Jorden

runt

Pensionsnyheter från olika källor jorden runt och presentationer av pensionssystemen i andra länder Läs mer på www.etk.fi.

Kari Lindstedt

Informationsspecialist

NICARAGUA

Pensionsreform ledde till våldsamheter

Åtminstone 50 människor har omkommit i demonstrationerna mot pensionsreformen och president Daniel Ortega. Protesterna börjande i slutet av april och pågick ännu i mitten av maj.

Orsaken var en planerad pensionsreform där förmånerna skulle skäras ner med fem procent och arbetstagarnas ­avgifter samtidigt höjas från 19 till 22,5 procent.

Målet för reformen var att begränsa det finansiella underskott som socialförsäkringsanstalten lider av.

Trots att lagreformen togs tillbaka fortsätter demonstrationerna. Medborgarna är missnöjda med den utbredda korruptionen i landet och med presidentens diktatoriska ledning.

France24.com

Yle 14.5.

Brasilien

President Temer: Jag lever!

President Michel Temers pension avbröts för två månader för att han inte hade intygat för pensionskassan att han levde.

I Brasilien måste pensionärer meddela myndigheterna en gång om året att de lever för att pensionsutbetalningen ska fortsätta. Temer hade inte uppfyllt kravet.

Han tog dock inte illa upp för det skedda. Han sade att han var nöjd över att bli behandlad på samma sätt som andra brasilianare.

Händelsen inträffade vid en symboliskt viktig tidpunkt, eftersom presidenten samtidigt försöker övertala kongressen att stöda impopulära nedskärningar i pensionerna.

New Strait Times 4.2.

Tyskland

Den lagstadgade pensionen förlorar i betydelse

I Tyskland har unga personer en svag tilltro till att den lagstadgade pensionen kommer att räcka till. Därför har den nya regeringen lovat trygga nivån på den lagstadgade pensionen. Samtidigt vill den vidareutveckla det privata pensionssparandet.

Regeringen har tillsammans med försäkringsbolagen lovat utveckla den individuella tilläggspensionen, dvs. den s.k. Riester-pensionen, som gör skattesubventionerat pensionssparande möjligt. Målet är att göra produkten mera lockande.

I höstas godkändes också de första helt avgiftsbestämda yrkesbaserade tilläggspensionerna (BRSG) och de första produkterna finns redan på marknaden.

IPE 8.1. & 13.2.

Sverige

Riksrevisionen: för strikta krav på arbetsoförmåga

Riksrevisionen i Sverige bedömer att villkoren för ersättningar för arbetsoförmåga är för strikta.

Enligt myndighetens utredning har avslagsbeslut negativa effekter på människornas ekonomi och hälsa.

I utredningen deltog 30 000 personer som sökte omprövning av ett avslag på ansökan om förmåner vid arbetsoförmåga.

De som fått avslag har dåliga möjligheter att få inkomster på arbetsmarknaden eller av andra stödformer.

Riksrevisionen vill också att det skrivs in i lagen en tidsfrist för när beslut om en förmån vid arbetsoförmåga ska meddelas.

SVT 24.4

ITALIEN

Populisterna: parlamentarikernas pensioner ska skäras ned

Populistpartierna vill gallra bland tidigare parlamentarikers höga pensioner. Bakom tanken står populistpartierna Movimento cinque stelle och Lega Nord, som klarade sig bra i parlamentsvalet i våras.

Parlamentarikernas pensioner gallrades under Mario Montis premiärministerperiod år 2011, men ändringen gällde inte parlamentariker som gått i pension före år 2012. I Italien får politiker internationellt sett höga arvoden i förhållande till medelinkomsten.

Tidigare parlamentariker hävdar att förslagen strider mot grundlagen, eftersom ändringen skulle minska förmånerna retroaktivt.

Financial Times 10.4

LANDSPRESENTATION

Belgien

Invånarantal: 11,3 miljoner 

Förväntad livslängd: kvinnor 84 år, män 79 år

Pensionsålder: 65 år

Pensionsavgifter för hela lönen trots tak för pensionstillväxten

Belgien har separata lagstadgade pensionssystem för arbetstagare, företagare och offentligt anställda. Pensionssys­temen liknar dock varandra.

Utöver det lagstadgade systemet finns det också yrkesbaserade och indi­viduella tilläggspensioner.

Enligt de lagstadgade arbetspensionssystemen betalas ålders- och familjepensioner. Sjukpensioner betalas genom sjukförsäkringssystemet.

Arbetspensionssystemet finansieras genom ett fördelningssystem. Arbetstagarna betalar 7,5 procent och arbetsgivarna 8,86 procent i arbetspensions­avgift.

Ålderspensionens storlek bestäms enligt lönen. Det finns ett tak för den pensionsgrundande lönen, ca 4 400 euro i månaden. För den del som överstiger gränsen tjänar man inte in pension. Arbetsgivar- och arbetstagaravgifterna tas dock ut för hela lönen.

Pensionen kan högst vara 60 procent av lönen för ensamstående och högst 75 procent av lönen, om pensionstagaren försörjer sin make. Kravet på försäkringstid är 45 år. I den medräknas också olika oavlönade perioder utöver tid i arbete.

Inom arbetspensionssystemet är pensionstaket, dvs. maximibeloppet för den månatliga pensionen, 2 720 euro i månaden.

Den allmänna pensionsåldern är 65 år, men man kan också få ålderspension i förtid under vissa förutsättningar. Pensionsåldern höjs stegvis till 66 år fram till år 2025 och till 67 år 2030.

De lagstadgade pensionerna sköts av Service fédéral des Pensions (SFP).