UNDER LUPPEN

Artificiell intelligens som assistent

Experiment som arbetsmetod

På Pensionsskyddscentralen närmar man sig artificiell intelligens genom att testa sig fram. I stället för att beställa något färdigt är man själv med i utvecklingsprocessen och tar vara på all kunskap som uppstår på vägen.

text Antti Karkiainen | foto Karoliina Paatos

Artificiell intelligens har obemärkt smugit sig in i vår vardag. Beställningsvideotjänsten Netflix vet vilken film jag vill se till näst och Google vet vilka skor jag köper nästa veckas tisdag.

Men vad har artificiell intelligens att erbjuda arbetspensionsbranschen?

Verktygen som drar nytta av artificiell intelligens kommer i alla fall att förbättra kundkontakten. Vi vet att människor inte vill ödsla tid på myndigheter och byråkrati då det finns roligare saker i livet. Artificiell intelligens kan då vara till hjälp genom att göra det enklare, snabbare och effektivare att sköta ärenden – såväl för både användare som tjänsteproducenter.

– Just därför utvecklas dessa tjänster. Hos oss kan vi till exempel dra nytta av artificiell intelligens i pensionsrådgivningen eller i ansökningstjänsten för intyg för utsända arbetstagare, berättar utvecklingschef Virpi Rautiainen på Pensionsskyddscentralen.

Kunskapen delas med alla

På Pensionsskyddscentralen har man närmat sig artificiell intelligens genom att testa sig fram för att se vad som fungerar. Det har öppnat ögonen för ett nytt sätt att tänka och nya möjligheter.

Under våren testades maskininlärningsmetoder för att förutsäga sjukpensioneringar. Projektidén föddes av en slump när Rautiainen och Jarno Varis inledde en diskussion om ämnet.

– Vår idé var att testa olika metoder så mångsidigt som möjligt, och öppet dela med oss av erfarenheterna till intresserade, berättar Varis.

Utöver kunnandet uppnåddes också resultat: artificiell intelligens identifierade fyra av fem sjukpensionärer på basis av registeruppgifterna redan två år före pensionsfallet.

– Det är klart att artificiell intelligens i framtiden kommer att spela en central roll för att förebygga arbetsoförmåga. Till exempel som hjälp vid läkararbetet, berättar Varis.

Enligt Varis finns det mycket användning för försöksmetoderna i det sakkunnigarbete som utförs på Pensionsskyddscentralen. Den artificiella intelligensen kan till exempel läras upp och bli en effektiv forskningsassistent.

– Maskinen söker outtröttligt efter olika sorters modeller och klassificeringar från data. Den kan hitta kombinationer som människan inte kommit att tänka på, berättar Varis.

Chattbotar kommunicerar sinsemellan

Vi återkommer till pensionsrådgivningen som dragit nytta av den artificiella intelligensen. De första virtuella assistenterna används redan inom arbetspensionsbranschen, och i ibland ingår även artificiell intelligens.

Chattbotar är robotar som utför kundtjänst. Hur kan den service de ger se ut i framtiden?

– När olika organisationers chattbotar börjar kommunicera med varandra har vi redan kommit ganska långt, funderar Rautiainen.

I praktiken skulle det till exempel innebära att Pensionsskyddscentralens bot frågar om råd av FPA:s bot.

– Det skulle göra att kunderna mer sällan behöver springa från lucka till lucka, säger Rautiainen. 

Vad är AI?

maskinens förmåga att imitera mänskligt tänkande

problemlösning som inte kan göras genom mekaniska beräkningar

kan läras att identifiera likheter i stora materialmassor

”Chattbotar är robotar som utför kundtjänst.”

Virpi Rautiainen