Sakkunniga som sammanställt bilagan

Jaakko Aho

Aktuariechef, PSC

Peter Halonen

Analytiker, TELA

Mauri Kotamäki

Nationalekonom, TELA

Eeva Puuperä

Kostnadsfördelningsspecialist, PSC

Maija Schrall

Statistikplanerare, TELA

Redaktion: Anne Iivonen, Pensionsskyddscentralen

Grafisk formgivning: Markku Laitinen, Aste Helsinki Oy

Foton: Pensionsanstalterna och bildbyråer

Utgivare: Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA

Bokslutsbilagan utkommer 11.6.2018 i Arbetspension, som också finns som e-tidskrift på Työeläkelehti.fi.

Bilagan finns också i pdf-form på webbplatserna Etk.fi och Tela.fi