

Twitter: @MLumijarvi